Дослідники Великої Волині


Доброчинська Валентина Анатоліївна

Доброчинська Валентина Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету.

Народилася 30 квітня 1970 року у с. Бугрин Гощанського району Рівненської області. Після закінчення Бугринської середньої школи вступила на історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. У 1992 році здобула вищу освіту (спеціальність історія і педагогіка). Упродовж 1991–1999 рр. працювала вчителькою історії у Рівненській загальноосвітній школі № 26. Навчалася в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки. З 1999 р. працює у Рівненському державному гуманітарному університеті. У 2006 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України захистила дисертацію «Інтелігенція в культурному житті Західної Волині (1921–1939)». 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри історії України.

Авторка більше сотні наукових праць. Переможець конкурсу 2017 року «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще історико-краєзнавче видання», «Рівненська українська гімназія (1923–1939 рр.): культурно-освітній феномен на тлі доби : монографія. - Рівне: ПП Дятлик М., 2016. – 224 с. 

Напрями наукової діяльності:

-         культурні процеси у західноукраїнських землях міжвоєнного періоду;

-         інтелігенція у культурному житті Волині;

-         історія освіти Волині першої половини ХХ століття.

 

Список основних опублікованих праць

1994

Доброчинська В. Діяльність Рівненського товариства «Просвіта» у 1917–1928 рр. / В. Доброчинська // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Луцьк, 16–18 черв.1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 156–159.

2000

Доброчинська В. А. Періодичні видання Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) / В. А. Доброчинська // Наук. вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2000. – № 3. – С. 86–89.

2001

Доброчинська В. А. Національна політика Другої Речі Посполитої на Волині (1921–1939 рр.) / В. А. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 2. – С. 104–108.

Доброчинська В. А. «Союз українок» – головний осередок жіноцтва Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) / В. А. Доброчинська // Наук. вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2001. – № 5. – С. 132–136.

2002

Доброчинська В. А. Краєзнавчі студії польських дослідників на Волині (1921–1939 рр.) / В. А. Доброчинська // Теоретичні та прикладні проблеми країнознавства і краєзнавства : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 квіт., 2002 р. – Рівне : РІС КСУ, 2002. – С. 100–103.

Доброчинська О. В. Місто Радивилів: сторінки історичного та соціально-економічного розвитку / О. В. Доброчинська, В. О. Мартинюк // Історія міст і сіл Великої Волині / ред. М. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2002. – С. 57–64. – (науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; Т. 25, Ч. 1.)

2003

Доброчинська В. А. З історії дослідження регіону Волині польськими вченими (1921–1939 рр.) / В. А. Доброчинська, В. О. Мартинюк // Поляки на Волині: історія і сучасність : матеріали Міжнародної наук.-краєзн. конф., 17–19 жовт. 2003 р. / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2003. – С. 9–19. – (науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; Т. 30)

Доброчинська В. А. Історичні та географічні студії польських дослідників на Волині (1921–1939 рр.) / В. А. Доброчинська // Наукові записки Тернопільського держ. педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 111–119.

2004

Доброчинська В. Волинські сторінки діяльності польської родини Якуба і Ядвіги Гофман (1921–1939) / В. Доброчинська, В. Мартинюк // Слов'янський вісник : зб. наук. пр. – Рівне, 2004. – Вип. 4. – С. 57–64. – (Історичні науки).

Доброчинська В. А. Інтелігенція у мистецькому житті Волині (1921–1939 рр.) / В. А. Доброчинська // Житомиру – 1120 (884–2004) : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко, 2004. – Т. 31. – С. 306–311.

Доброчинська В. А. Сторінки історичного та суспільно-економічного розвитку міста Радивилова [Рівненської області] / В. А. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зб. – Рівне : РДГУ, 2004. – Вип. 3. – С. 58–65.

Доброчинська В. А. Якуб Гофман – польський краєзнавець-дослідник Волині 20-30-х рр. ХХ ст. / В. А. Доброчинська, В. О. Мартинюк // Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої Волині : матеріали Міжнародної наук. -краєзн. конф. / ред. М. І. Лавринович. – Житомир : М. Косенко, 2004. – С. 373–377.

2005

Доброчинська В. А. Інтелігенція у розвитку медицини на Волині (1921–1939 рр.) / В. А. Доброчинська // Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. , 8–14 черв. 2005 р. / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2005. – С. 215–220.

Доброчинська В. А. Жіночий рух на Волині у 20–30-х рр. ХХ ст. / В. А. Доброчинська // Історія очима молодих дослідників : регіональна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрантів (Рівне, 13 грудня 2005 р.). – Рівне: РДГУ, 2005. – С. 45–52.

2007

Доброчинська В. А. Кількісний склад та соціальний статус інтелігенції Волині (1921-1939) / В. А. Доброчинська // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. Т. 1. – Житомир : М. Косенко, 2007. – С. 306–315.

Доброчинська В. Дослідження польських краєзнавців на сторінках “Rocznikа Wołyńskego” (1930–1939) / В. А. Доброчинська // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на шляху творчого поступу”, Луцьк, 17–19 трав. 2006 р. : доповіді та повідомлення : в 3 т. / Укр. іст. т-во, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 2. – С. 251–254.

2008

Доброчинська В. Професійне шкільництво Західної Волині (1921–1939) / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 123–129.

Доброчинська В. Рівненська українська гімназія – осередок національного шкільництва у міжвоєнний період / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 226–230.

Доброчинська В. Рівненська українська гімназія: сторінки минулого та сьогодення / В. Доброчинська // Сім днів : рівненський тижневик. – 2008. – №38/19 верес./. – С. 6.

2009

Доброчинська В.А. Підготовка вчительських кадрів у педагогічних училищах Рівненщини (1939–1950 рр.) / В. Доброчинська // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Вип. 2. – Луцьк, 2009. – С. 28–35.

Доброчинська В. Рівненська українська гімназія (1923–1939) / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 15. – С. 123–127.

Доброчинська В. Розвиток освіти Рівненщини в умовах окупаційної влади (1941–1944) / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітьої історії : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 16. – С. 193–196.

Доброчинська В.А. Сільськогосподарські школи Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) // Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали V Міжнародної наукової конференції, 15–16 листоп. 2008 р. / уклад. І. В. Баладинська. – Житомир, 2009. – С. 168–175. 

2010

Доброчинська В. А. Діяльність педагогічного інституту (1970–1998 рр.) / В. А. Доброчинська, В. М. Шеретюк // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку : Рівненська область / ред. Р. М. Постоловського. – Київ : Знання України, 2010. – С. 228–235.

Доброчинська В. А. Навчально-освітні заклади у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) [на Західній Волині] / В. А. Доброчинська // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку : Рівненська область / ред. Р. М. Постоловського. – Київ : Знання України, 2010. – С. 166–181.

Доброчинська В. А. Педагогічні училища (1939–1980 рр.) / В. А. Доброчинська // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку : Рівненська область / ред. Р. М. Постоловського. – Київ : Знання України, 2010. – С. 181–199.

Доброчинська В. А. Юрій Шумовський: віхи життя та діяльності (1908–2004) / В. А. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 19. – С. 68–73.

Доброчинська В. Юрій Шумовський – послідовник музейної справи Федора Штейнгеля : із епістолярної спадщини / В. Доброчинська // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзнав. музей ; голов. ред. О. С. Булига. – Рівне : О. Зень, 2010. – Вип. 8. – С. 79–83.

Доброчинська В. А. Юрій Шумовський – сподвижник музейної справи на Рівненщині в окупаційний період (1941–1944 рр.) / В. А. Доброчинська // Краєзнавство та музейна справа в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяч. 145-річчю заснування Житомир. обл. краєзнав. музею / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2010. – С. 90–94.

2012

Доброчинська В. Повернення із забуття: життя і діяльність Надії Шульгіної-Іщук (1888–1979 рр.) / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 23. – С. 64–75.

Доброчинська В. А. Рівненська українська гімназія / В. А. Доброчинська // Енциклопедія історії України : у 10 т. / В. А. Смолій та ін. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9. – С. 214–215.

Доброчинська В. Розвиток дошкільної освіти у Волинському воєводстві (1921–1939) / В. Доброчинська // Освіта і культура Волині: історія та сучасність : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – С. 77–81.

Доброчинська В. Спогади Надії Шульгиної-Іщук як джерело до вивчення культурно-освітніх процесів в Україні першої третини ХХ століття / В. Доброчинська // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база : тези доповідей і повідомлень : міжнародна наукова конференція, Львів 17–18 трав. 2012 р. / Центр незалежних історичних студій, Інститут історії України НАН України, Канадський інститут українських студій Альбертського університету, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2012. – С. 140–143.

Переходько Н. М. Організаційні засади та діяльність Червоного Хреста у Волинському воєводстстві (1921–1939 рр.) / Н. М. Переходько, В. А. Доброчинська // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали V–ї Міжнар. наук. - практ. конф. студентів та молодих науковців, 18–19 квіт. 2012 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Самборський І. О., 2012. – Ч. 2. – С. 80–82.

2013

Доброчинська В. Професійна та громадська праця українських лікарів у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська, Н. Переходько // Наукові записки : зб. наук. пр. / КЗ «Рівнен. обл. краєзнав. музей» РОР. – Рівне, 2013. – Вип. 11. – С. 47–50.

Федорчук С. Рівненський пивоварний завод в умовах радянської (1939–1941 рр.) та німецької окупаційної влади (1941–1944 рр.) / С. Федорчук, В. Доброчинська // Наукові записки : зб. наук. пр. / КЗ "Рівнен. обл. краєзн. музей" РОР. – Рівне, 2013. – Вип. 11. – С. 236–239.

2014

Поніманська Т. З історії розвитку дошкільної освіти на Західній Волині (початок ХХ століття – 1944 рік) / Т. Поніманська, В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 25. – С. 143–147.

2015

Доброчинська В. Лікувально-профілактичні заходи туберкульозу у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська, Н. Переходько // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / Рівнен. обл. краєзнав. музей ; відп. за вип. О. Булига. – Рівне : М. С. Дятлик, 2015. – Вип. 13, Ч. 2. – С. 28–31.

Доброчинська В. Рівненська українська гімназія – осередок пластового руху на Волині (1923–1930 рр.) / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. присвяч. 75-й річниці Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 228–231.

Доброчинська В. Спогади Надії Шульгиної-Іщук як джерело до вивчення культурно-освітніх процесів в Україні першої третини XX століття / В. Доброчинська // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 339–346.

2016

Доброчинська В. А. Рівненська українська гімназія (1923–1939 рр.) : культур.-освіт. феномен на тлі доби : монографія / В. А. Доброчинська. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – 224 с.

Доброчинська В. Волинська українська інтелігенція у боротьбі за національну школу в умовах Другої Речі Посполитої (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – № 2. – С. 71–76.

2017

Доброчинська В. Грані життя та діяльності Романа Іщука (1881–1979 рр.) / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 29. – С. 65–70.

2018

Доброчинська В. З історії Мізоча: соціально-економічний та культурно-освітній аспекти розвитку (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі : матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції с. Дермань Друга, 3 черв. 2018 р. – 2018, Дермань Друга. – С. 71–72.

Доброчинська В. Запровадження польської системи освіти на західноукраїнських землях у міжвоєнну добу (1921–1939) / В. Доброчинська // Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2018. – Кн. 1. – С. 210–215. 

Доброчинська В. Товариство «Тарбут» в організації єврейського шкільництва у Волинському воєводстві (1921–1939) / В. Доброчинська // Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2018. – Кн. 1. – С. 242–246. 

Доброчинська В. Учителі Рівненської української гімназії (1923–1939 рр.) у національному державотворенні (1917–1921 рр.) / В. Доброчинська // Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації : зб. тез міжнародної наукової конференції м. Чернівці, 1–2 листоп. 2018 р. – Чернівці : Технодрук, 2018. – С. 37–40.

2019

Доброчинська В. Газети-одноднівки Рівненської української гімназії (1923–1939) як джерело до вивчення формування національної свідомості учнівської молоді у ІІ Речі Посполитій / В. Доброчинська // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти : дописи та повідомлення : міжнар. наук. конф м. Львів, 25–25 жовт. 2019 р. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – С. 71–73.

Доброчинська В. Острозька педагогічна школа/училище (1940–1956 рр.): з історії підготовки вчителів / В. Доброчинська // Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога, Острозьке науково-краєзнавче товариство «Спадщина» імені князів Острозьких. – Острог : Свинарчук Р. В., 2019. – Вип. 11. – С. 151–159.

Доброчинська В. Радянізація освіти у Волинській та Ровенській областях за матеріалами місцевої преси (1939–1941 рр.) / В. Доброчинська // ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького : тези доповідей, м. Чернівці, 1‒2 листоп. 2019 р. / ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Технодрук, 2019. C. 113–115.

2020

Доброчинська В. Періодичні видання Волинської та Ровенської областей (1939–1941) як джерело до вивчення трансформації освіти / В. Доброчинська // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Історія. – 2020. – № 1 (51). – С. 97–103.

Доброчинська В. Радянська практика професійної пілготовки вчителя в Острозькому педагогічному училищі (1939–1941 рр.) / В. Доброчинська // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” : зб. наук. пр. / ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Нац. ун-ту " Острозька академія", 2020. – Вип. 30. – С. 36–41. – (Історичні науки).

2021

Доброчинська В. Пропагування радянської освіти у періодичних виданнях Волинської та Ровенської областей (1939–1941 рр.) / В. Доброчинська // Cлов’янський світ і Україна : зб. наук. пр. на пошану ректора Рівненського державного гуманітарного університету, проф. Р. Постоловського. – Рівне : О. Зень, 2021. – С. 237–243.

Доброчинська В. Розвиток професійної жіночої освіти у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська // Сучасні проблеми україністики та журналістики : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 20–21 трав. 2021 р. – Рівне, 2021. – С. 118–124.

Доброчинська В. Українська навчальна література (1921–1939 рр.) як джерело до вивчення історії шкільництва (за фондами Державного архіву Рівненської області) / В. Доброчинська // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти : доп. та повідомл. ІІ Міжнар.наук. конф. м. Львів, 29 жовт. 2021 р. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів, 2021. – С.85–86.

Доброчинська В. Радянізація шкільної освіти у Рівному (1939–1941 рр.) / В. Доброчинська // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць : матеріали історико-краєзнавчої конференції «Нова та новітня історія Волині». Вип. 19. – Рівне, 2021. – С. 104–108.

Доброчинська В. Трансформація освітньої системи в Ровенській області (1939–1941 рр.) / В. Доброчинська // ХІІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 400-річчю Хотинської війни : тези доповідей, м. Чернівці, 22‒23 жовт. 2021 р. / ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – С. 126–128.

Доброчинська В. Радянізація в освітньому просторі Рівненщини (1939–1941 рр.) / В. Доброчинська // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький університет, 2021. – № 2. – С. 96–105.

2022

Доброчинська В. Навчальний контент українських підручників у волинському шкільництві (1917–1944 рр.) / В. Доброчинська // Сучасні проблеми україністики та журналістики : зб. мат. ІІ Всеукр. наук.-прак. конф., 26–27 трав. 2022 р., м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2022. – С. 113–120.

Доброчинська В. Релігійна освіта в українських школах Волинського воєводства (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська // Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ : зб. наук. пр. Глухів : Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2022. – Вип. 1. – С.66–69.

Доброчинська В. Волинські музеї як осередки збереження культурної спадщини (1921–1939 рр.) / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2022. – Вип. 34. – С. 46–52.

2023

Доброчинська В. Постать Юрія Косача в українському національно-визвольному русі / В. Доброчинська, О. Ленартович // Східноєвропейський історичний вісник / ред. В. Ільницький. – Дрогобич : Гельветика, 2023. – Вип. 26. – С. 77–84.

Мартинюк В. О. З історії природничо-географічних досліджень Рівненщини (1795–1917 рр.) / В. О. Мартинюк, В. А. Доброчинська // Science and society: trends of interaction : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks. – California : GS Publishing Services, 2023. – Р. 19–30.

Про В. А. Доброчинську

Рівненський державний гуманітарний університет: витоки, становлення, сьогодення / упоряд. М. Шумелянко-Тайгурський. – Рівне : О. Зень, 2012. – С. 141, 158, 164.

Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940–2010) / ред. Р. М. Постоловського. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – С. 167, 169, 168.

2023-03-17