Читальна зала


Кучинко М. Історія культури Волині давнього та середньовічного часу

Розділ: Історія, історичні науки , Археологія

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Кучинко М. Історія культури Волині давнього та середньовічного часу : навч. посіб / М. Кучинко, З. Кучинко, О. Златогорський. – Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – 225 с.

Анотація: Книга є першою спробою подати в науково-популярній формі відомості про розвиток матеріальної та духовної культури населення Волині впродовж багатьох тисячоліть. На базі пам'яток археології розглядаються питання господарської діяльності, суспільного ладу, характеру взаємозв'язків давніх племен краю, їх етнокультурної належності.

ЗМІСТ

Слово до читача. – С. 3.

Вступ. – С. 7.

Розділ І. Пам'ятки населення Волині за доби палеоліту. – С. 24.

Розділ ІІ. Матеріальна культура населення краю в епоху мезоліту. – С. 43.

Розділ ІІІ. Розвиток Волині за доби неоліту. – С. 55.

Розділ IV. Пам'ятки культури регіону в часі енеоліту. – С. 72.

Розділ V. Старожитності Волині бронзового віку. – С. 88.

Розділ VІ. Історико-культурний розвиток Волині в ранньозалізному віці. – С. 103.

Розділ VІІ. Давньослов'янські пам'ятки культури краю. – С. 116.

Розділ VІІІ. Культура Волині пізньоримського часу (ІІ–IV ст. н. е.). – С. 130.

Розділ ІХ. Історія культури східних слов'ян Волині напередодні утворення Давньоруської держави. – С. 144.

Розділ Х. Міста та сільські поселення як осередки матеріальної і духовної культури Волині княжої доби. – С. 155.

Розділ ХІ. Духовна культура середньовічної Волині в світлі археології. – С. 181.

Розділ ХІІ. Пам'ятки матеріальної культури краю пізнього середньовіччя та козаччини. – С. 192.

Післямова. – С. 210.

Додатки. – С. 213.

Рекомендована література. – С. 214.

Короткий словник термінів, вжитих у книзі. – С. 215.

Джерело: Academia.edu

2023-03-06
Переглянути документ
Завантажити