Читальна зала


Акти Волинського воєводства кінця 15–16 cт.

Розділ: Історія, історичні науки , Господарство Волинського краю , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2014

Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI cт. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / відп. ред. Г. Боряк ; НАН України, Інститут історії України. — Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. — 154 с.

Анотація: У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 1565 рр. До збірника увійшло 29 документів, 16 з яких публікувалися у різних виданнях XIX ст. Це — документи великих князів литовських Олександра Ягеллончика, Сигізмунда І Старого, Сигізмунда ІІ Августа, якими вони жалували волинський нобілітет землями та маєтностями. На їх основі проаналізовано специфіку економічного розвитку Волині наприкінці XV — у першій половині XVI ст.; вивчено особливості здійснення операцій із нерухомістю; виявлено протекціоністські заходи влади щодо підтримки цивілізаційного освоєння регіону, розбудови галузевого господарства, конституювання соціальних груп і т. ін. Документи збірника проливають світло на формування маєткових комплексів волинських шляхетських та князівських родів. Також проаналізовано господарську політику королеви Бони на Волині за період її правління. У збірнику репрезентована цінна інформація про інститути центрального й місцевого управління у ВКЛ та Волинському воєводстві зокрема.

ЗМІСТ

Від упорядників. – С. 7.

Розділ 1. «Акти Волинського воєводства» як джерело із соціально-економічної історії України у складі Великого князівства Литовського (А. Блануца). – С. 11.

1.1. Трансакційні договори шляхти Великого князівства Литовського у достатутовий період. – С. 11.

1.2. Трансакційні договори шляхти Великого князівства Литовського у період дії І Литовського Статуту. – С. 18.

1.3. Господарська політика королеви Бони на Волині у 40-ві роки XVI cт.. – С. 25.

Розділ 2. Дипломатичний аналіз «Актів Волинського воєводства» (Д. Ващук). – С. 44.

Розділ 3. Публікація документів. – С. 55.

№ 1. 1492, липня 10. Дорогичин. — Лист заставний Койці Ярославича Строчевича старості дорогичинському Якобу Довойновичу на маєток Липа та частину в Дедковичах у сумі 545 злотих і 10 грошів, позичених у Довойновича до того часу, поки не віддасть борг. – С. 55.

№ 2. 1494, червня 16. Вільно. — Жалувана грамота великого князя литовського Олександра Ягеллончика Анні, вдові троцького воєводи Мартина Гаштольда, на замок Дорогобуж на Смоленщині з містом і селами. – С. 56.

№ 3. 1506, липень 19. Ейшишки. — Підтвердна грамота великого князя литовського Олександра Ягеллончика волинському зем’янину Митьку Івановичу Бабинському на село Денятин у Крем’янецькому повіті на вічність. – С. 58.

№ 4. 1509, березня 15. Володимир. — Лист обмінний Івашка Сеньковича Русиновича з паном Левом Боговитиновичем маєтку Сомин у Володимирському повіті з фільварком Хмельником і палацом у Володимирі, на маєток Берестечко у Луцькому повіті, Ляшки у Перемильському повіті і фільварок у Луцьку в Гнідаві. – С. 60.

№ 5. 1508, червень 26. Мінськ. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого дворянину господарському Івашку Денисковичу на пусте селище Демківці у Крем’янецькому повіті, палац верх Вілії та двір під містом Ров на вічність, які йому пожалував Олександр Ягеллончик. – С. 61.

№ 6. 1520, липня 1. Лист продажний Богдана Львовича Боговитиновича князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському маєтку Сомин у Володимирському повіті за 450 кіп грошів. – С. 63.

№ 7. 1518, грудня 23. Берестя. — Дозвіл великого князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському заснувати на місці села Ковель у Волинській землі однойменне місто і надає його мешканцям (полякам, русинам, євреям, вірменам і татарам) магдебурзьке право. – С. 65.

№ 8. 1521, липня 20. Краків. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському купівлі маєтку Сомин у Володимирському повіті у зем’янина волинського Богдана Львовича Боговитиновича. – С. 68.

№ 9. 1523, квітня 12. Краків. Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого на обмін маєтка Тишковичі князя Василя Михайловича Сангушковича Ковельського на маєток Сядмярти владики володимирського Пахнотія. – С. 69.

№ 10. 1532, квітня 8. Луцьк. — Лист продажний Тихна та Олехна Гриньковичів Козинських віленському біскупу Яну з князів литовських (позашлюбного сина короля) на дворище Ісаєвське разом із сіножатями Хотенове, Ловче та Гремяче у Крем’янецькому повіті за 60 кіп грошів. – С. 71.

№ 11. 1533, травня 20. Крем’янець. — Лист продажний крем’янецького зем’янина Івашка Сеньковича Денисковича віленському біскупу Яну з князів литовських (позашлюбного сина короля) на селище Демківці та двір Верх Вілії за 230 кіп грошів. – С. 72.

№ 12. 1533, серпня 5. Вільно. — Лист підтвердний королеви Бони на рішення третейських суддів у справі між старостою володимирським Федором Андрійовичем Сангушковичем і князем Василем Михайловичем Сангушковичем Ковельським щодо різноманітних збитів та волинських маєтностей. – С. 74.

№ 13. 1533, жовтня 31. Вільно. — Привілей підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого магдебурзького права місту Кременцю на Волині (за взірцем Кракова і Вільно) відповідно до попередніх привілеїв великого князя Свидригайла та свого батька — короля Казимира Ягеллончика. – С. 81.

№ 14. 1534, березня 20. Вільно. — Лист продажний князя Андрія Михайловича Сангушковича Кошерського віленському біскупу, 5 князю Яну з князів литовських, (позашлюбного сина короля) на маєток Цеценівці в Крем’янецькому повіті за 830 кіп грошів. – С. 84.

№ 15. 1534, вересня 22. Вільно. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого продажного запису маршалка господарського князя Андрія Михайловича Сангушковича Кошерського, віленському біскупу, князю Яну з князів литовських (позашлюбного сина короля), маєтку Цеценівці в Крем’янецькому повіті за 830 кіп грошів. – С. 86.

№ 16. 1534, листопада 10. Вільно. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого продажного запису Миколая та Яна Радзивілів віленському біскупу Яну, з литовських князів (позашлюбному сину короля), на маєтки Дунаїв, Куликів і Рудка в Крем’янецькому повіті за 560 кіп грошів. – С. 89.

№ 17. 1535, травня 16. Туличів. — Лист продажний князя Петра Михайловича Острожецького князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському на маєток Туличів за 400 кіп грошів. – С. 92.

№ 18. 1536, травня 20. Вільно. — Лист підтвердний великого князя литовського Сигізмунда I Старого князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському на купівлю половини маєтка Туличова у Володимирському повіті на вічність. – С. 93.

№ 19. 1536, жовтня 12. Вільно. — Лист обміну маршалка Волинської землі, володимирського старости, князя Федора Андрійовича Сангушковича Кошерського з королевою Боною маєтку Ставрів біля Луцька на маєток Лепесовку Кременецького повіту. – С. 96.

№ 20. 1538, січня 05. Миляновичі. — Лист продажний волинського зем’янина Левка Ласковича Задибського князю Василю Михайловичу Сангушковичу Ковельському отчинного маєтку Задиби у Володимирському повіті за 500 кіп грошів. – С. 98.

№ 21. 1538, листопад 7. Шумбар. — Лист записний Боговитина Петровича Шумбарському з дружиною Софією зятю своєму, пану Яну Богдановичу Загоровському, маєтків Кокорєва та Динятина вартістю 500 кіп грошів та 40 золотих черлених замість приданого за дочкою Федорою в сумі 300 кіп грошів до того часу, поки їх не віддадуть. – С. 100.

№ 22. 1543, березня 04. Краків. — Лист обміну князя Василя Михайловича Сангушковича Ковельського з королевою Боною 6 замку Ковель з усіма прилеглими населеними пунктами та землями на волость Горвол і двори Смолняни і Обольці. – С. 102.

№ 23. 1543, липня 6. Чернче. — Рішення комісарів стосовно скарги підданих королівських маєтків у містечку Чернчі та Маневичі Луцького повіту на утиски маршалка Волинської землі, володимирсько старости, князя Федора Андрійовича Сангушка Кошерського. – С. 106.

№ 24. 1544, вересня 29. Берестя. — Лист обміну королеви Бони старості луцькому, маршалку господарському, князю Андрію Михайловичу Сангушковичу Кошерському та наступним луцьким старостам маєтків Бруховичі, Козлиничі і частини Головб, що стали належати до маєтку Мельниці, на луцьке війтівство з усіма доходами. – С. 110.

№ 25. 1544, вересня 30. Берестя. — Лист обміну королеви Бони старості луцькому, маршалку господарському, князю Андрію Михайловичу Сангушковичу Кошерському маєтків Красне і Ставрів Луцького повіту на маєток Річицю Володимирського повіту. – С. 112.

№ 26. 1562, квітня 20. Вільно. — Лист продажний маршалка господарського князя Александра Андрійовича Сангушковича Кошерського, писарю пана Миколая Радзивіла пану Матису Савицькому маєтку Річиці Володимирського повіту за 4000 кіп грошів. – С. 114.

№ 27. 1565, травень 23. Петриків. — Лист обміну дорогицького зем’янина Матиса Савицького великому князю литовському Сигізмунду II Августу маєтку Річиця Володимирського повіту на 60 волок землі в Упітській волості. – С. 117.

Додаток

№ 1.1. 1508, вересня 29. Смоленськ. — Жалувана грамота великого князя литовського Сигізмунда I Старого вінницькому зем’янину Левону Берендею з братами на маєток Кузьмин у Крем’янецькому повіті. – С. 124.

№1.2. 1539, лютого 27. Краків. Король Сигізмунд I Старий оголошує про те, що Беата, вроджена Костелецька, дружина Іллі Костянтиновича Острозького, надала посвідчення щодо повного отримання свого спадку. – С. 125

Summary. – С. 127.

Іменний покажчик. – С. 130.

Покажчик географічних назв. – С. 139.

Предметний покажчик. – С. 144.

Джерело: е-бібліотека «Чтиво»

2023-03-16
Переглянути документ