Читальна зала


Заяць А. Є. Міське суспільство Волині 16 – першої пол. 17 ст.

Розділ: Історія, історичні науки , Суспільно-політичне життя краю , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Заяць А. Є. Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст. : монографія / А. Заяць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 582 с.

Анотація: У монографії розглянуто процес становлення та функціонування міського суспільства Волині у ранньомодерну добу. Проаналізовано проблему дефініції, класифікації та термінології міських поселень; вивчено функції міських поселень та фактори їх розвитку. З’ясовано роль власників приватних та старост королівських міст на формування устрою та особливості розвитку волинських міст. Особлива увага приділена міському управлінню та участі у ньому війта, лентвійта, ради, лави та найманих міських урядників. Описано міське судочинство та його особливості у королівських та приватних містах. Прослідковано джерела формування міської громади, її правове становище, соціальну структуру, етнічний та професійний склад, а також місце шляхти у міському соціумі.

Зміст

Вступ. – С. 3.

Розділ 1. Історіографія, джерельна база, методологічні засади дослідження. – С. 7.

1.1. Історіографія проблеми. – С. 7.

1.2. Джерела. – С. 26.

1.3. Методологія і методи дослідження. – С. 36.

Розділ 2. Загальна характеристика міських поселень. – С. 46.

2.1. Місто: проблема дефініції, класифікації та термінології. – С. 46.

2.2. Функції міських поселень. – С. 59.

2.3. Фактори розвитку міських поселень. – С. 73.

Розділ 3. Роль власників приватних і старост королівських міст у системі міської життєдіяльності. – С. 106.

Розділ 4. Організація міського управління. – С. 124.

4.1. Війт, лентвійт, лава. – С. 124.

4.2. Міська рада: склад, персоналії, повноваження. – С. 173.

4.3. Наймані міські урядники та слуги. – С. 197.

4.4. Участь міщанства у самоврядуванні. – С. 213.

Розділ 5. Міське судочинство. – С. 226.

Розділ 6. Міська громада. – С. 281.

6.1. Джерела формування міщанства. – С. 281.

6.2. Правове становище міського населення. – С. 291.

6.3. Соціальна структура і професійний склад міського населення. – С. 319.

6.4. Етнічний склад міщанства. – С. 351.

6.5. Шляхта у міському соціумі. – С. 363.

Висновки. – С. 386.

Conclusions. – С. 394.

Додатки. – С. 402.

Список джерел та літератури. – С. 493.

Географічний покажчик. – С. 538. 

Іменний покажчик. – С. 545.

Джерело: Львівський національний університет імені Івана Франка

2023-02-27
Переглянути документ
Завантажити