Дослідники Великої Волині


Андрухов Петро Зотович

Андрухов Петро Зотович – історик, краєзнавць, освітній і громадський діяч, засновник і перший голова Острозького науково-краєзнавчого товариства «Спадщина» (1989-1996), член і один із засновників Острозького осередку українського історичного товариства, керівник наукового Центру вивчення спадщини Острозької Академії, Почесний професор цієї ж Академії; ветеран Другої світової війни, кавалер ордена «Отечественная война II степени» і медалей «За відвагу», «За бойові заслуги», «За перемогу над Німеччиною»; лауреат Рівненської обласної премії «За відродження Волині».

Народився 5 липня 1924 р. в родині службовців. Його батько, Зот Пантелеймонович Андрухов, був старшиною УНР. Після невдалих визвольних змагань 1918-1921 рр. осів на теренах Волині. 21 червня 1939 р. закінчив один з кращих навчальних закладів Острога того часу – базову вселюдну «Повшехтну» школу при державному педагогічному ліцеї. 7 березня 1944 був мобілізований у Червону Армію.

У 1949 р. вступив до Острозького педагогічного училища (заочно), повний курс якого закінчив у серпні 1950 р., отримавши кваліфікацію вчителя початкових класів. По закінченні педучилища працював вихователем дитячого будинку, а згодом учителем Білашівської семирічної школи.

У 1952 р. вступив на заочне відділення історико-філологічного факультету Львівського педагогічного інституту, який успішно закінчив у 1957 р., отримавши спеціальність учителя історії середньої школи. Працював учителем Острозької вечірньої школи, а згодом – учителем Острозької СШ № 1.

З серпня 1965 по квітень 1968 р. П. З. Андрухов працював на посаді директора Острозького краєзнавчого музею.

Найбільшою заслугою Петра Андрухова було створення Науково-краєзнавчого Товариства «Спадщина» ім. кн. Острозьких, яке об’єднало вчителів, лікарів, працівників культури, хто не був байдужим до славної історії свого старовинного міста.

Головним показником діяльності «Спадщини» було започаткування у вересні 1990 р. постійних щорічних науково-краєзнавчих конференцій під девізом «Острог на порозі 900-річчя».

Протягом останніх років (1991–1996) опублікував ряд історико-краєзнавчих праць і окремих книжок: «Волинська земля (Ровенщина) з глибини століть до сьогодення» (мала хронологічна таблиця), «Волинська земля» (хроніка-джерела-постаті), «600 імен в історії Великої Волині», «Волинь в легендах і переказах», «Волинь: події, імена, джерела».

У 1992 р. Український фонд культури нагородив П. З. Андрухова премією «За відродження Волині».

6 серпня 1996 р. він помер через рак легенів.

Заслуги Петра Зотовича високо оцінені громадськістю міста. Його іменем названо провулок (колишній ім. Куліша), де він проживав, і в 1997 р. встановлено меморіальну дошку на його будинку. В Академії започаткована стипендія ім. П. Андрухова кращим студентам-історикам. 

Список основних опублікованих праць

1988

Андрухов П. З. «Все майбутнє нам належить» / П. З. Андрухов ; розмову вів Г. Демянчук // Червоний прапор [Рівне]. – 1988. – 12 жовт. – С. 4.

1989

Андрухов П. Сто годин на поліській землі : туристськими стежками / П. Андрухов // Червоний прапор [Рівне]. – 1989. – 28 трав. – С. 3.

1991

Андрухов П. З. Волинська земля (Ровенщина з глибини століть до сьогодення (мала хронологічна таблиця) / П. З. Андрухов. Рiвне : Ред.-вид.вiддiл, 1991. 48 c.

1992

Андрухов П. З. Волинська земля (хроніка-джерела-постаті) / П. З. Андрухов. – Сокаль : Вiсник, 1992. 88 c.

1993

Андрухов П. 600 імен в історії Великої Волині / П. Андрухов. – Острог, 1993. – 98с.

***

Андрухов П. З. Оживає старовина / П. З. Андрухов ; розмову вів І. Пащук // Вісті Рівненщини. – 1993. – 22 черв. – С. 1.

1994

Андрухов П. З. Віщий дзвін : легенди рідного краю / П. З. Андрухов // Золота нива. – 1994. – № 21.

Андрухов П. З. Обшири Острозької давнини / П. З. Андрухов // Вільне слово [Рівне]. – 1994. – 8 черв. – С. 2.

1995

Андрухов П. З. Волинь в легендах і переказах / П. З. Андрухов. Острог : Вісник, 1995. 56 с. 

1996

Андрухов П. З. Життя прожити з гідністю / П. З. Андрухов; записала К. Конєва // Вільне слово [Рівне]. – 1996. – 24 лют. – С. 3.

1998

Андрухов П. Мельникова донька: легенда / П. Андрухов // Вільне слово [Рівне]. – 1998. – 30 трав. – С. 3.

2000

Андрухов П. Волинь в легендах і переказах / П. Андрухов. Острог, 2000. 59 c.

Література про П. З. Андрухова

1992

Ковальський М. Важливий посібник з історії Волині / М. Ковальський // Вісті Рівненщини. – 1992. – 19 груд. – С. 5.

1993

Жив’юк А. Мала енциклопедія Волині / А. Жив’юк // Вісті Рівненщини. – 1993. – 5 берез. – Рец. на кн. : Андрухов П. З. Волинська земля (хроніка-джерела-постаті). – Сокаль, 1992.

1996

Андрухов Петро Зотович: [ некролог ] // Вільне слово [Рівне]. – 1996. – 10 серп. – С. 2.

Янковська Ж. Краєзнавець П. З. Андрухов // Слово молодим дослідникам : зб. матеріалів і тез міжвузів. наук.-теорет. конф. – Рівне, 1996. – С. 32–34.

1997

Супрун А. Віват, Острог, віват! / А. Супрун // Провінційна ОГО. – 1997. – 18 лип. – С. 3.

1998

Ковальський М. П. Історія Острозького науково-краєзнавчого товариства «Спадщина» ім. кн. Острозьких / М. П. Ковальський, М. П. Кушнір // Наукові записки / Остроз. академ. ; ред. I. Д. Пасiчник. ­ Острог : Острозька акад., 1998. Т. 1, ч. 2. С. 7883.

Пащук І. Краєзнавці Рівненщини : біобібліограф. довід.: [ П. З. Андрухов, Г. Р. Равчук ] / І. Пащук // Вільне слово [Рівне]. – 1998. – 18 квіт. – С. 3.

1999

Карлова А. Л. Світлої пам’яті Петра Зотовича Андрухова / А. Л. Карлова // Наукові записки / Остроз. академ. Острог : Острозька акад., 1999. Т. 2, ч. 1. С. 8789.

Пащук І. До біобібліографічного словника краєзнавців Рівненщини / І. Пащук // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне : Волин. обереги, 1999. – Вип. 3. – С. 106–110.

2000

Андрухов Петро Зотович // Одвічні джерела. Острогу 900 : бібліограф. покажч. / уклад. П. І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук ; наук. консультант М. П. Ковальський, І. В. Мілясевич. Рівне : Волин. обереги, 2000. 22, 149.

2003

Андрухов Петро Зотович // Краєзнавці України. Сучасні дослідники рідного краю : довід. – Кам'янець-Подільський ; Київ, 2003. – С. 9.

2005

Андрухов Петро Зотович // Пащук І. Г. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини : А-Я / І. Г. Пащук. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – С. 7.

2010

Ковалюк Р. Петро Зотович Андрухов – науковий та громадський діяч ХХ ст. / Р. Ковалюк // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько, М. М. Данилюк. – Острог : Остроз. друк., 2010. – Вип. 4 . – С. 318–325.

2014

Андрухов Петро Зотович // Музейні фахівці Рівненщини : біобібліограф. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка; уклад.: Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ; консультант: В. М. Мушировський ; ред.: О. Л. Промська, З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2014. – С. 7–10 – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).

Бондарчук Я. Острозький краєзнавець Петра Зотович Андрухов / В. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2014. – Вип. 7 – С. 5–14.

***

Василенко О. Цікаве видання, присвячене музейникам / О. Василенко // Замкова гора [Острог]. – 2014. – 8 листоп. – С. 7.

Гладуненко О. Людина, яка втілила свою найзаповітнішу мрію / О. Гладуненко // Замкова гора [Острог]. – 2014. 19 лип. С. 1,7.

Музей – гордість  університету // Життя і слово [Острог]. – 2014. – 17 трав. – С. 7.

2015

Андрухов Петро Зотович // Пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіальні дошки Рівненської області : наук. - допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка; уклад. : Л. М. Малишева, Н. М. Кожан ; наук. ред. : О. Л. Промська, О. П. Прищепа ; ред. : З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – C. 125.

***

Бендюк М. Як зароджувався і працював Рух на Острожчині / М. Бендюк // Замкова гора [Острог]. – 2015. – 3 січ. – С. 6.

Манько М. На порозі відродження Острога / М. Манько // Замкова гора [Острог]. – 2015. 12 верес. С. 6.

2021-10-18