Читальна зала


Галичина та Волинь у добу середньовіччя

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2001

Галичина та Волинь у добу середньовіччя : до 800–річчя з дня народження Данила Галицького / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2001. – 252 с. – (Історичні та культурологічні студії; Вип. 3).

Анотація: У збірнику публікуються матеріали конференції, присвяченої 800–річчю створення Галицько-Волинського князівства, яка проводилася у Львові 9–10 грудня 1999 р., а також резюме доповідей на конференції в Одеському замку 26 та 28 жовтня 2001 р. з нагоди 800–річчя від народження Данила Галицького. У статтях висвітлена політична, соціально-економічна та культурна історія Галицько-Волинської землі, значна увага приділяється добі князя і короля Данила.

Зміст

Ісаєвич Я. Галицько-Волинське князівство доби Данила Галицького та його нащадків. – С. 3.

Войтович Л. Роман Мстиславич і утворення Галицько-Волинського князівства. – С. 13.

Кралюк П. Західні орієнтири Романа Мстиславича. – С. 31.

Непорожня Н. Данило Галицький у литовській історіографії. – С. 38.

Dąbrowski D. Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza z sąsiadami zachodnimi w latach 1264–1299/1300 r. – С. 42.

Войтович Л. Юрій Львович і його політика. – С. 70.

Бєняк Я. Вигаснення галицько-волинської княжої династії. – С. 79.

Книш Я. Фрагменти невідомого списку Іпатіївського літопису. – С. 86.

Голик Р. Чудесне і повсякденне: семіотика духовної культури Галицько-Волинського князівства. – С. 106.

Ясіновський Ю. Музична культура Галицько-Волинського князівства. – С. 115.

Стеблій Ф. Традиції княжої доби як чинник леґітимізації національно-політичних аспірацій галицьких українців в епоху національного відродження (перша половина XIX ст.). – С. 130.

Ауліх В. Княжий Галич. – С. 139.

Коваленко В. Чернігів і Галич у ХІІ–ХІІІ ст.. – С. 154.

Лукомський Ю., Петрик В. Нові матеріали до відтворення елементів містобудівельної структури Галича ХИ-ХШ ст.. – С. 166.

Александрович В. Невикористаний аргумент для датування Успенського собору в Галичі. – С. 183.

Буко А., Дзєньковский Т., Голуб С. Холм доби Данила Романовича у світлі результатів найновіших розкопок. – С. 187.

Кучинко М. Проблема етноплемінних і адміністративних меж Волинської землі кінця X – середини XIV ст. – С. 191.

Петегирич В. Початки Белза і Буська та формування їх соціально-топографічної структури в X–XIV ст. – С. 199.

Гупало В. Археологічні дослідження у Дубно. – С. 210.

Пришляк В. Середньовічні шляхи Галицько-Волинських земель в епоху Романовичів. – С. 221.

Мацкевий Л. Використання печер і скель у добу середньовіччя на заході України. – С. 229.

Кіндратюк Б. Музичне мистецтво Галицько-Волинської держави в археологічних пам’ятках. – С. 239.

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-02-27
Переглянути документ
Завантажити