Читальна зала


Поліщук В. Урядницький клан луцького cтарости князя Богуша Корецького (на прикладі Луцького замкового уряду 1561–1567 рр.)

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2004

Поліщук В. Урядницький клан луцького cтарости князя Богуша Корецького (на прикладі Луцького замкового уряду 1561–1567 рр.) / В. Поліщук // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2004. – Вип. 8/9. – С. 266–298.

Анотація: У статті чітко прослідковується структура взаємозалежності, представлена в її зовнішньому виразі публічних повноважень і станових прав, що вимальовували театральні підмостки проявів влади. Магнати, які набували нові уряди, отримували додаткову можливість для розширення своєї вертикалі влади в мережі службово-клієнтарних стосунків, причому в межах набагато ширших, ніж передбачалося буквою привілею.

Персональний розгляд посадовців Луцького замкового уряду князя Б. Корецького 1561–1567 рр. підтверджує думку про те, що судова влада була невід’ємна від земельної власності, а право суду невід’ємно пов’язане з правом на судовий лен. Усі учасники судового апарату займали своє місце на сходинках судової ієрархії в повній відповідності з їхньою земельною власністю, з їхніми земельними правами.

Джерело: ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

2023-03-09
Переглянути документ