Читальна зала


Актуальні питання культурології. Вип. 16

Розділ: Наукові збірники

Мова документу: українська

Рік видання: 2016

Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва "Афіна" каф. культурології та музеєзнавства. Вип. 16 / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; голов. ред. В. Г. Виткалов. - Рівне : РДГУ, 2016. - 289 с.

Зміст:

Гладишев А. С. Культурно-мистецька та містобудівна спадщина  середньовічного м. Дубно у культурному просторі XXI сторіччя ............................................6

Плюта О.П. Українська кухня як феномен побутової культури: до історіографії питання ................59  

Сташук О. А. Пам’ятник Т.Шевченку як один з елементів  культурно-мистецької спадщини м. Рівне .....................................243

Перець О. В. Музей як культурний феномен: на прикладі діяльності  Радивилівського районного історичного музею .......................................258

Адамчук К. Д. Культурний потенціал національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» .........................................269

Капінос Т. Е. Пам’ятки Кременеччини в структурі культурної спадщини України ...........................274

Джерело:

Бібліотека творів авторів Рівненщини 

2023-03-07
Переглянути документ
Завантажити