Дослідники Великої Волині


Галамай Олена Миколаївна

Галамай Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Рівненської області.

Список основних опублікованих праць

2006

Галамай О. М. Особливості радянської модернізації релігійного життя на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. М. Галамай ; Нац. педагог. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2006. 20 с.

2009

Леонова Л. Голодомор мовою документів / Л. Леонова, О. Галамай // Вільне слово [Рівне]. 2009. 17 листоп. С. 5.

2010

Галамай О. М. Бібліотечний фонд державного архіву Рівненської області / О. М. Галамай // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології : у 2 т. Т. 1 / гол. ред. В. Г. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2010. Вип. 10. С. 7983.

Галамай О. Соціальне забезпечення: від минулого століття до сучасності / О. Галамай // Вільне слово [Рівне]. 2010. 4 листоп. С. 4.

Галамай О. М. Ставлення держави до православної церкви на Рівненщині у другій половині 1950-х – 1960-х рр. / О. М. Галамай // Наукові записки [Вінницького держ. педагог. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2010. - Вип. 17. - С. 149-153.

Галамай О. Особливості антирелігійної політики на Рівненщині у 1960-х рр. : (за документами державного архіву області) / О. Галамай // Слово і час [Рівне]. – 2010. – 8 жовт. – С. 13.

2011

Галамай О. Радянські традиції чи релігійні обряди? / О. Галамай // Вільне слово [Рівне]. – 2011. – 19 лип. – С. 5.

***

Леонова Л. Голодомор 19321933 рр. (за документами Державних архівів Вінницької, Миколаївської, Полтавської та Рівненської областей) / Л. Леонова, О. Галамай // Волинь історична : зб. наук. статей / гол. ред. М. І. Григорук. Рівне, 2010. С. 111119.

2022-02-15