Читальна зала


Волинський музей: історія і сучасність. Вип. 6

Розділ: Наукові збірники , Музейна справа

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 6. Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 90-річчю Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк, 14 червня 2019 року. Упоряд. Є. Ковальчук, М. Мігас. – Луцьк, 2019. – 286 с., іл.

Анотація:

У науковому збірнику вміщено статті учасників VІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 90-річчю Волинського краєзнавчого музею, яка відбулася в м. Луцьку 14 червня 2019 року, а також Восьмого круглого столу "Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика” (м. Луцьк, 16 травня 2018 року) і Дев’ятого круглого столу "Музей ХХІ століття: стан і тенденції” (м. Луцьк, 16 травня 2019 року). Розраховане на науковців, краєзнавців, музейних працівників та широке коло шанувальників минувшини.

Зміст:

РОЗДІЛ 1. ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНИЦТВА

Валентина Надольська, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Роль Волинського краєзнавчого музею у підготовці фахівців з музеєзнавства, пам’яткознавства ....................................3

Людмила Стасюк, м. Луцьк
Співпраця Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки та Волинського краєзнавчого музею ..................................................................................6

Богдан Зек, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Популяризація історії українського війська Волинським краєзнавчим музеєм на прикладі проектів „Перемоги української зброї” та „Наші захисники” (2015–2018 рр.) ...............................................9

Григорій Охріменко, кандидат історичних наук, Світлана Локайчук, кандидат філологічних наук, Наталія Скляренко, кандидат мистецтвознавства, м. Луцьк
Ян Фітцке. Опис нумізматичної збірки ...........................................................14

Тамара Андрейчук, м. Луцьк
Родинна зустріч у Музеї історії Луцького братства як форма музейної комунікації ....................................19

Алла Дмитренко, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Збірка кераміки і гончарських пристосувань в Музеї Волині у міжвоєнний період: комплектування та предметний склад ...........................................................23

Людмила Ланшина, Тетяна Тищенко, м. Луцьк
Квест як інтерактивна форма організації дозвілля школярів у відділі природи Волинського краєзнавчого музею ........................................................................30

Людмила Завада, м. Луцьк
Творчість як експонат: що ми показуємо, коли презентуємо творчість / Досвід співпраці Волинського краєзнавчого музею і засновниці видавництва книг ручної роботи „Креативна книга” Олени Медведєвої (м. Рівне) .....................................35

Тетяна Єлісєєва, м. Луцьк
Музей волинської ікони: історія і сьогодення ..............................................38

Олена Старикова, м. Луцьк
До питання із історії діяльності Художнього музею м. Луцька: Міжнародна культурно-мистецька акція „Ніч музеїв” (2009–2018) ...............................................................46

Тамара Левицька, м. Луцьк
Хронологія найважливіших подій життя і творчості українського художника А. Г. Лазарчука ............................53

Тамара Левицька, м. Луцьк
Світ любові української художниці Лесі Каспрук. Нотатки з виставки „Митець і місто: відкриваємо імена” ...............................................................................57

Віталій Кушнір, с. Затурці
Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського на краєзнавчій палітрі Волині ...................60

Наталя Гатальська, с. Затурці
Мистецькі етнофестивалі в контексті сьогодення. (З досвіду роботи музею в Затурцях) ...........................62

Віра Чопко, с. Затурці
Музейний парк в Затурцях – осередок дослідження природи рідного краю .................................................66

Олександр Вернидубов, м. Луцьк
Методичний відділ в історії Волинського краєзнавчого музею ................................................69

Лариса Гриб, м. Луцьк
Спогади. Моє музейне життя .........................................................76

Олена Бірюліна, м. Луцьк
З історії створення і діяльності Музею історії Луцького братства, відділу Волинського краєзнавчого музею ...................................................................78

Тамара Садовник, Ігор Маркус, м. Луцьк
Раритетні експонати у відділі давньої історії Волинського краєзнавчого музею .........................................84

Світлана Василевська, Ангеліна Вигодник, м. Луцьк
Місце Холмської Чудотворної ікони Божої Матері у соціокультурному просторі України........................91

Любов Грабинська, Катерина Павлюк, м. Луцьк
Музеї закладів освіти на сучасному етапі .............................................................99

Євгенія Ковальчук, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Ян Фітцке у виставковому проекті «Музейники» до 90-річчя Волинського краєзнавчого музею ...........103

 

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТА КАТАЛОГІЗАЦІЯ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ

Ольга Корецька, м. Луцьк
Документи як джерела генеалогічної інформації. (На прикладі документів з фондів Волинського краєзнавчого музею) .........................................................107

Сергій Лис, м. Луцьк
Правозахисні матеріали дисидента М. Г. Коца у фондах Волинського краєзнавчого музею ....................109

Людмила Карпюк, м. Луцьк
Графічні взірці у волинському іконописі ХVІІ – ХVІІІ ст. На прикладі пам’яток колекції Волинського краєзнавчого музею ................................................................114

Тарас Откович, кандидат мистецтвознавства, м. Львів
Портрет Йоганна IV Ангальт-Цербста Лукаса Кранаха Старшого в Україні ..............................................122

Наталія Пушкар, Ілона Несторук, м. Луцьк
Наукова каталогізація музейних колекцій – складова їх вивчення, зберігання та популяризації .............126

Ілона Несторук, м. Луцьк
Луцьк живописний. Каталог ......................................................................................136

Людмила Кревська, Наталія Пушкар, м. Луцьк
Колекція гутного скла у фондах Волинського краєзнавчого музею .............................................................149

Наталія Карабін, Олександр Матейчук, м. Луцьк
Колекція кишенькових годинників зі збірки Волинського краєзнавчого музею .........................................158

Леся Криштапюк, м. Луцьк
Традиційні жіночі головні убори у фондах Волинського краєзнавчого музею ...........................................161

Оксана Моренчук, м. Луцьк
Формування колекції декоративних рушників основного фонду Волинського краєзнавчого музею ......165

Олена Янюк, м. Луцьк
Поповнення колекції писанок Волинського краєзнавчого музею (1991–2018 рр.) .....................................170

 

РОЗДІЛ 3. МУЗЕЇ У ЗБЕРЕЖЕННІ, ВИВЧЕННІ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Олександр Булига, м. Рівне
Видання друкарні Почаївського монастиря в колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею .......................................................177

Ірина Грузер, м. Кам’янець-Подільський
Літографії Н. Орди з фондів НІАЗ "Кам’янець” як джерело вивчення архітектурної спадщини Волині ...............................................................................180

Геннадій Гулько, м. Луцьк
Знахідка фрагментів до сумки доби середньовіччя в м. Луцьку ...................................................................186

Михайло Кучинко, доктор історичних наук, Григорій Охріменко, кандидат історичних наук, Світлана Локайчук, кандидат філологічних наук, Наталія Скляренко, кандидат мистецтвознавства, м. Луцьк
Скарби з Волині та Полісся ХІ–ХІV ст. ............................................................................................................190

Михайло Кравчук, м. Луцьк
Експертиза культурних цінностей у Волинському НДЕКЦ МВС України ..................................................198

Ольга Морозова, м. Рівне
Музейні діалоги зі школярами: інноваційні технології вивчення історії України в школі ...............................................201

Ігор Пасюк, м. Луцьк
Вадим Кудь – історик та солдат .........................................................................................................................204

 

РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛИ ВОСЬМОГО КРУГЛОГО СТОЛУ "МУЗЕЙНА СПРАВА НА ВОЛИНІ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА” (м. Луцьк, 16 травня 2018 року)

Іван Сидорук, м. Ковель
Спогади про Олексія Федоровича Ошуркевича ..............................................................................................207

Алла Дмитренко, кандидат історичних наук, м. Луцьк
До атрибуції музейних експонатів: бджільницьке лазиво в експозиції Волинського краєзнавчого музею ......................................................................................................................208

Тетяна Гарасимець, м. Луцьк
Сучасний погляд на етнографічний ансамблевий показ в контексті постійної експозиції відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею ...........................................................216

Людмила Ланшина, Тетяна Тищенко, м. Луцьк
Діорами в експозиції відділу природи Волинського краєзнавчого музею: історія створення та використання в екскурсійній роботі ..............................................................................218

Сергій Лис, м. Луцьк
Виставка "Волинь в Українській революції 1917–1921 років” у Волинському краєзнавчому музеї ........220

Людмила Завада, Оксана Скорич, м. Луцьк
"Вишивана краса від Косачів: присвячено Волинському краєві”. Культурно-освітній проект Волинського краєзнавчого музею і української торгової марки „Едельвіка”: досвід співпраці з партнерами ....................................................226

Тамара Левицька, м. Луцьк
Побутовий жанр у творчості українського художника Андроника Лазарчука ............................................231

Людмила Кревська, м. Луцьк
Про Івана Ариванюка і його творчий доробок у фондах Волинського краєзнавчого музею ................................234

Андрій Климчук, м. Рівне
Матеріали з Луцького повіту в музеї барона Ф. Р. Штейнгеля ......................................................................238

Наталія Пушкар, м. Луцьк
До історії Державної гімназії ім. Тадеуша Костюшка в Луцьку – розповідь колишнього гімназиста ...................................................241

Валентина Надольська, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Внесок вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у розробку теорії та практики музеєзнавства і пам’яткознавства в Україні (до 10-річчя створення кафедри документознавства і музейної справи у СНУ імені Лесі Українки) .....245

Валентина Петрович, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Основні напрямки використання маркетингу у діяльності музеїв України .................................................255

Надія Кукса, с. Суботів
Пам’ятки ландшафту Національного історико-культурного заповідника „Чигирин”: Три криниці .........257

Світлана Шмиголь, с. Суботів
Сучасні методи популяризації історико-культурної спадщини серед відвідувачів НІКЗ „Чигирин”: майстер-клас із виготовлення традиційного українського віночка .................................259


РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛИ ДЕВ’ЯТОГО КРУГЛОГО СТОЛУ "МУЗЕЙ ХХІ СТОЛІТТЯ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ” (м. Луцьк, 16 травня 2019 року)

Тарас Верба, Михайло Вашета, м. Луцьк
Археологічні дослідження відділу давньої історії ВКМ на території Волинської області у 2016–2018 рр. ............................................................................................262

Світлана Чибирак, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Використання PR для популяризації виставково-експозиційних проектів Волинського краєзнавчого музею ..............................................................................263

Оксана Гаврилюк, м. Луцьк
Виховання екологічної культури засобами музейної експозиції (на прикладі відділу природи Волинського краєзнавчого музею) ................................................................267

Валентина Камінська, м. Луцьк
Роль музею як компонента соціокультурного середовища у розвитку загальнокультурної компетентності педагогів ..............................................................269

Валентина Надольська, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Гейміфікація у музейному просторі ..................................................................................................................274

Автори збірника ................................................................................................................................................278

 

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей 

2023-03-09
Переглянути документ
Завантажити