Дослідники Великої Волині


Данілічева Валентина Федорівна

Данілічева Валентина Федорівна – наукова співробітниця Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Народилася 11 серпня 1951 р. в м. Курськ (Російська Федерація). У 1968 р. закінчила Рівненську загальноосвітню школу № 5. Навчалася у Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка (1970–1975), спеціальність: історик, викладач історії та суспільствознавства.

З 1971 р. працює в Рівненському обласному краєзнавчому музеї : науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач відділу, завідувач сектору. Автор та співавтор експозицій: Рівненщина в роки Другої світової війни, Рівненщина в І половині ХХ ст.; 20-ти тематичних виставок.

Створювала експозицію літературно-меморіального музею письменника Миколи Островського в с. Вілія Острозького району Рівненської області (1974). Брала участь у створенні районних музеїв м. Сарни та м. Корця, громадських музеїв: 33-го гвардійського «Рівненського» полку, Музею Миру у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», меморіального кабінету В. Поліщука в Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі.

Брала участь в експедиціях, в т ч. Рівненського обласного краєзнавчого музею. З 1998 р. (за сумісництвом) – завідувач музею Миру ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (МЕГУ), старший викладач кафедри історії України МЕГУ. Займалася туристично-екскурсійною діяльністю.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури УРСР (1984). Член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Основні напрямки наукових досліджень

- Рівненщина в новітню добу, в міжвоєнний період (ХХ ст.), в роки Другої світової війни;

- національні меншини Волині (Рівненщини): історія та сучасність.

Список основних опублікованих праць

1988

Даниличева В. Товарищ Озоль / В. Даниличева, В. Кобысь // Со щитом и мечем : очерки и ст. – Львов : Каменяр, 1988. – С. 24–31.

Данілічева В. Депортації населення з Рівненщини у 30–50-х рр. / В. Данілічева // Волинь незабутня : тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзн. дослідж. з історії Волині. Нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С. 67–71.

1995

Данілічева В. Поповнення фондів Рівненського краєзнавчого музею матеріалами з історії національних меншостей краю / В. Данілічева // Волинь незабутня : тези VІ регіон. наук.-практ. конф. «Нові краєзн. дослідж. у контексті нац. відродж. України». – Рівне,1995. – С. 63–64.

1996

Данілічева В. З історії польської людності на Рівненщині у ХІХ – першії половині ХХ ст. / В. Данілічева // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Рівнен. друк., 1996. – Вип. 1 : 100-річчю музейн. справи на Рівненщині присвяч. – С. 52–57.

***

Данілічева В. Німецькі поселення на Волині / В. Данілічева, Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 1996. – 17 серп.

1997

Данілічева В. Брати Бичківські : життя розвело по різних стежках / В. Данілічева // Вечірнє Рівне. – 1997. – 5 трав. – (1).

Данілічева В. За сто років населення Рівного збільшилось у 10 разів / В. Данілічева // Вечірнє Рівне. – 1997. – 17 трав. – (1).

Данілічева В. Польські осадники на Волині / В. Данілічева // Сім днів [Рівне]. – 1998. – 12 жовт. – (1).

Данілічева В. У спогадах історії міста / В. Данілічева // Рівне вечірнє. – 1997. – 15 листоп. – (1).

Данілічева В. Чехи на Волині / В. Данілічева, Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 1997. – 21 лип. – (1).

1998

Данілічева В. До питання про народонаселення міста Рівного у ХХ столітті / В. Данілічева // Національні меншини Правобережної України. Історія та сучасність : наук. зб. – Житомир : Волинь, 1998. – Т. 18. – С. 38–40.

2000

Данілічева В. З історії національних меншин Корця / В. Данілічева // Корцю – 850 років : наук. зб. матеріалів і тез наук.-краєзн. конф., 13–14 жовт. 2000 р. – Рівне ; Корець : Волин. обереги, 2000. – С. 46–47.

2001

Данілічева В. З історії католицизму на Волині / В. Данілічева // Християнство в історії України : зб. наук. пр. – Рівне, 2001. – С. 36–41.

2002

Данілічева В. Синагоги Рівненщини – пам’ятки історії та культури єврейського населення краю / В. Данілічева // Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини в ХХ столітті : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., м. Київ, 28–30 серп. 2001 р. / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України ім. В. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2002. – С. 335–338.

2003

Данілічева В. Якуб Гофман – вчитель, дослідник, громадський діяч / В. Данілічева // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Рівне, 2003. – Вип. 4, ч. 11. – С. 20–22.

2005

Данілічева В. Кураторіум Волинського шкільного округу / В. Данілічева // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2005. – Вип. 2 : до 165-річчя заснування Рівнен. гімназії. – С. 32–33.

2006

Данілічева В. До історії шкільництва Рівного у міжвоєнний період (20–30-і рр. ХХ ст.) / В. Данілічева // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : [присвяч. 100-річчю з часу заснув. першого музею в м. Рівне]. – С. 204–208.

2010

Данілічева В. Німці на Волині / В. Данілічева // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2010. – Вип. 8 : [140-річчю від дня народж. Ф. Р. Штейнгеля присвяч.]. – С. 145–148.

2011

Данілічева В. Історія волинських чехів : фондова колекція Рівнен. обл. краєзн. музею / В. Данілічева // Чехи і Дубенщина : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2011. – С. 59–61.

Данілічева В. Рівненщина туристична : історія та сучасність / В. Данілічева // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 50–56.

2012

Данілічева В. Голландці в історії Рівненщини / В. Данілічева // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2012. – Вип. 10 : [до 80-річчя з дня народж. Г. Бухала]. – С. 69–72.

Данілічева В. Музей Миру / В. Данілічева // Університетські музеї : європейський досвід та українська практика : зб. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ ; Ніжин, 2012. – С. 90–96.  

2013

Данілічева В. До історії Рівного 20–30-х рр. ХХ ст. / В. Данілічева // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2013. – Вип. 11 : [присвяч. розв. музейн. справи та краєзнавства Волині]. – С. 39–42.

Данілічева В. Пам’ятники єврейської культури з колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею : каталог / В. Данілічева. – Рівне, 2013.

2014

Данілічева В. До 71-ої річниці Малинської трагедії / В. Данілічева // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць. – Рівне : Дятлик М. С., 2014. – Вип. 12, ч. 2. – С. 17–21.

2015

Данілічева В. Свято обжинок 1937 року в с. Дядьковичі  / В. Данілічева // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / Рівнен. обл. краєзнав. музей ; відп. за вип. О. Булига. – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 2 . – С. 119–121.

2016

Данілічева В. Могили - це теж наша історія : рецензія на книгу Ч. І. Хитрого «Чеські могили в Рівному і поблизу нього» / В. Данілічева // Хитрий Ч. Чеські могили в Рівному і поблизу нього / Ч. Хитрий. – Рівне : Колодяжний Р. М., 2016. – С. 113–117.

***

Данілічева В. Голландська сторінка в історії Рівного / В. Данілічева // Сім днів [Рівне]. – 2016. – 14 квіт. – С. 13.

2017

Данілічева В. Рівне у 1917 р. / В. Данілічева // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. «Волинь в Українській революції 1917–1921рр.» / Рівнен. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд. : О. Булига, А. Жив’юк. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – Вип. 15. – С. 56–57.

Дінілічева В. Відгук на книгу Ч. І. Хитрого «Чеські некрополі біля Дубна і не тільки» / В. Данілічева // Хитрий Ч. Чеські некрополі біля Дубна і не тільки / Ч. Хитрий. – Рівне : Колодяжний Р. М., 2017. – С. 182–184.

2018

Заяц Н. М. Історія Рівного у спогадах і не тільки / Н. М. Заяц, В. Ф. Данілічева. – Рівне : О. Зень , 2018. – 84 с.

***

Данілічева В. Волинь. Зберегти від забуття / В. Данілічева // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. року культурної спадщини в Європі «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім» / Рівнен. обл. краєзн. музей ; відп. за вип. О. Булига ; упоряд. : О. Булига, А. Живюк. Рівне, 2018. Вип. 16. С. 286288.

***

Данілічева Штунди – слово необразливе : до історії протестантизму на Рівненщині / В. Данілічева // Сім днів [Рівне]. – 2018. – 8 лют. – С. 12.

2019

Данілічева В. Рецензія на книгу Ч. І. Хитрого «Нащадки Чехії біля могил своїх рідних» / В. Данілічева // Нащадки з Чехії біля могил своїх рідних / Ч. І. Хитрий. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне, 2019. – С. 297–299.

***

Данілічева В. Комуністичний обмін народами / В. Данілічева // Волинський Монітор. 2019. 12 верес. С. 2.

Данілічева В. Поштівка - на Поштову / В. Данілічева // Рівне вечірнє. 2019. 18 лип. С. 24.

Данілічева В. У Рівному руйнують стильні цегляні будинки : хто зупинить знищення історії міста? / В. Данілічева // Рівне вечірнє. – 2019. – 28 лют. – С. 18.

2022-02-16