Читальна зала


Скакальська І. Формування української еліти Волині в міжвоєнний період ХХ ст. та її роль у національно-визвольному русі під час Другої світової війни

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Скакальська І. Формування української еліти Волині в міжвоєнний період ХХ ст. та її роль у національно-визвольному русі під час Другої світової війни / І. Скакальська // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 84–90.

Анотація: У статті досліджено джерела формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. та визначено її роль і рівень впливу на піднесення національно-визвольної боротьби у краї.

Джерело: Волинський національний університет імені Лесі Українки

2023-04-10
Переглянути документ
Завантажити