Читальна зала


Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах. Вип. 41

Розділ: Наукові збірники , Історія, історичні науки , Археологія , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах : науковий збірник. Вип. 41 : матеріали Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції , присвяченої 200-річчю війни 1812 року, 11-12 травня 2012 року, м. Луцьк / упоряд. А. Силюк, О. Златогорський. – Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – 301 с., іл.

Анотація:

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників XLІ Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, яка відбулася 11–12 травня 2012 року в м. Луцьку, присвячені подіям на Волині та в Україні наполеонівських війн 1812 року в контексті вітчизняної та світової історії. Окремий розділ присвячено загальним питанням волинезнавства та краєзнавчої освіти. 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. Дослідження та матеріали з історії України у французько-російській війні 1812 року

Явтушенко В., Бадєєва Л. Вплив Вітчизняної війни 1812 року на формування української національної самосвідомості. – С. 4.

Пилявець Р. Дослідник участі українського народу у Вітчизняній війни 1812 р. («український внесок» російського історика Б. С. Абаліхіна). – С. 6.

Бережинский В., Горелов В. Войсковое партизанство: от корволантов Петра I до партизан Отечественной войны 1812 г.. – С. 9.

Бережинский В., Лопатиева Н. Боевые действия украинского ополчения в Отечественной войне 1812 г. (К 200-летию Отечественной войны 1812 года). – С. 17.

Булавін О. Розвідка у Вітчизняній війні 1812 року. – С. 21.

Горелов В., Бережинский В. Отечественная война 1812 г.: тактика действий войсковых партизанских отрядов. – С. 23.

Григоренко Т., Григоренко В. Кам’янські зустрічі героїв війни 1812 року. – С. 25.

Громакова Н. Польське питання як фактор міжнародної політики наприкінці XVIII – на початку XIX ст.. – С. 29.

Денисюк Ж. Мемуаристика та письменство про війну 1812 р. як дзеркало суспільної свідомості та культурних практик кінця XVIII – початку ХІХ ст. (російський та український контекст). – С. 33.

Деречіна В. Участь морських команд у воєнних діях на суходолі під час війни 1812-1814 років. – С. 36.

Заборовський В., Мерзлікіна І. Створення та вдосконалення військової освіти в російській армії напередодні та в ході Вітчизняної війни. – С. 38.

Клименко Т. Вітчизняна війна 1812 року та декабристський рух на Черкащині. – С. 41.

Кравченко Т. Найуживаніші запозичення військової термінології у частинах регулярної та іррегулярної армій. – С. 44.

Кучеренко О. Поэт и гражданин Фёдор Глинка. – С. 47

Ленская В. 1812 : 1941. Две войны – две концепции. – С. 51.

Мазур В. Маріупольський гусарський полк у французько-російській війні 1812 р.. – С. 54.

Науменко А. Іменні українські кавалерійські полки у Бородінській битві. – С. 60.

Несторенко В. Збережена пам’ять 1812 року (Туристські маршрути Черкащини). - С. 64.

Нікітюк О., Наталія Копичко Н. Організація медичного забезпечення російської армії напередодні та в роки війни 1812 року – С. 67.

Папакін А. Наполеонівські війни на сторінках української емігрантської військової періодики міжвоєнного періоду (з фондів ЦДАЗУ). – С. 70.

Романенко Т., Ігор Пилявець І. Інформаційна політика російської імперії під час російсько-французької війни 1812 р.. – С. 72.

Соколюк С. Дії російського флоту під час наполеонівських війн наприкінці XVIII – на початку XIX ст.. – С. 74.

Трофімук Т. Участь єврейського населення Російської імперії у Наполеонівській війні 1812 р.. – С. 81.

Харук А. Спроби застосування повітроплавних пристроїв в період наполеонівських воєн. – С. 83.

Чорний О. Невідомий герой забутого полку. Генерал-майор О. М. Всеволожський 1-й. – С. 85.

Шевченко С. Учасник наполеонівських воєн Г. Емануель (Мануїлович) та його нащадки. – С. 89.

Якубова Т. Исторические источники о губернаторах Киева М.И.Кутузове, М. А. Милорадовиче и Левобережной Украине в эпоху наполеоновских войн. (по материалам Института рукописей и отдела библиотечных собраний и исторических коллекций Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского). – С. 92.

Jacek Feduszka, m. Zamość Twierdza Zamość w 1812 roku. – С. 94.

Ховрич С. Підготовка Росії до війни з Францією (на матеріалах записок співробітника російської розвідки П. Чуйкевича): причини, план дій. – С. 97.

Калініченко О. Українці у Вітчизняній війні 1812 року. – С. 102.

Печенюкт І. Український внесок у розгром армії Наполеона. – С. 105.

Скорейко Г. Українські окраїни у наполеонівських війнах початку ХІХ ст.. – С. 109.

Дем’янюк О. Французько-російська війна 1812 року у філателії радянської доби. – С. 113.

Карабін Н. Серія медальйонів Ф.П. Толстого на теми подій Вітчизняної війни 1812 року (за матеріалами Волинського краєзнавчого музею). – С. 116.

Манзуренко В. Медаль «В пам’ять Вітчизняної війни 1812 року». – С. 118.

Пивоваров С., Яценюк Ф. Матеріали нумізматики про добу Наполеона Бонапарта. – С. 121.

Тарасенко Л. 1812 р. у мистецтві, фалеристиці та нумізматиці. – С. 123.

РОЗДІЛ ІІ. Волинь в наполеонівських війнах

Карпов В., Пасюк І., Яровенко С. Військові сили у планах війни 1812 р. на Волині. Загальнополітична обстановка на західних і південно-західних рубежах Російської імперії. – С. 126.

Слюсаренко П. Участь російських військ, дислокованих на Волині у боях франко-російської війни 1812 року. – С. 146.

Яровенко С. Сім боїв війни 1812 року на Волині. – С. 151.

Бондаренко Г. Краєзнавчі проблеми вивчення історії війни 1812 р.. – С. 155.

Гика В. Відомості про війну 1812 року в документах Державного архіву Волинської області. – С. 157.

Пясецький В. Відлуння війни 1812 року на Волині. – С. 177.

Остапюк О. Це було на Волині. Про події Вітчизняної війни 1812 року. – С. 178.

Бірюліна О., Несторук І. Відгомін війни 1812 року: атрибуція художнього твору з колекції Волинського краєзнавчого музею. – С. 182.

Захарчук О. Волынь в планах польского генерала Михала Сокольницкого. – С. 184.

Боярчук А. Місце Волині у проекті Наполеона Бонапарта «Відновлена Польща». – С. 192.

Желтобородов А. Рейд конного отряда А.И. Чернышева в герцогство Варшавское в 1812 г.. – С. 196.

Костюк М. Фонди РДВІА як джерело до історії Волині періоду Вітчизняної війни 1812 р. – С. 198.

Баюк В. Солдатська іконка-складень періоду Вітчизняної війни з розкопок у Рованцях. – С. 200.

Дем’янюк С. Про деякі аспекти перебігу бойових дій на території Волинської губернії у 1812 р.. – С. 201.

Денисюк В. Волинь в системі польської доктрини напередодні російсько-французької війни 1812 р. – С. 204.

Jarosław Dudziński, m. Sosnowiec Działania dywizji gen. A. Kosińskiego nad Bugiem w wojnie 1812 r.. – С. 207.

Гулько Г. Вплив релігійного фактора на перебіг подій у Волинській губернії в 1812 році. – С. 211.

Гулько Г., Якименко М. Cакральні пам’ятники та меморіальні знаки на вшанування подій російсько-французької війни 1812–1814 рр. на Волині. – С. 217.

Карпюк В., Пахолок В. Знахідки артилерійських боєприпасів російської армії в 1812 року на Волині (по матеріалам знахідок в с. Липляни Ківерцівського району). – С. 222.

Климчук А. Волинський уланський полк і граф Йосип Корнилович О’Рурк. – С. 224.

Кононець П. Військові дії на Волині у 1812 році (за працею О. Михайловского-Данилевського «Описаніе Отечественной войны 1812 года»). – С. 226.

Кононець П. «Кавалерист-дівиця» і Рівненщина. – С. 228.

Мазурик Ю. До питання локалізації місцезнаходження головних квартир Другої Західної і Третьої Резервної армій у м. Луцьку (1812). – С. 231.

Dariusz Nawrot, m. Zamość Wołynianie w walce o odbudowę Polski w oparciu o Francję w latach 1806-1812. – С. 233.

Павлюк С., Пасюк І. Дислокація Російських військ на території Волині 1769-1810 роки. – С. 236.

Пасюк І. Грошовий ринок Волині під час війни 1812 року. – С. 238.

Пушкар Н., Златогорський О. «Скромний дар» – пам’ятник героям війни 1812 року. – С. 240.

Пшеничний Ю. Місто Дубно на периферії великої війни 1812 р.. – С. 241.

Ткач В. Карта міста Дубна 1826 (1828) року.. – С. 243.

Хоміч Д. «Мала війна» на Волині у 1812 році: причини, суть та наслідки. – С. 244.

Хомченко С. Волынская губерния в 1812 г. в мемуарах саксонского капитана Линдемана. – С. 247.

РОЗДІЛ IIІ. Загальні питання воєнної історії та волинезнавства

Атаманенко В., Рибачок І. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця XVI – початку XVII ст.. – С. 250.

Крішан А. Ранньомодерні вояки «від землі»: ковельські бояри-зем’яни у XVI–XVIІ ст.. – С. 258.

Слісаренко О. Гродненсько-Волинський маневр російської армії навесні 1706 р.. – С. 260.

Чернецький Є. Ротмістр Габріель Охота-Перетяткевич у справі конфіскації Таборівського староства наприкінці XVIII ст.. – С. 263.

Бортніков В., Бурдяк В. Деякі питання внутрішньої політики російського царизму у першій чверті ХІХ ст.. – С. 266.

Топальський О. Польське повстання 1830–1831 років на Правобережній Україні. – С. 268.

Силюк О.Військовий і соціально-політичний аспект листопадового повстання 1830-1831 рр. на Волині. – С. 270.

Пасюк І., Чичерська О. Українські військові формування на поч. ХХ ст. на Волині. – С. 273.

Хомич П. Перша Світова війна на Волинському Поліссі в межиріччі Стиру та Стоходу. Весна 1916 року – стратегія військових дій та плани сторін. – С. 277.

Савченко Г. Волинський період в історії 34-го корпусу російської армії (січень–квітень 1917 р.). – С. 281.

Хоменко О. Історія військового госпіталю в Луцьку. – С. 284.

Охріменко Г., Локайчук С. Етномілітарні процеси в середній період доби бронзи на Західній Волині та Волинському Поліссі. – С. 285.

Рева Л. Платон Воронько – співець «Карпатського рейду»: матеріали до біографії. – С. 289.

Сокульський А. Сокуль – князівство лучан: земля, населення, історичні постаті. – С. 294.

Джерело: Волинський краєзнавчий музей

2023-03-14
Переглянути документ
Завантажити