Читальна зала


Корнилович М. І. Бібіковські обов’язкові інвентарі й селянство в Володимирському повіті на Волині

Розділ: Господарство Волинського краю

Мова документу: українська

Рік видання: 1921

Корнилович М. І. Бібіковські обов’язкові інвентарі й селянство в Володимирському повіті на Волині / М. І. Корнилович // Український археографічний збірник. – Київ, 1921. – Т. 1. – С. 217–270.

Анотація:

У статті йдеться про господарське життя Волині в 40-50-х рр. 19 ст., про те, як жили за інвентарної доби Бібікова (1838–1852) на Володимирщині народні маси. Подається загальна картина інвентарної реформи. В першій половині інвентарного періоду по невеликих маєтках масові кріпацькі інтереси, в межах інвентарних правил, забезпечувались шляхом боротьби з панськими дворами. Вони охоронялися краще, ніж побутові умови окремих одиниць. Це сприяло покращанню побуту мас.

В інвентарній реформі було чимало великих організаційних дефектів. Але, найголовніше, доброго в ній для свого часу було те, що центр ваги селянського питання, що з нього до того мало не виключно була хатня справа поміщиків, вона, хоча дуже нерішуче, намагалася перевести до станово-правної сфери. Це реально відчули народні маси навіть на такій далекій од центру Володимирщині, що частина її мала найкращу на Волині родючу землю, але межувала з австрійським кордоном. Друга ж частина, посеред пісків та боліт, була одгороджена від тодішнього начальства лісами Волинського убогого Полісся.

Джерело: 

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

2023-03-07
Переглянути документ
Завантажити