Дослідники Великої Волині


Ґіжицький Ян Марек

Ян Марек Антоній Ґіжицький (псевдоніми: Волиняк, Кристин Мазовєцкі, Смора, Теофілополітанус) – польський історик, дослідник історії церкви на Волині та історії шкільництва і чернечих орденів у Литві, Білорусі, Польщі і Україні.

Народився 7 травня 1844 року в селі Михнівка Теофіпольського району (тоді Старокостянтинівського повіту) у дворянській родині.

Ян Марек Гіжицький з 1854 р. навчався у Чорноострівській повітовій дворянській школі, але через два роки перевівся у Кам'янець-Подільську гімназію, а потім у Рівненську, яку закінчив у 1865 році. Того ж року Гіжицький вступив на юридичний факультет Новоросійського (Одеського) університету. Але правові науки його мало цікавили і він через рік перевівся на філологічний факультет Дерптського (Тартуського) університету, який закінчив у 1870 році зі ступеню кандидата слов’янської філології. Після закінчення університету працював учителем в освітніх закладах Тарту і Мітави, а в 1895 році переселився до Кракова, де вчителював і підробляв у різних конторах і установах.

У 70-х роках почав цікавитися дослідженнями, працював над документами Вільнюського і Львівського архівів давніх актів, родинними архівами князів Яблоновських, Сапєгів, Потоцьких, Чечелів та інших. Опублікував багато статей, особливо історичних, у різних польських часописах, таких як «Газета Варшавська», «Квартальник історичний», «Місячник геральдичний».

Його цікавила історія католицьких й уніатських конфесій на Волині, історія рідного краю, міст, сіл, шкіл. З-під його пера вийшли у світ польською мовою такі фундаментальні книги, як «Список уніатських монастирів Василіанів у Волинському воєводстві» (1905), «Тринітари на Волині, Поділлі і Україні» (1909), «З минулого кармелітів у Литві і Русі» (ч.1,2,1918), «Перелік монастирів домініканських Руської провінції» (1923) та ін. Книги виходили під його псевдонімом Волиняк.

Проте найбільш відомою і вартісною його працею була книга «Опис найважливіших місцевостей в Старокостянтинівському повіті на Волині», яку видано у 1910 р. польською мовою у Кракові. В цій книзі висвітлюється історія багатьох сіл Теофіпольського району. На початку ХХ століття Ян Гіжицький став відомим вченим-українознавцем.

Помер 25 червня 1925 року у Кракові.

Список основних опублікованих праць

1899

Wołyniak. O bazylianach w Humaniu  / Wołyniak // Przewodnik Naukowy i Literacki. – 1899. – R. 27. – S. 456–464, 562–570, 657–664, 744–752, 845–858, 938–946, 1031–1043, 1136–1182.

1905

Wołyniak (Giżycki J.M.). Spis klasztorów unickich Bazylianów w wojewodztwie Wołyńskiem / Jan Marek Gizycki. – Kraków: druk W.L.Anczyca i Spółki, 1905. – 145 s.

***

[Giżycki J.M.] Wołyniak. O szkole powiatowej w Poczajowie / Wołyniak // Przewodnik Naukowy i Literacki. – 1905. – R. 33. – №. 2. – S. 163–175.

1908

Wołyniak. Wspomnienie o Trynitarzach na Wołyniu, Podolu i Ukrainie / Wołyniak. – Kraków, 1909. – 112 s.

1910

Wołyniak (Gizycki J.M.) Spis ważniejszych miejscowości w powiecie Starokonstantynowskim na Wołyniu / Jan Marek Gizycki. – StaryKonstantynów: nakładem niektórych ziemian wołyńskich, 1910. – 767 s.

***

Wołyniak (Giżycki J.M.). Bazylianie w Owruczu  / Wołyniak // Przewodnik naukowy i literacki. – 1910. – S. 929–940, 1010–1029; 1911. – S. 63–70, 146–165, 269–278, 366–374, 445–454.

1912

Wołyniak (Giżycki J.M.). Bazylianie we Włodzimierzu i Truhórach / Wołyniak. – Kraków : nakładem kilku ziemian Wołyńskich, 1912. – VIII, 173 s.

Wołyniak. Resztki Unii na Wołyniu w XIX wieku na podstawie pamiętników Siemaszki i innych zródeł oficialnych / Wołyniak. – Poznań : nakładem autora, 1912. – 66 s.

Wołyniak. Trynitarze na Wołyniu, Podolu i Ukrainie / Wołyniak. – T.1. – Kraków : druk W.L.Anczyca i Spółki, 1909. – XVII, 521 s.; T.2. – Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki, 1912. – 143 s.

1918

Wołyniak. Z przeszłości karmelitów na Litwie i Rusi / Wołyniak. – Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki, 1918. – Cz. 1. – XVIII, 521 s.

Wołyniak. Z przeszłości karmelitów na Litwie i Rusi / Wołyniak. – Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki, 1918. – Cz. 2. – 251 s.

***

Wołyniak. Z przeszłości Hoszczy na Wołyniu. – Kraków, [b.r]. – 73 s.

2022-02-16