Читальна зала


Доброчинська В. Волинська українська інтелігенція у боротьбі за національну школу в умовах Другої Речі Посполитої (1921–1939 рр.)

Розділ: Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2016

Доброчинська В. Волинська українська інтелігенція у боротьбі за національну школу в умовах Другої Речі Посполитої (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – № 2. – С. 71–76.

Анотація: У статті проаналізовано боротьбу української інтелігенції за національне шкільництво в Західній Волині у міжвоєнний період. Висвітлено реалізацію польської освітньої політики на західноукраїнських землях. Обґрунтовано статистичні відомості щодо запровадження утраквістичних шкіл як один із дієвих заходів, спрямованих на зменшення, а в подальшому – ліквідацію українських навчальних закладів. Зосереджено увагу на прагненні українців відстояти деклароване польським законодавством право на національно-культурний розвиток національних меншин. Показано подвижницьку працю українських послів у польському сеймі, спрямовану на розв'язання освітніх проблем української спільноти в умовах асиміляції. З'ясовано наслідки «волинського експерименту» Г. Юзевського в шкільництві.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-03-23
Переглянути документ
Завантажити