Читальна зала


Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи

Розділ: Археологія , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2020

Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи : збірник матеріалів IX Всеукраїнської студентської археологічної конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – 124 с.

Анотація: Збірник містить доповіді і повідомлення учасників IX Всеукраїнської студентської археологічної конференції, яка відбулася у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 22 травня 2020 р. Стосовно Волинського краю, вміщені матеріали археологічних досліджень про трипільську та корчацьку культури на Житомирщині, реконструкція Збаразького замку, кераміка Пересопниці Х–ХІІІ ст., оборонні споруди Полонного, розкопки городищ літописного Іскоростеня, Губина та Ізяславля.

Зміст

Розділ І. Історіографія та методолгія

Величенко К. М. Історія вивчення пам’яток епохи бронзи Нечитайло А. Л. – С. 7.

Гринчук Ю. Проникнення неолітичних культур на територію України: до проблеми вивчення. – С. 12.

Кушнір І. Б. Втрачені скарби: археологічні знахідки кінця ХІХ – початку ХХ ст. на Буковині. – С. 15.

Легета В. П. Діонісій Олінеску – дослідник археологічних старожитностей Буковини. – С. 18.

Норкін К. В. Археологія та інтернет. – С. 21.

Семенюта В. А. Тарас Михайлович Ткачук та дослідження базових знаків трипільської культури. – С. 25.

Ткаченко О. А. Іон Винокур – дослідник археології Поділля. – С. 31.

Турковський Т. А. Миська Р. Г. – дослідник середньовічної історії Теребовлі. – С. 34.

Філіпчук Б. До 100-річчя з дня народження В. А. Іллінської. – С. 39.

Розділ ІІ. Актуальні проблеми археології первісних суспільств

Злотін Ю. О. Серпи кам’яної та бронзової доби. – С. 46.

Левінзон Є. Ю. Трипільські пам’ятки Кам’янеччини у світлі розвідок 2020 р.. – С. 52.

Кулеш А. С. Пам’ятки пізнього трипілля на території Житомира. – С. 56.

Маринович Н. З. Поселення культури кулястих амфор між Західним Бугом і Дніпром. – С. 60.

Якимчук Т. В. Виникненння та удосконалення знарядь орного землеробства. – С. 63.

Слюсар Д. Ю. Про вплив фактору сезонності на орієнтацію покійників з могильників висоцької культури. – С. 67.

Хоптяний О. В. Скіфські кам’яні монументи Середнього Подністров’я. – С. 71.

Лисак Д. Р. Роль римської монети в історії черняхівських племен. – С. 75.

Лисак М. В. Пам’ятки корчацької культури на Житомирщин. – С. 80.

Грибан А. Р. Лука-Райковецька археологічна культура. – С. 84.

Розділ ІІІ. Давньоруська та пізньосередньовічна археологія

Бабій О. В. Візантійські монети з Чорнівського городища. – С. 89.

Городецька Ю. І. Спроба реконструкції південного та східного бастіонів Збаразького замку за результатами археологічних досліджень. – С. 93.

Завадська М. В. Дослідження літописного Іскоростеня на початку ХХІ ст.. – С. 95.

Залужний М. М. Літописний Губин за археологічними джерелами. – С. 98.

Кобилянська О. О. Давньоруські археологічні об’єкти Дунаєвеччини. – С. 102.

Коцюбайло В. П. Кераміка Пересопниці Х-ХІІІ ст. як історичне джерело. – С. 106.

Мельниченко О. В. Образ Симаргла в давньоруському мистецтві. – С. 109.

Рибчинський Н.-М. О. Історія дослідження городищ кінця І тисячоліття на Волині. – С. 113.

Сльозкін М. О. Знаряддя господарського вжитку з розкопок Ізяславля-городища (1957-1964 рр.). – С. 115.

Тимощук В. М. Оборонні споруди Полонного XVI–XVII ст.. – С. 120.

Джерело: 

Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін

2023-02-26
Переглянути документ
Завантажити