Читальна зала


Ворончук І. О. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники

Розділ: Демографія , Природа, природні ресурси краю , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу:

Рік видання: 2012

Ворончук І. О. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники : монографія / І. О. Ворончук. – Київ, 2012. – 712 с. : іл.

Анотація: Монографію присвячено висвітленню проблем повсякденного життя різних страт волинського соціуму XVI – першої половини XVII ст. Вперше в українській історіографії на підставі значного комплексу документальних і наративних джерел розглядається найширший спектр проблем соціальної історії ранньомодерного часу, а саме: практика укладання шлюбів, характер шлюбної моделі, типологія шлюбно-сімейних форм, їх взаємозв’язок зі шлюбною моделлю та прокреаційною поведінкою, вплив шлюбної моделі на структуру родини тощо. Розкриваються внутрішні мотивації та механізми демографічної поведінки тогочасних людей, конкретний вияв і зміст яких зумовлювалися впливом цілого комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинників: економічних, соціальних, правових, релігійних, політичних тощо. На підставі документальних джерел зібрано статистику та обраховано дітність шляхетської родини. Застосовуючи класифікаційну схему родинних структур британського дослідника Пітера Ласлетта, визначено типологію та обчислено коефіцієнти родинних та домогосподарських структур різних соціальних верств волинського суспільства. Переглянуто загальну оцінку чисельності населення Волині середини XVII ст. в бік її збільшення. Висновки автора спираються на створені за джерелами додатки: багатошлюбності волинської шляхти, дітності шляхетських родин, схеми селянських родинних і домогосподарських структур, каталоги природних катаклізмів, татарських нападів та таблиці понесених внаслідок цих нападів втрат волинської людності.

ЗМІСТ

До читана. – С. 6.

ВСТУП. – С. 8.

Розділ 1. Демографічна ментальність волинської шляхти («аби людина в подружньому житті роки свої проводила»)

1.1. Історичне поняття родини. – С. 18.

1.2. Типи родин та їх класифікація. – С. 26.

1.3. Джерела з історії та реконструкції шляхетської родини. – С. 40.

1.3.1. Актова документація ґродських і земських судів Волині як джерело реконструкції родинних структур. – С. 40.

1.3.2. Ступені спорідненості: «кревні», «повиноваті», «близькі» та «рідні». – С. 53.

1.3.3. Родинна термінологія. – С. 56.

1.4. Шлюбна модель та її чинники. – С. 61.

1.5. Прокреаційна поведінка волинської шляхти. – С. 91.

1.5.1. Багатошлюбність. – С. 92.

1.5.2. Смертність. – С. 105.

1.5.3. Плідність і дітність. – С. 119.

1.5.4. Коефіцієнт дітності шляхетської родини. – С. 131.

Розділ 2. Структура й типологія шляхетської родини

2.1. Шляхетський двір як господарсько-економічний комплекс. – С. 137.

2.2. Мешканці шляхетського двору: родина й домочадці. – С. 146.

2.2.1. Коефіцієнт шляхетської родини. – С. 154.

2.3. «Служба» шляхетського двору. – С. 157.

2.3.1. Слуги. – С. 158.

2.3.2. Челядь. – С. 170.

2.3.3. Система взаємозалежностей «пан-слуга». – С. 175.

2.4. Коефіцієнт шляхетської родини-домогосподарства. – С. 87.

2.5. Служба та коефіцієнт магнатського двору. – С. 194.

Розділ 3. Структура й типологія селянської і міщанської родин

3.1. Селянська родина, її структура й типологія. – С. 202.

3.1.1. Джерела з історії селянської родини. – С. 202.

3.1.2. Вплив системи господарювання на селянську родинну структуру. – С. 217.

3.1.3. Селянське домогосподарство. – С. 229.

3.1.3.1. Селянська родина. – С. 229.

3.1.3.2. Підсусідки й коморники. – С. 254.

3.1.3.3. Селянська служба: челядь і наймити. – С. 261.

3.1.3.4. Коефіцієнт, структура й типологія селянського домогосподарства. – С. 265.

3.2. Структура й типологія міщанської родини. – С. 229.

3.2.1. Джерела з історії міщанської родини. – С. 229.

3.2.2. Волинські міста та їх класифікація. – С. 254.

3.2.3. Структура міського диму та його заселеність. – С. 261.

3.2.3.1. Міщанська родина та її коефіцієнт. – С. 265.

3.2.3.2. Сусіди. – С. 229.

3.2.3.3. Підсусідки й коморники. – С. 254.

3.2.3.4. Служба й челядь. – С. 261.

3.2.3.5. Шляхетські двори в містах. Коефіцієнт міського диму. – С. 319.

Розділ 4. Вплив природних та воєнно-політичних катаклізмів на структуру української родини («Господи, спаси від голоду, пошесті і татар»)

4.1. Кліматичні негоди, неврожаї, голод, пошесті й пожежі. – С. 325.

4.1.1. Природні чинники й розвиток суспільства. – С. 325.

4.1.2. Клімат Волині в XVI – першій половині XVII ст. Неврожаї та голод. – С. 332.

4.1.3. Пошесті й хвороби. – С. 341.

4.1.4. Пожежі. – С. 353.

4.2. Руйнівний вплив татарських нападів на родинні структури. – С. 356.

4.2.1. Кримський ханат і його політика. – С. 357.

4.2.2. Неспроможність литовського та польського урядів захистити південно-східні кордони. – С. 361.

4.2.3. Військові сили Кримського ханату й тактика грабіжницьких нападів. – С. 371.

4.2.4. Доля українських бранців. – С. 378.

4.2.5. Татарські напади на Волинь. – С. 387.

4.2.6. Демографічні втрати Волині внаслідок татарських нападів. – С. 393.

Розділ 5. Залюдненість Волині на середину XVII ст.

5.1. Методологічні засади обрахунків населення. – С. 418.

5.2. Обчислення волинської людності. – С. 436.

5.2.1. Селянство. – С. 436.

5.2.2. Міщанство. – С. 438.

5.2.3. Шляхта. – С. 439.

5.2.4. Духовенство. – С. 446.

5.2.5. Населення фільварків. – С. 449.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ

ДОДАТКИ. – С. 457.

I. Номенклатура багатошлюбності волинських жінок (XVI – перша половина XVII ст.). – С. 457.

II. Номенклатура багатошлюбності волинських чоловіків (XVI – перша половина XVII ст.). – С. 481.

III. Дітність волинських шляхетських родин XVI – першої половини XVII ст.. – С. 494.

IV. Реконструкція селянських домогосподарських та родинних структур XVI – першої половини XVII ст.. – С. 525.

V. Природні катаклізми, пошесті та пожежі на Волині в XV – першій половині XVII ст.. – С. 566.

VI. Каталог татаро-турецьких нападів на українські землі в XV – першій половині XVII ст.. – С. 577.

VII. Людські втрати Волині внаслідок татарських нападів протягом XVI – першої половини XVII ст.. – С. 604.

Список використаних джерел та літератури. – С. 614.

Список ілюстрацій. – С. 640.

Іменний покажчик. – С. 642.

Географічний покажчик. – С. 694.

Джерело: Овруч.інфо

2023-03-23
Переглянути документ
Завантажити