Читальна зала


Велика Волинь: історія освіти і культури

Розділ: Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2011

Велика Волинь: історія освіти і культури : монографія / Міністерство освіти і науки України ; Житомирський державний університет ім. Івана Франка ; за ред. М. В. Левківського. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 630 с.

Анотація: Монографія присвячена історичній ретроспективі культурно-освітнього розвитку Великої Волині ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. Виявлено провідні характеристики процесу становлення системи освіти на Волині; на широкому краєзнавчому матеріалі здійснено різнобічний аналіз соціокультурних аспектів розвитку освітніх закладів волинського краю.

ЗМІСТ

Передмова. – С. 5.

Глава І. СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ. – С. 8.

Розділ 1. Велика Волинь у її історичній ретроспективі. – С. 8.

1.1. Соціокультурний розвиток Великої Волині. – С. 8.

1.2. Педагогічне краєзнавство Волині. – С. 29.

Розділ 2. Жіноча освіта на Волині. – С. 37.

2.1. Становлення жіночої освіти на Волині (Х-ХVІІІ ст.). – С. 37.

2.2. Жіноча освіта Волині (1831 — 1861). – С. 64.

Розділ 3. Єврейська освіта на Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). – С. 83.

3.1. Організація навчально-виховного процесу в початкових школах єврейських релігійних громад. – С. 83.

3.2. Казенні й приватні училища в системі єврейської освіти Волині. – С. 100.

3.3. Підготовка вчителів у Житомирському єврейському учительському інституті (др. пол. ХІХ ст.). – С. 108.

Розділ 4. Німецька освіта на Волині (др. пол. ХІХ – пол. ХХ ст.). – С. 118.

4.1. Розвиток шкільництва у німецьких поселеннях Волині. – С. 118.

4.2. Виховання дітей німецьких колоністів на Волині. – С. 130.

Розділ 5. Освіта дітей чеського походження на Волині (др. пол. ХІХ – пол. ХХ ст.). – С. 138.

5.1. Мережа навчальних закладів для чеських дітей на Волині. – С. 138.

5.2. Діяльність чеських культурно-просвітницьких товариств на Правобережній Україні. – С. 151.

Глава ІІ. УТВЕРДЖЕННЯ ЦЕРКОВНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ. – С. 160.

Розділ 6. Релігійна освіта на Волині (кінець ХVІІІ – пол. ХХ ст.). – С. 160.

6.1. Організаційно-педагогічні умови становлення і розвитку початкової релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття. – С. 160.

6.2. Навчально-виховний процес у католицьких навчальних закладах Волині (кінець ХVІІІ – др. пол. ХІХ ст.). – С. 179.

Розділ 7. Організація навчання й виховання у церковнопарафіяльних школах Волині. 193

7.1. Організація початкової освіти дітей на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). – С. 193.

7.2. Характеристика релігійно-духовного виховання дітей у церковнопарафіяльних школах на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття. – С. 212.

Глава ІІІ. ПОЗАШКІЛЬНА ТА МУЗИЧНА ОСВІТА НА ВОЛИНІ. – С. 227.

Розділ 8. Позашкільна освіта на Волині (др. пол. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). – С. 227.

8.1. Типи закладів позашкільної освіти та форми їх діяльності. – С. 227.

8.2. Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти на Волині. – С. 242.

8.3. Кадрова політика й матеріально-технічне забезпечення у позашкільних освітніх закладах Волині. – С. 253.

Розділ 9. Музична освіта на Волині. – С. 265.

9.1. Музична освіта в духовних навчальних закладах. – С. 265.

9.2. Музична освіта в загальноосвітніх та професійних навчальних закладах. – С. 275.

9.3. Музично-просвітницька діяльність польської спільноти. – С. 289.

9.4. Музично-освітня діяльність єврейського, чеського й німецького населення Волині. – С. 296.

9.5. Музична освіта чеського й німецького населення Волині. – С. 302.

Глава ІV. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВОЛИНІ. – С. 310.

Розділ 10. Освітньо-просвітницька діяльність педагогів-іноземців на Волині. – С. 310.

10.1. Освітньо-просвітницька діяльність викладачів Острозької академії (кінець ХVІ – поч. ХVІІ століття). – С. 310.

10.2. Науково-методична діяльність педагогів природничо-математичних наук у Кременецькому ліцеї (поч. ХІХ ст.). – С. 324.

4 Розділ 11. Підготовка вчителів в Острозькій учительській семінарії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). – С. 350.

11.1. Організаційні засади підготовки вчителів народної школи. – С. 350.

11.2. Зміст та методи навчання в Острозькій учительській семінарії. – С. 362.

Розділ 12. Медична освіта на Волині. – С. 376.

12.1. Медична освіта на Волині в контексті її розвитку в Західній Європі та Російській імперії (ХІІ – ХІХ ст.). – С. 376.

12.2. Медична допомога та освіта у Західній Волині (10 – 30 рр. ХХ ст.). – С. 394.

12.3. Професійна та науково-методична діяльність викладачів-лікарів з Волині ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст. – С. 406.

Розділ 13. Реміснича освіта на Правобережній Україні (др. пол. ХІХ – 10-ті рр. ХХ ст.). – С. 419.

13.1. Соціально-економічні умови становлення ремісничої освіти. – С. 419.

13.2. Особливості підготовки майбутніх ремісників. – С. 448.

Глава V. РОЗВИТОК ДОБРОЧИННОЇ ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВОЛИНІ. – С. 475.

Розділ 14. Доброчинність у сфері освіти Волині першої половини ХІХ ст. – С. 475.

14.1. Доброчинність як історичне явище ХІХ століття: феномен соціокультурного простору. – С. 475.

14.2. Витоки системи доброчинності на Волині: феномен едукаційних фундушів. – С. 482.

14.3. Доброчинна підтримка середньої освіти на Волині: феномен Кременецького ліцею. – С. 493.

Розділ 15. Просвітницька діяльність громадських товариств Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). – С. 516.

15.1. Організаційна діяльність товариств у створенні закладів для дітей. – С. 516.

15.2. Розповсюдження грамотності серед дорослого населення громадськими товариствами Волині (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). – С. 536.

15.3. Культурницька діяльність представників громадських товариств Волині. – С. 552.

Глава VІ. ШКІЛЬНЕ КРАЄЗНАВСТВО І ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ВОЛИНІ І ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. – С. 567.

Розділ 16. Шкільне краєзнавство радянської Волині (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.). – С. 567.

16.1. Використання краєзнавчого матеріалу в навчанні школярів радянської Волині. – С. 567.

16.2. Методичне забезпечення краєзнавчих пошуків учнів радянської Волині. – С. 580.

Розділ 17. Фізичне виховання школярів у Західній Україні та на Волині (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.). – С. 599.

17.1. Ідея фізичного виховання дітей і молоді у вітчизняній педагогіці. – С. 599.

17.2. Становлення гурткових форм фізичного виховання школярів на Волині та у Західній Україні. – С. 612.

17.3. Утвердження масових форм фізичного загартовування школярів у позаурочній діяльності Західної України. – С. 619.

Післямова. – С. 627.

Авторський колектив. – С. 630.

Джерело: Житомирський державний університет імені Івана Франка

2023-03-28
Переглянути документ
Завантажити