Читальна зала


Предварительный отчетъ Волынскому Губернскому Земскому Собранію объ организаціи, исполненіи и результатахъ почвенныхъ изследованій Волынской губерніи, произведенныхъ летомъ 1914 года

Розділ: Рідкісні і цінні видання з фонду РОУНБ , Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1915

Предварительный отчетъ Волынскому Губернскому Земскому Собранію объ организаціи, исполненіи и результатахъ почвенныхъ изследованій Волынской губерніи, произведенныхъ летомъ 1914 года [Текст] / Волын. Губерн. Зем. Управа. - Кіевъ : Тип. 2-й Артели, 1915. - 63 с. - Б. ц. 

(Приложение к Т. 12 Труды Общества исследователей Волыни)

2023-04-10
Переглянути документ
Завантажити