Читальна зала


Народна творчість українців у просторі та часі

Розділ: Наукові збірники , Етнографія, фольклор

Мова документу: українська, білоруська

Рік видання: 2018

Народна творчість українців у просторі та часі. Наук. зб. / упр-ня культури, з питань релігії та національностей Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; Обл. наук.-метод. центр культури; Вол. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. Упоряд. А. Силюк. Наук. ред. В. Зубович. – Луцьк, 2018. – 656 с.

Анотація:

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення з історії та практики народної творчості на Волині та в Україні, виголошені на Міжнародній науковій конференції, проведеної в рамках Восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору „Берегиня” 10–11 серпня 2018 року в м. Луцьку. Розрахований на науковців, краєзнавців, усіх, хто цікавиться народною творчістю українців.

Зміст:

Акімова Наталія, Шерстов Євгеній, м. Харків
Козацькі традиції, звичаї при формуванні національної свідомості молодого покоління на Слобожанщині .................................................................................3

Александрова Інна, м. Київ
Аналітичний огляд Всеукраїнського відкритого конкурсу читців імені Тараса Шевченка (2010-2014 рр.) ......16

Андрейчук Тамара, м. Луцьк
Музей «Світлиця» як форма організації народознавчої освіти в гімназії № полісс14 імені Василя Сухомлинського м. Луцька ........................................................................................23

Бабенко Олександр, Вакуленко Надія, м. Полтава
Решетилівське рослинне килимарство та вишивка «білим по білому» - унікальне явище українського народного декоративного мистецтва ........................................31

Бондаренко Геннадій, Силюк Анатолій, м. Луцьк
Історико-етнографічний огляд літератури за 1991 – 2017 рр. (Волинська область) .....................................43

Бондаренко Олена, м. Київ
Деякі особливості зовнішнього оздоблення українського сільського житла Полісся й Волині другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. ................................87

Вербіцька Ірина, м. Тернопіль
Жіночі головні убори українок. Регіональні особливості та оберегові функції ..............................................103

Гавриш Лариса, с. Опішне, Полтавська область
Гончарний вектор діяльності Київського кустарного товариства (до питання збуту глиняних виробів українських майстрів на початку ХХ століття).............................................................114

Гандзюк Олександра, м. Луцьк
Прислів’я і приказки як ілюстративний матеріал під час вивчення займенника в закладах вищої освіти (курс «морфеміка, словотвір, морфологія української мови») ........................................................119

Грицевич Юрій, м. Луцьк
Діалектна дієслівна лексика у фольклорних текстах із Західного Полісся ......................................................127

Громик Юрій, м. Луцьк
Фольклорний текст як діалектографічне джерело (на матеріалі фонетичної системи поліської говірки села Липне Ківерцівського району Волинської області) ....138

Данилюк-Терещук Тетяна, м. Луцьк
Образ відьми: літературні версії Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ........................................................147

Дмитренко Алла, м. Луцьк
„Слава Богу за помогу”: примовки і ритуальні дії по завершенні ягідного дня та сезону (за матеріалами Правобережного Полісся) ............................162

Дмитренко Микола, м. Київ
Концептосфера українського фольклору: дім .......................178

Єфремова Людмила, м. Київ
Жанрове розмаїття пісенного фольклору Волині .................196

Іваневич Лілія, Трембіцький Анатолій, м. Хмельницький
Пісні українських «остарбайтерів» у записах Тетяни Трембіцької ..................................................................................209

Кісель Таццяна, г. Брэст, Рэспубліка Беларусь
Польская мова як крыніца запазычвання з аходнепалескай батанічнай наменклатуры ...........................217

Клімчук Федір, м. Мінськ, Республіка Бєларусь
Да пытання ўкраінскага этнагенезу ........................................224

Ковальчик Рафал, м. Лодзь, Польща
Давні військові українські та польські традиції: порівняльний аспект ..................................................................251

Ковальчук Олеся, м. Луцьк
Слово як зброя у піснях національно-визвольної боротьби ...........................................261

Козинко Лілія, м. Київ
Фольклорні форми хореографічної культури України ........270

Кондратович Олександра, м. Луцьк
«Роди, боже, житечко і на друге літечко»: Жниварські звичаї та обряди на Західному Поліссі ...................................282

Косаковська Леся, м. Луцьк
Особливості пісенно – танцювального фольклору Волинського Полісся ..................................................................294

Костюк Степан, м. Тернопіль
Фонд Миколи Маліборського у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї .................................................304

Кравченко Світлана, м. Луцьк
Образи українського фольклору в поезії Юзефа Лободовського ..............................................................................307

Леванцэвіч Лена, г. Брэст, Рэспубліка Беларусь
Устойлівыя адзінкі дыялектнай мовы Брэсцка-Пінскага Палесся з нацыянальна-культурнай семантыкай ..................................314

Левчук Оксана, м. Львів
Образ коня в піснях «з-над берегів Турського озера» ..........323

Лис Сергій, м. Луцьк
Народний метод передбачення погоди на рік, пов’язаний із віруванням у сакральність зимового сонцевороту ...........330

Маланій Олена, м. Луцьк
Фольклоризм як форма вираження модерної свідомості в творчості Василя Пачовського ..........................339

Метка Людмила, смт. Опішне, Полтавська область
Василь Омеляненко та Іван Білик: «міф» про учнівство …………………………...347

Олійник Марина, м. Київ
Традиційний український одяг у побуті родини Косачів: від приватного до громадського виміру .................................359

Охріменко Григорій, Кричевський Олександр,Скляренко Наталія, м. Луцьк
Керамічні вироби з поселення Голишів як вияв духовної культури трипільського населення.........................368

Павлюк Ігор, м. Львів
Культура в незалежній Україні в контексті національних та світових традицій та тенденцій .................378

Понагайба Алла, м. Луцьк
Олександра Кондратович: крізь терни життя .......................404

Пугач Наталія, м. Кам’янськ, Черкаська область
Рушник в інтер’єрі української православної церкви ...................................412

Пурига Ірина, м. Кролевець, Сумська область
Музей і дослідження нематеріальної культурної спадщини. Унікальність кролевецького переборного ткацтва ...................................................................422

Роїк Вадим, м. Сімферополь
Віра Роїк – подвижниця українського мистецтва (Від учениці вишивальної артілі - до Героя України) ..........429

Романов Сергій, м. Луцьк
Особливості художньо-філософського освоєння фольклору в українському модернізмі (На матеріалі драматургії Лесі Українки та О. Олеся) ...............440

Рутковська Ольга, м. Київ
Фольклорний всесвіт Кузьми Смаля (і його унікальні збірки українських народних пісень) ......................................454

Садова Лариса, м. Луцьк
Сімейно-родові іменування початку ХХ століття в антропоніміконі Волині: питання походження, первісної мотивації та давності назв .......................................470

Сокіл Ганна, м. Львів
Василь Івахів – герой повстанської пісні «Гей, на півночі, на Волині» ......................................................477

Сташенко Надія, м. Луцьк
«Треба добре знати народ, аби змогти прозирнути в його душу» (Відсвіти творчої біографії Олени Пчілки) ......486

Степанюк Марія, м. Луцьк
Фольклорна основа історичної драми М. Костомарова «Сава Чалий» ...............................................................................497

Телегей Наталія, м. Київ
Ткацтво в обрядах та віруваннях Маневицького району (за матеріалами експедиції) .........................................501

Трембіцький Анатолій, м. Хмельницький
Релігійні піснеспіви українських лірників і кобзарів ..........510

Трембіцький Анатолій, м. Хмельницький
«Світле майбутнє» українського народу в пісенних творах українських лірників і кобзарів..................................524

Трембіцький Анатолій, м. Хмельницький
Повстанська пісня – складова усно-писемної культури українців .....................................................................534

Трембіцький Анатолій, м. Хмельницький
Українська народна пісня-«перетекстівка» «Несе теща воду» на мотив пісні «Несе Галя воду» в записах Тетяни Трембіцької ..................................................546

Українець Алла, м. Рівне
Дещо до історії цехів та торгівлі на Волині в ХVІ – ХVІІ ст. ............................................................................553

Хомич Петро, смт. Маневичі Волинської області
Тканини інтер’єрного призначенння у фондах Маневицького краєзнавчого музею.........................................562

Чайка Владислава, м. Київ
Фестивально-музичний рух української діаспори як форма презентації української культури ..........................567

Чибирак Світлана, м. Луцьк
Використання поліщуками дитячого фольклору як засобу регулювання погоди ..................................................571

Чупак Таміла, м. Кам’янськ, Черкаська область
Фольклорні скарби кам’янського краю .................................579

Шмиголь Світлана, м. Суботів, Черкаська область
Нотатки до історії виготовлення та побутування весільних вінків («цвітків») Чигиринщини ..........................586

Яблонська Ольга, м. Луцьк
Повість О. Стороженка «Марко Проклятий» як синтез архетипно-міфологічного та національно-історичного матеріалів ...............................................................593

Яблонська Ярина, м. Луцьк
Cтановлення фольклорного образу Савур-могили як концепту національної ідентичності .................................598

Ягусевич Юрій, м. Київ
Сучасний стан русальської обрядовості у селах Прибірськ та Оране на Київщині ...........................................603

Якубук Наталля, г. Брэст, Рэспубліка Беларусь
Жабінкаўшчына ў назвах: лінгвакультуралагічны аспект ................................................614

Яремко Лілія, м. Львів
Комічне в українських народних родинно-побутових жартівливих піснях .................................620

Яринчина Олена, м. Київ
Військові мотиви в українських народних колядках і щедрівках ..................................................................630

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей 

2023-03-16
Переглянути документ
Завантажити