Читальна зала


Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен

Розділ: Демографія , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2017

Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен : збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 192 с.

Анотація: Збірник наукових праць присвячено проблемам діяльності чеських рухів на землях Волині. У збірнику обґрунтовано гуманітарно-культуротворчу стратегію розвитку духовного феномену українського та чеського народів; розглянуто технологічні аспекти формування духовності в національному середовищі, інтеграцію чеських поселень в культурно-соціальному, економічному, освітньому просторі України. Авторами наукових праць проаналізовано передумови виникнення та становлення чеських рухів на території українських земель, зокрема Волині; висвітлено низку важливих історичних моментів, еволюцію формування патріотизму, духовності, цінностей національної культури, форм збереження історичної та родової пам’яті на території поселення чеського народу, а саме сучасного Полісся та Волині. Окремий розділ присвячений світлій пам’яті видатного дослідника національних меншин, історику, краєзнавцю, науковцю Майї Євгенівні Лутай.

Зміст

Передмова. – С. 6.

Майя Євгенівна Лутай – відомий науковець, історик-дослідник Волині. – С. 8.

Її зоря світитиме вічно…. – С. 10.

Розділ І. Еволюція чеських поселень на Волині: історичний контекст

1.1 Місце чеських поселень в соціально-культурному середовищі Волині (М.Є. Лутай). – С. 13.

1.2 Чеський некрополь на Волині (М. Є. Лутай). – С. 41.

1.3 Світлини чеських поховань (М. Є. Лутай). – С. 51.

Розділ ІІ Тенденції формування духовного феномену чеськими рухами на Волині

2.1 Духовний потенціал чеських рухів в Україні. – С. 59.

2.2 Громадське життя чехів Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 78.

2.3 Загальни огляд участі українських соколів у Всесокільському зльоті у Празі (1912 р.). – С. 92.

2.4 Роль чеських військових формацій в історії України. – С. 99.

2.5 Чехословацький легіон. З історії повстання Чехословацького корпусу. – С. 107.

2.6 Чеські легіонери в Російській імперії в роки Першої світової війни та громадянської війни в Росії. – С. 112.

2.7 Історія Марії Лялькової, снайпера, що не знає промаху. – С. 115.

2.8 Прогресивна діяльність Національної меншини чехів в Україні на початку ХХ століття. – С. 119.

2.9 Політика репресій проти чеського населення Волині у міжвоєнний період. – С. 123.

2.10 Особливості проживання чехів на Житомирщину. – С. 127.

2.11 Просвітницька та культурна діяльність чеських громадських організацій. – С. 131.

2.12 Вплив чеських меншин на етнічну структуру України. – С. 134.

2.13 Роль чехів в розвитку міжетнічних відносин на Правобережній Україні. – С. 138.

2.14 Особливості просвітницького руху волинських чехів. – С. 142.

2.15 Підготовка вчительських кадрів для чеських національних шкіл. – С. 147.

2.16 Просвітницька література чеських рухів на Правобережній Україні. – С. 151.

2.17 Тенденції гуманізму в умовах діяльності чеських рухів. – С. 155.

Розділ ІІІ Духовна спрямованість сучасних чеських рухів на Волині

3.1 Історія створення громадської організації «Житомирська спілка волинських чехів». – С. 161.

3.2 Сторінками діяльності Житомирської спілки волинських чехів. – С. 167.

3.3 Полікультурний напрямок роботи центру богемістики в Житомирському державному університеті ім. І.Франка. – С. 179.

3.4 Чеський центр освіти і культури ім. Вацлава Длоугі очима чеської молоді. – С. 184.

3.5 Діяльність науково-методичної лабораторії «Освітньо-виховна система Полісся» у контексті дослідження чеських меншин регіону. – С. 186.

Джерела: 

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

е-бібліотека «Чтиво»

2023-02-21
Переглянути документ
Завантажити