Читальна зала


Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині. Вип. 47

Розділ: Наукові збірники , Релігія , Історія, історичні науки , Край в цілому, міста, села та райони краю , Етнографія, фольклор

Мова документу: українська

Рік видання: 2013

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині : науковий збірник. Вип. 47. / матеріали XLVIІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2013. – 332 с., іл.

Анотація:

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників XLVIІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася в м. Луцьк і м. Володимирі-Волинському 19-20 червня 2013 року, присвячені археології, історії, культурі та етнографії Володимира-Волинського і Волині в контексті української та світової історії. Окремий розділ присвячено ролі християнства в історії та культурі краю.

Зміст:

Розділ І. ХРИСТИЯНСТВО В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ

Білик В. Становище василіанських монастирів Правобережної України у суспільно-політичних умовах Російської імперії ( кінець XVIII – 30-ті рр. XIX ст.). – С. 3.

Болюк О.Мистецтвознавча експедиція 2012 року на територію Західної Волині:анотації про окремі твори церковного мистецтва Горохівського району. – С. 8.

Бортніков В. Християнські цінності сучасної соціал-демократії. – С. 12.

Войтюк Н. Поборники українського православ’я на Волині (Никанор Абрамович, Арсен Річинський, Афанасій Робітницький). – С. 17.

Гика В. Документи Державного архіву області про святкування 900-ліття та 1000-ліття хрещення Русі. – С. 31.

Голій Р. Перехід волинських православних парафіян на католицтво і унію в 30-их роках ХІХ століття: джерелознавчий аспект. – С. 69.

Гулько Г. До питання дослідження сакральної символіки в добу «двовір’я» на Волині (кін. 10–сер. 13 ст.). – С. 74.

Гулько Г., Мазурик Ю. З історії дослідження печер Святогірського монастиря в с. Зимне на Волині. – С. 81.

Дмитренко А. Різдвяні звичаї на Волині (за польовими дослідженнями). – С. 91.

Каліщук О. Реакція церкви на українсько-польське протистояння на західних землях України у 1942–1944 рр.. – С. 96.

Карліна О. Конфесійна ситуація у Володимир-Волинському повіті Волинської губернії у першій половині ХІХ ст. . – С. 100.

Климчук А. Клеванський костел Благовіщення. – С. 107.

Крамар Ю. Ставлення польської влади до процесів національно-церковного відродження на Волині у 1920–1930-х рр. . – С. 112.

Лис С. Закриття православних храмів у Луцьку в контексті хрущовської антирелігійної кампанії 1958–1964 років. – С. 116.

Лодзинська О. Оклад голобинського напрестольного «Євангелія» кінця ХVIII ст. – пам’ятка народного мистецтва Західного Полісся. – С. 120.

Невесенко Т. Ковельська парафія Святої Анни. – С. 123.

Остапюк О., Савицький В. Давньоруські енколпіони у збірці Любомльського краєзнавчого музею. – С. 126.

Пасюк І. Іконографічні зображення на нумізматичних пам’ятках. – С. 137.

Пась Н. Раків-Ліська церква Благовіщення Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення. – С. 143.

Рудянин І. Міжконфесійні відносини на Волині у кінці XVI – XVIII ст.. – С. 148.

Сажок О. Джерела до вивчення культурно-просвітницької діяльності церковних православних братств Волинської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. . – С. 152.

Федосєєва С. «Да пламенеет и впредь дух Ваш любовью к Богу...». Єпископ Володимир-Волинський Фадей (Успенський) . – С. 156.

Хоміч Д. Православна церква на Волині під час франко-російської війни 1812 року. – С. 160.

Яцечко-Блаженко Т. Пам’ятки сакральної архітектури в місті Кременці (XVIІ – XVIІІ ст.) . – С. 164.

Янович Б. Арсеній Мацієвич – митрополит-мученик. – С. 168.

Янович Б., Доскоч Г. Протестантизм на Волині : історія і сучасність. – С. 171.

Бірюліна О. Луцький кафедральний маєток Полонка як маркер раннього етапу утворення Луцької єпископії. – С. 173.

Василевська С., Вигоднік А. Холмський Чудотворний образ Богородиці у Музеї волинської ікони. – С. 177.

Півницький М., Микола Томчук М. Сакральна архітектура Володимира-Волинського. – С. 180.

Розділ ІІ. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

Маркус І., Охріменко Г., Савицький В. Пам’ятки археології Володимир-Волинського району. – С. 188.

Кучинко М. Про час виникнення та ранню історію міста Володимир. – С. 206.

Вознюк О. Топоніми Володимира та його околиць. – С. 209.

Диба Ю. Образ матері святого князя Володимира Малуші в українській обрядовій поезії. – С. 112.

Мицько І. Чоловіки княгині Ольги Олегівни. – С. 227.

Дем’янюк О. Місто Володимир у військово-політичній історії Київської Русі. – С. 235.

Атаманенко В. Первинний поборовий реєстр маєтків Василя Гулевича 1569 року. – С. 238.

Петрович В. Стрільчук Л. Церкви-ротонди міста Володимира. – С. 243.

Пісоцький А. Наукова краєзнавча діяльність історика Олександра Цинкаловського. – С. 246.

Царук Я. Початок війни: бої в напрямку Устилуг – Луцьк (22 – 25 червня 1941 р.) . – С. 249.

Мазурик Ю., Гулько Г. Перебування військовополонених у місті Володимир-Волинську (1941–1944). – С. 263.

Булавін О. Навічно в пам’яті володимир-волинців. – С. 267.

Янович Б. Наталія Грабарчук – берегиня володимирської історії. – С. 269.

Ворон В. До і після 1000-ліття. Проблеми літописного Володимира на сторінках місцевої преси. – С. 273.

Розділ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВОЛИНЕЗНАВСТВА ТА ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Гринчук П. Історія реставрації в Україні (Волинська спеціальна госпрозрахункова науково-реставраційна, проектно-виробнича дільниця) . – С. 281.

Жельчик О. Горохівський палацово-парковий ансамбль Валеріана Стройновського як один із осередків культури Волині та Польщі кінця XVIII – першої чверті XIX ст.. – С. 288.

Кінд-Войтюк Н. ХII з’їзд Ради консерваторів Другої Речі Посполитої ( 20–24 вересня 1927 року) : дослідження, збереження та каталогізація пам’яток народно-побутової культури Волині. – С. 298.

Криштапюк Л., Вернидубов О.Родина Лукашуків і музей Михайла Кравчука в селі Човниця. – С. 302.

Кучинко З. Проблеми вивчення старожитностей Волині русько-литовського періоду (XIV–XVI ст.). – С. 304.

Локайчук С., Охріменко Г., Сумленна І., Смольська І. Археологічні матеріали з Волинського Полісся в Державному археологічному музеї Варшави. – С. 307.

Півницький М. Історіографія регіональної історії як проблемне поле краєзнавчих досліджень (деякі методологічні міркування). – С. 310.

Пісоцький А. Ковельщина крізь віки. – С. 314.

Романчук О., Локайчук С., Охріменко Г., Пишук В., Сумленна І. Господарство культур шнурової та постшнурової кераміки. – С. 316.

Янович Б. Альберт Новіков: трагедія людини і поета. – С. 320.

РЕЦЕНЗІЇ

Бондаренко Г. Рецензія на навчальний посібник Михайла Кучинка, Зоряни Кучинко та Олексія Златогорського «Історія культури Волині давнього та середньовічного часу» (Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – 224с.). – С. 324.

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей

2023-03-15
Переглянути документ
Завантажити