Читальна зала


Волинський музейний вісник. Вип. 8

Розділ:

Мова документу: українська, польська

Рік видання: 2016

Волинський музейний вісник. Наук. зб. : Вип. 8. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки  Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2016. – 416 с.

Анотація:

У випуску вміщено статті та повідомлення з історії та практики музейної і пам’яткоохоронної справи на Волині та в Україні. В окремих розділах подано статті та матеріали круглих столів Шостого музейного з нагоди Міжнародного дня музеїв “Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика” (м. Луцьк, 18 травня 2016 року), обласного у Волинському краєзнавчому музеї ,,Проблеми і перспективи волинської археології” (м. Луцьк, 21 січня 2016 року) та з нагоди 134-ї річниці від дня народження В. К. Липинського у Затурцівському меморіальному музеї В’ячеслава Липинського “Вивчення спадщини В. К. Липинського – потреба часу” (с.  Затурці, 15 квітня 2016 року). Розраховане на науковців, музейних та освітніх працівників, краєзнавців

Зміст:

Розділ І. Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика. Матеріали Шостого музейного круглого столу у Волинському краєзнавчому музеї з нагоди Міжнародного дня музеїв, м. Луцьк, 18 травня 2016 року.

Бірюліна Олена, м. Луцьк
В музей, на зустріч із джерелами! Учнівський лекторій з курсу «Історія України» на базі Музею історії Луцького братства ..................................................................... 3

Важатко Оксана, м. Луцьк
Найдавніші пам’ятники Луцька .................................................................................... 6

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Волинезнавчі краєзнавчо-педагогічні читання у краєзнавчій і музейній освіті ....................................... 10

Дем’янюк Олександр, доктор історичних наук, м. Луцьк
Історія України у вітчизняній філателії 2015 р. і музейна тематична експозиція .................................... 11

Деревінська Ольга, магістр культурології та філософії, м. Кременець
Видатний музейник Кременеччини. До 80-річчя із дня народження Г. І. Черняхівського..................... 19

Карпюк Людмила, м. Луцьк
Методичні принципи, засоби та форми роботи з дітьми молодшого шкільного віку у Музеї волинської ікони .............................................................................................................................. 23

Качковська Леся, кандидат історичних наук, Петрович Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Пам’яткоохоронна діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва щодо збереження історико-культурної спадщини ............................... 27

Климчук Андрій, м. Рівне
Праця Міхала Єжи Мнішка «Myśli względem założenia Musaeum Polonicum» ....................................... 30

Кукса Надія, с. Суботів
Музей дитини у Суботові як центр етнопедагогіки Середньої Наддніпрянщини ................................... 32

Лавнічек Марія, м. Луцьк
Реорганізаційні процеси в музейній галузі західних областей України у 1939–1941 рр. та їх вплив на діяльність Волинського краєзнавчого музею ................................................................... 33

Ланшина Людмила, м. Луцьк
Каталог документальних матеріалів Стефана Мацко у фондах Волинського краєзнавчого музею ............................................................................................................ 36

Левицька Тамара, м. Луцьк
Скульптура Франції епохи романтизму в зібранні Волинського краєзнавчого музею ............................ 41

Лис Сергій, м Луцьк
Історія радянсько-російських символів – червоної зірки, серпа і молота, свастики, червоного прапора, а також георгіївської стрічки – в контексті процесу декомунізації в Україні .......... 44

Лис Сергій, м Луцьк
Оригінальні примірники проектів Конституції України 1992–1996 років з фондів Волинського краєзнавчого музею ............................................................................................................ 50

Лис Сергій, м Луцьк
Прапор УПА 1942 року з фондів Волинського краєзнавчого музею: історія стягу та ґенеза його червоно-чорного символізму ...................................................................... 54

Навроцька Зоя, м. Луцьк
Етапи атрибуції полотна «Діти» із постійної експозиції Художнього музею м. Луцька .......................... 58

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк.
Представлення музейної інформації відвідувачам: традиції та інновації музеїв Волині.......................... 62

Оболончик Наталія, кандидат історичних наук, м. Кременець
Туристичні ресурси Кременця та їх реалізація в умовах сьогодення ..................................................... 67

Огнєва Олена, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Ігор Стравінський - колекціонер ............................................................................................................... 70

Рябчикова Фаїна, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Розробка музейних заходів: що варто врахувати .................................................................................... 74

Чибирак Світлана, кандидат історичних наук, Трофімук-Кирилова Тетяна, кандидат історичних наук, м. Луцьк.
Значення етнографічних експедицій у комплектуванні фондів Музею етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки ............. 76

Шута Олександр, м. Луцьк
Новітні форми роботи з відвідувачами: музейна арт-терапія ................................................................. 81

Веремчук Ольга, студентка ІІ курсу історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки, м. Луцьк
Установи музейного типу на Волині......................................................................................................... 84

Розділ 2. Проблеми і перспективи волинської археології. Матеріали круглого столу у Волинському краєзнавчому музеї,м. Луцьк, 21 січня 2016 р.

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Історіографічний огляд з археології і пам’яткознавства Волині (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.).................................................................................................. 87

Кукса Надія, м. Суботів
Залишки укріплень замку Хмельницьких у Суботові: минуле, реалії, перспективи ................................ 99

Пословська Аліна, м. Луцьк
Охорона археологічних пам’яток на Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)........................... 102

Шворак Іван, м. Луцьк
Цегляний стиль в архітектурі Луцька .................................................................................................... 104

Яцечко-Блаженно Тетяна, м. Луцьк
Про необхідність вивчення дисципліни “Археологічна інформатика” для студентів спеціальності “032 Історія та археологія”....................................................................... 106

Мазурик Юрій, м. Луцьк
Проблеми дослідження і збереження гідроархеологічних пам’яток на Волині .................................... 108

Розділ 3. Дослідження та матеріали з історичного і літературного краєзнавства, музеєзнавства і пам’яткознавства.

Бондарчук Андрій, м. Луцьк
Чи ввійде в історію моральний подвиг західників? ................................................................................. 111

Боярчук Андрій, м. Луцьк
Державне утримання православного духовенства (60-ті рр. ХІХ-початок ХХ ст.).............................. 115

Гаврилюк Оксана, м. Луцьк
Аварія на ЧАЕС в науково-просвітницькій та експозиційній діяльності Волинського краєзнавчого музею (до 30 річчя аварії на ЧАЕС) .......................................................... 121

Златогорський Олексій, Пасюк Ігор, м. Луцьк
Брусиловський прорив на Волині за документами видання 1940 р. ...................................................... 123

Кревська Людмила, м. Луцьк
Колекція кераміки з с. Рокита Старовижівського району у фондах Волинського краєзнавчого музею ............................................................................................. 128

Корецька Ольга, м. Луцьк
Родинний архів Бичковських у фондах Волинського краєзнавчого музею ........................................... 136

Леонтович Олена, м. Київ
Приязнь довжиною в ціле життя, або долі двох представниць видатних українських родин............... 146

Лис Сергій, м. Луцьк
Луцький кафедральний Свято-Троїцький собор як осередок українізації православ’я в першій половині ХХ ст. і проголошення автокефалії у 1941 р. ....................................... 121

Лудковський Олександр, м. Луцьк
Вересень 1939 року. Бойові дії ВПС Польщі та Німеччини на території Волині .................................. 157

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Кричевський Олександр, Фіщук Сергій, Потрапелюк Володимир, м. Луцьк
Нові дані про дунайську культуру на Волині.......................................................................................... 183

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, Маркус Ігор, Остапенко Катерина, м. Луцьк
Поховальні пам’ятки городоцько-здовбицької культури на Волині ....................................................... 188

Пушкар Наталія, Несторук Ілона, м. Луцьк
Іконотека Ю. І. Крашевського (1812-1887) у фондах Волинського краєзнавчого музею..................... 197

Сидор-Гібелинда Олег, кандидат мистецтвознавства, м. Київ
Цикл ілюстрацій Михайла Дерегуса до драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” на Венеційській бієнале 1958 р. .............................................................................................................. 200

Силюк Оксана, магістр історії, м. Луцьк
Фонд Митрополита Анатолія Дублянського (1912-1997) у Волинського краєзнавчого музею. Каталог ........................................................................................... 203

Фролова А., Корень Ю., м. Ялта, Республіка Крим
«Кримські подорожі Лесі Українки» (до 145-річчя від дня народження письменниці)......................... 228

Бернадський Богдан, кандидат історичних наук, м. Київ
«Голубий» відтінок Брусіловського прориву .......................................................................................... 230

Царук Ярослав, м. Володимир-Волинський
Вони загинули за волю України (м. Володимир-Волинський та Володимир-Волинський район)........................ 237

Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, Андрусик Тетяна, м. Луцьк
Атрибуція жіночих сорочок (за збірками Музею етнографії Волині та Полісся при СНУ ім. Лесі Українки і Волинського краєзнавчого музею) ............................................ 270

Розділ 4. Вивчення спадщини В. К. Липинського – потреба часу. Матеріали круглого столу з нагоди 134-ї річниці від дня народження В. К. Липинського. Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського, с. Затурці, 15 квітня 2016 року.

Ковальчук Євгенія, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського у музейній мережі України .................. 277

Кушнір Віталій, с. Затурці.
Меморіальний музей В’ячеслава Липинського: завдання, можливості, перспективи .......................... 281

Бортніков Валерій, доктор політичних наук, м. Луцьк
Державотворчі ідеї в епістолярній спадщині В. К. Липинського ........................................................... 283

Вільковський Євгеніуш, доктор габілітований гуманітарних наук (історія), м. Бяла Подляска, Польща
Spuścizna ideowa Wacława Lipińskiego jako przestrzeń dyskursu polsko-ukraińskiego .............................. 287

Ришард Липинський, Польща, м. Варшава
Від етики до економіки відповідно до В’ячеслава Липинського – потреба часу ................................. 291

Яцечко-Блаженко Тетяна, Гаврилюк Тетяна, м. Луцьк
Вплив В’ячеслава Липинського на український територіальний патріотизму початку кінця ХІХ – початку ХХ століття .................................................................. 294

Шкурко Микола , м. Ніжин
Українська мова і державницька свідомість: шляхи реалізації ............................................................. 297

Петрович Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк.
Дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського в українських урядах Гетьманату та Директорії ..................................................................... 300

Ковальчук Іван, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Критика В. Липинським політичних настанов та діяльності соціалістичних і демократичних партій ................................................................................ 303

Климчук Андрій , м. Рівне.
Погляди В’ячеслава Липинського в праці «Szlachta na Ukrainie. Udział jej w życiu narodu ukraińskiego na tle jego dziejów» ....................................................................... 307

Кукса Надія, м. Суботів.
Творчий доробок Марка Грушевського у праці В’ячеслава Липинського «Україна на переломі»................... 308

Гатальська Наталія , с. Затурці
Не засвоєні уроки історика Липинського (За статтею “Другий акт”)................................................... 310

Орєховська Анна, м. Луцьк
Значення ідейно-теоретичної спадщини В. Липинського та її вплив на сьогодення ............................. 312

Бевз Людмила, кандидат історичних наук, м. Київ.
Ім’я В’ячеслава Липинського в експозиції Музею гетьманства .......................................................... 314

Павлишин Мирослава, м. Київ
Твори Василя Масютина в колекції Музею гетьманства...................................................................... 316

Канецька Марина , м. Луцьк
До історії створення меморіального музею В’ячеслава Липинського в с. Затурці .............................. 318

Розділ 5. Діяльність музейних закладів Волинської області в 2015 році.

Звіт про роботу Волинського краєзнавчого музею у 2015 році ............................................................. 322

Вернидубов Олександр, Криштапюк Лариса, м. Луцьк
Комунальні та громадські музеї Волинської області в 2015 році (порівняльно-довідковий матеріал) ........................................................................................................ 347
Аналіз діяльності комунальних музеїв Волинської області у 2014-2015 роках ..................................... 367
Аналіз діяльності громадських музеїв Волинської області у 2014-2015 роках ..................................... 369

Грабинська Лариса, м. Луцьк
Діяльність музеїв при навчальних закладах Волинської області у 2015 році ........................................ 370
Список музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах Волинської області станом на 01.01.2016 р. Підготувала Грабинська Лариса ................................................................. 372

Розділ 6. На допомогу музейним працівникам.

Пушкар Наталія, Обухович Лариса, Несторук Ілона, м. Луцьк
Реставрація і консервація музейних предметів. Методичні рекомендації .................................. 385

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Закон України No 955-VIII від 28 січня 2016 року ...................... 393

Про захист персональних даних. Закон України No 2297-VI від 1 червня 2010 року ..................... 398

 

Джерело:
Волинський краєзнавчий музей

2023-03-21
Переглянути документ
Завантажити