Читальна зала


Труды Общества Изследователей Волыни. Т. 5 : Этнографическіе материалы, собранные В. Гр. Кравченко въ Волынской и соседнихъ съ ней губерніяхъ

Розділ: Рідкісні і цінні видання з фонду РОУНБ , Етнографія, фольклор

Мова документу: російська

Рік видання: 1911

Труды Общества Изследователей Волыни [Текст] . - Житомир : Т-во дослідників Волині. Т. 5 : Этнографическіе материалы, собранные В. Гр. Кравченко въ Волынской и соседнихъ съ ней губерніяхъ / съ предисл. М. Гладкого. - 1911. – 148+80 с. 

Анотація:

Труды Общества Изследователей Волыни  — неперіодичний збірник, який видавався в Житомирі Товариством дослідників Волині 1902—20. Видано 15 випусків. Друкувалися розвідки, матеріали та документи, присвячені Волин. регіону, у т. ч. на історико-краєзнавчі, археол., топографічні, економічно-стат., етногр., геогр., природничі, демографічні та ін. теми. Домінувала природнича та етногр. проблематика, істор. тематика представлена відносно невеликою кількістю розвідок, у т. ч. статтями про побут монастирських селян на Волині в 17—18 ст., скаргами унійного духовенства наприкінці 18 ст., а також історико-краєзнавчими описами окремих місцевостей і населених пунктів Волині. На сторінках "Трудов..." вміщувалися студії та матеріали відомих учених і публіцистів М.Авенаріуса, М.Коробки, В.Г.Кравченка, П.Тутковського, О.Фотинського, Я.Яроцького та ін.

Енциклопедія історії України 

СОДЕРЖАНІЕ

А. Пісні культа та периодичні:

                                                                     №№      Стр.
І. Веснянки і весняні гулянки............................1-28.. 5-11.
ІІ. Петрівки................................29-81..12 13.
III. Купалові.......................32-36.. 14--15.
IV. Жвавові.....................37-49..16-18
V. Колядки.......................50-83.18 -33.
VІ. Щедрівки:
а) щедрівкі господареві............................ 84 и 85..34.
б) щедрівки господарській сім'ї...........................86-90..34-35.
в) Дитячі та жарливі щедрівки.............................91-95.36-37.

Б. Пісні особистого життя:
I. Щасливе кохання.............................96-99.. 41-42.
ІІ. Розлука............................100-102.. 42 43
III. Ноговір. Вороги. Батьки і закохані. ..............................108-110. 43-45. 
IV. Шукае дружину (він, або вона).................................. 111-113.. 45-46.
V. Чоловік та жінка (горе за нелюбом, за п'яницею. Зраджують. Сварки хатні и смерть. Вдова).........................114-119.. 46-49. 
VI. П'яницькі пісні............................120-125.49-51.
VII. Зразок найновішого твору....................... . 126.

B. Пісні життя сімейного:

Пісні дитячі й грання......................... 127-150.. 52-57.

ІІ. Признкаки, повір'я...............4

ІІІ. Знахарство, замови та ин.  ............6

IV. Вірування й оповідання про надприродні істоти............19

V. Оповідання про мерців..........37

VІ. Вірування і оповідання про людей з чорівною силою (відьми, ворожки, ворожбити).............59

VІІ. Про скарби................76


Г. Чумацькі пісні ................151 и 152.. 58

Д. Пісні жартливі ..............153-169..59-63.

Е. Пісні лирницькі ...............170.. 64

Ж. историчні................179 а-б..75-77.

З. Хрестини............81

И. Весілля.................83-88


Проза..............

2023-04-06
Переглянути документ
Завантажити