Читальна зала


Волинський музейний вісник. Вип. 9

Розділ:

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Волинський музейний вісник: Наук. зб.: Вип. 9. / Упр-ня культури, з пит. релігій та націонал. Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки; Упоряд. Є. Ковальчук, А. Силюк. – Луцьк, 2018. – 378 с.

Анотація:

У випуску вміщено статті та повідомлення з історії та практики музейної і пам’яткоохоронної справи на Волині та в Україні. В окремих розділах подано статті та матеріали Сьомого музейного круглого столу з нагоди Міжнародного дня музеїв „Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика” (м. Луцьк, 16 травня 2017 року), звіти та аналітичні матеріали діяльності Волинського краєзнавчого музею і музейних закладів області в 2016 та 2017 роках. Розраховане на науковців, музейних та освітніх працівників, краєзнавців. Видання здійснене в рамках Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016–2020 роки.

Зміст:

Розділ 1. Дослідження та матеріали з історичного краєзнавства, музеєзнавства і пам’яткознавства.

Верба Тарас, м. Луцьк
Результати археологічного нагляду в с. Рованці 2015 року ................................................................................3

Демчишин Барбара, м. Київ
Лучанин у польському війську 1923-1971 років (документовані спогади доньки про батька) .....................5

Зек Богдан, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Штуль О. «Віки говорять»: історія України у баченні члена ОУН(м) періоду 1940-х років .......................14

Златогорський Олексій, Вашета Михайло, ВербаТарас, м. Луцьк
Рятівні археологічні дослідження в селі Рованці 2014 року ..........................................................19

Козак Олена, Откович Тарас, кандидат мистецтвознавства, м. Львів
Особливості живопису творів Андроника Лазарчука .......................................................................21

Колосок Богдан, кандидат архітектури, м. Київ
Мій шлях до крісла заступника голови УТОПІК .......................................................................30

Коць Любов, м. Луцьк
Події 1947 року в історії Камінь-Каширщини у документах Державного архіву Волинської області ..........................38

Левицька Тамара, м. Луцьк
До питання формування у Волинському краєзнавчому музеї фонду мистецтва України ХХ століття. Твори Костянтина Ломикіна ( 1924 – 1993 ) у збірці музею. Каталог ......................................42

Лис Сергій, м. Луцьк
Волинь в Українській революції 1917-1921 років: передумови, перебіг подій, наслідки ............................43

Лудковський Олександр, м. Луцьк
«Поле смерті» (до історії танкової битви 1941 року на Волині) .....................................................................50

Матейчук Олександр, Карабін Наталія, м. Луцьк
Колекція мундирних ґудзиків (зі збірки Волинського краєзнавчого музею) .................................................66

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Бубало Сергій, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, м. Луцьк
Верболисті сережки доби бронзи .......................................................................................80

Павленко Олександра, кандидат фармацевтичних наук, м. Львів
Результати мікологічного дослідження деяких ікон із музеїв волинського регіону .....................................88

Пушкар Наталія, Несторук Ілона, м. Луцьк
Бони періоду Української революції 1917-1921 рр.

Каталог з фондів Волинського краєзнавчого музею ............................................................95

Пушкар Наталія, Несторук Ілона, м. Луцьк
Родина Шнайдерів в Луцьку: залишити слід на землі ................................................................138

Пушкар Наталія, Потрапелюк Володимир, м. Луцьк
До історії концерну «Укрспирт» у м. Луцьку ................................................................................142

Шевчук Тетяна, Качковська Леся, кандидат історичних наук,м. Луцьк
Культурно-освітня діяльність Волинського краєзнавчого музею протягом 2012–2016 рр.: особливості організації співпраці з загальноосвітніми навчальними закладами області ..........................144
Откович Тарас, кандидат мистецтвознавства, м. Львів
Великоформатне полотно «Вінчання PER PROCURA князя Миколи Радзивілла з Катериною Гонзаго» 1750-тих рр.. авторства Ксаверія Домініка Геского із Волинського краєзнавчого музею. Історичний контекст та реставрація ......................................................149

Вознюк Оксана, магістр історії, м. Луцьк
Фонд Максима Бойко (1912 - 1998) – українського бібліографа і журналіста у Волинському краєзнавчому музеї. Каталог ............................................................................159

Гулько Геннадій, м. Луцьк
Знахідка біля Луцька таляра-патагона 1651 року ..............................................................163

Демидюк Віталій, м. Луцьк
Експозиційний розділ «Гроші» в кабінеті спеціальних історичних дисциплін та етнографії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ..................................167

Дем’янюк Олександр, доктор історичних наук, м. Луцьк
Дослідження проблем Української революції на сторінках наукового збірника «Українське державотворення: проблеми і сучасність» .................................................................................168

Коляда Андрій, м. Луцьк
Фалеристика Музею археології і кабінету спеціальних історичних дисциплін і етнографії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ..................................173

Кучерепа Микола, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Діяч українського церковного руху на Волині (Арсен Річинський) .............................................................175

Мазур Петро, кандидат медичних наук, м. Кременець
Вшанування пам’яті Арсена Річинського (Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського) .........................................................................183

Розділ 2. Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика.

Матеріали Сьомого музейного круглого столу у Волинському краєзнавчому музеї з нагоди Міжнародного дня музеїв, м. Луцьк, 16 травня 2017 року.

Андрейчук Тамара, м. Луцьк
Відтворення історичного рукописання другої половини XVII ст. в Музеї історії Луцького братства, як засіб популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини волинського краю ....................................................187

Верба Тарас, м. Луцьк
Археологічні розвідки у верхній течії р. Серни експедиції Волинського краєзнавчого музею 2016 року ...........................................................................................................................189

Гаврилюк Оксана, м. Луцьк
Екологічні свята в контексті роботи відділу природи Волинського краєзнавчого музею ..........................192

Гаврилюк Олександр, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Внесок громадських товариств Західної Волині у збереження пам’яток історії та культури регіону ........................195

Гулько Геннадій, м. Луцьк
Дзвін козацької доби з с. Осекрів Турійського району ................................................................199

Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Нематеріальна культурна спадщина: інституалізація терміну та актуалізація у музейній діяльності .....204

Завада Людмила, м. Луцьк
Музей і відвідувач: конструктивний діалог. Проект «Музейні посиденьки» як нова форма культурно-освітньої роботи Волинського краєзнавчого музею ...........................................208

Климчук Андрій, м. Рівне
Музей Національного університету водного господарства і природокористування ..................................213

Кукса Надія, м. Суботів.
Музейні об’єкти Національного історико-культурного заповідника «Чигирин»: «Українська хата ХІХ ст.».......................................................................................................214

Ланшина Людмила, Тищенко Тетяна, м. Луцьк
Театралізовані заходи у відділі природи Волинського краєзнавчого музею................................................217

Левицька Тамара, м. Луцьк
Мистецтво України другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття в експозиції Художнього музею у Луцьку ..............................................................................................................................232

Мазурик Юрій, м. Луцьк, Хомич Петро, смт. Маневичі
Спроба інтерпретації спільних рис принципу керування у Волинського човна-довбанки і в козацькій суднобудівній традиції (до першої річниці гідро археологічної знахідки біля с. Старосілля) ..........................................................................................................235

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Міжнародні музейні фестивалі: рекреаційний та професійний виміри .......................................................238

Пасюк Ігор, Савчук Марія, м. Луцьк
Елементи музейної педагогіки у військовому музеї .......................................................................................242

Петрович Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Збереження й охорона культурної спадщини: нормативно-правове забезпечення .....................................248

Рябчикова Фаїна, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Музей історії Луцького братства в контексті сучасних тенденцій у музейній справі ................................251

Соломіна Тетяна, Грабинська Любов, м. Луцьк
Військово-історичні музеї навчальних закладів як важлива складова національно-патріотичного виховання дітей та молоді ..................................................................................252

Циганюк Марія, м. Луцьк
Тенденції розвитку Кременецького літературно-меморіального музею Юліуша Словацького ................260


Розділ 3. Діяльність Волинського краєзнавчого музею та музейних закладів області в 2016 та 2017 роках.

Звіт про роботу Волинського краєзнавчого музею, комунального закладу Волинської обласної ради у 2016 році ...........................................................................................................265

Основні показники роботи Волинського краєзнавчого музею, його філіалу та відділів за 2015/2016 роки ...................................................................................................294

Вернидубов Олександр, Криштапюк Лариса, м. Луцьк

Комунальні та громадські музеї Волинської області в 2016 році (порівняльно-довідковий матеріал) ..............................................................................................................295
Аналіз діяльності комунальних музеїв Волинської області у 2015-2016 роках ...................................318
Аналіз діяльності громадських музеїв Волинської області у 2015-2016 роках (в розрізі районів) ..............................................................................................................................................320
Аналіз діяльності громадських музеїв Волинської області у 2015-2016 роках (в розрізі районних музейних закладів) ........................................................................................................321
Звіт про роботу Волинського краєзнавчого музею, комунального закладу Волинської обласної ради у 2017 році .................................................................................326
Основні показники роботи Волинського краєзнавчого музею, його філіалу та відділів за 2016/2017 роки ..................................................................355
Аналіз діяльності комунальних музеїв Волинської області у 2016-2017 роках ...................................356
Аналіз діяльності громадських музеїв Волинської області у 2016-2017 роках (в розрізі районних музейних закладів) .....................................................................358
Аналіз діяльності громадських музеїв Волинської області у 2016-2017 роках (в розрізі районів) .......................................................................................................................360

Розділ 4. Рецензії

Гупало Сергій, смт. Ківерці
Петро Боярчук гнівався... ......................................................................................361

Колосок Богдан, кандидат архітектури, м. Київ
В. Рожко і нова монографія ........................................................................................367

Самсонюк Тетяна, кандидат історичних наук, м. Рівне
Рецензія на книгу: Jan Bober. Za drutami obozów sowieckich: wspomnienia / oprac., wprow. i przypisy sporządził Krzysztof Halicki. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016. – 272 s. ..................................................................370

 

Джерело:
Волинський краєзнавчий музей 

2023-03-10
Переглянути документ
Завантажити