Читальна зала


Охріменко Г. В. Стжижовська культура : історико-культурологічний та мистецький аспекти

Розділ: Археологія

Мова документу: українська

Рік видання: 2017

Охріменко Г. В. Стжижовська культура : історико-культурологічний та мистецький аспекти : монографія / Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко, С. М. Локайчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 414 c.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню стжижовської культури середнього періоду доби бронзи,носії якої заселяли землі Волині та Волинського Полісся у 2000–1600 роках до н.е. У книзі висвітлюються питання господарства, матеріальної та духовної культури автохтонного стжижовського населення. 

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ. – С. 6.

ВСТУП. – С. 8.

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ СТЖИЖОВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. – С. 14.

1.1 Історіографія дослідження. – С. 16.

1.2 Пам’ятки та ареал поширення СК. – С. 46.

1.3. Виникнення та питання походження СК. – С. 109.

РОЗДІЛ 2. ЕТНОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОЇ БРОНЗИ. – С. 114. 

2.1. Контакти постшнурових культур і номадичних спільнот. – С. 116.

2.2. Городоцько-здовбицька культура. – С. 123.

2.3. Пам’ятки культури багатоваликової кераміки на території Західної Волині. – С. 130.

2.4. Хронологія і періодизація СК. – С. 145.

РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА НОСІЇВ СК. – С. 150.

3.1. Промисли носіїв СК. – С. 152.

3.1.1. Крем’яне та кам’яне виробництво. – С. 155.

3.1.2. Металеві вироби . – С. 173.

3.2. Кераміка СК. – С. 178.

3.2.1. Типологія форм посуду. – С. 181.

3.2.2. Декорування кераміки. – С. 198.

3.3. Господарство населення СК. – С. 206.

3.4. Поселення та житлобудівництво СК. – С. 211.

3.5. Поховання СК як вияв духовної культури. – С. 217.

3.6. Прикраси СК. – С. 238.

ВИСНОВКИ. – С. 256.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ. – С. 260.

ДОДАТКИ. – С. 274.

Додаток А. Матеріали СК на території Волині та Люблінщини. – С. 276.

Додаток Б. Мілітарії південного походження на території Західної Волині. В. Потрапелюк . – С. 312.

Додаток В. Поховальні пам’ятки СК Волині та Полісся. С. Бубало. – С. 323.

Додаток Г. Поховальні пам’ятки СК Люблінщини. – С. 341.

Додаток Д. Ілюстрації. – С. 349.

2023-03-01
Переглянути документ
Завантажити