Читальна зала


Кучинко М. Пам'ятки археології Луцького району Волинської області

Розділ: Археологія

Мова документу: українська

Рік видання: 2010

Кучинко М. Пам'ятки археології Луцького району Волинської області : навчальний посібник / М. Кучинко, О. Златогорський. – Луцьк : Волинські старожитності, 2010. – 280 с.

Анотація: В навчальному посібнику на базі археологічних пам'яток коротко висвітлено господарство, суспільні відносини, матеріальна і духовна культура давнього та середньовічного населення Луцького району. В книзі узагальнені результати досліджень пам'яток археології регіону, зроблено акцент на їх охороні. Авторами подано також повний реєстр відомих і нововідкритих пам'яток в населених пунктах району, уточнене їх місцезнаходження, з'ясована етнокультурна належність та датування.

Зміст

Передмова

РОЗДІЛ І. Стоянки та поселення кам’яного віку на території Луцького району

РОЗДІЛ II. Слідами поселень мідного та бронзового віків

РОЗДІЛ III. Доба раннього заліза регіону

РОЗДІЛ IV. Археологічні культури району від кінця І тис. н. е. до кінця І тис. н. е.

РОЗДІЛ V. Старожитності княжої доби

РОЗДІЛ VI. Археологія району пізньосередньовічного періоду

РОЗДІЛ VII. Відомості про пам’ятки археології Луцького району

Післямова

Джерела та література

Джерела:

Волинський національний університет імені Лесі Українки

academia.edu

2023-03-16
Переглянути документ
Завантажити