Читальна зала


Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2011

Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині : навч. посіб. / Б. А. Прищепа, О. П. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 352 с.; іл..

Анотація: У посібнику висвітлено сучасні проблеми історичного краєзнавства як наукової системи й навчальної дисципліни. Головну увагу зосереджено на вузлових питаннях розвитку регіональних краєзнавчих досліджень та історичної географії Волині, класифікації пам’яток історії та культури, їх використанні в історико-краєзнавчих дослідженнях, охороні та збереженні історико-культурної спадщини.

Зміст

Передмова. – С. 5.

Розділ 1. Історичне краєзнавство як наукова система і дисципліна. – С. 7.

1.1. Предмет, проблематика і методи історичного краєзнавства – С. 9.

1.2. Джерельна база історичного краєзнавства. – С. 13.

1.3. Місце і роль історичного краєзнавства в підготовці фахівців. – С. 17.

Запитання для самоконтролю. – С. 19.

Література. – С. 19.

Розділ 2. Історія розвитку краєзнавства на Волині. – С. 21.

2.1. Становлення волинського краєзнавства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 23.

2.2. Краєзнавчі дослідження Волині у 20–30-х роках ХХ ст. – С. 42.

2.3. Радянське краєзнавство на Волині у 50-х – на початку 80-х років. – С. 51.

2.4. Сучасні краєзнавчі дослідження Волині. – С. 58.

Запитання для самоконтролю. – С. 64.

Література. – С. 65.

Розділ 3. Історична географія Волині. – С. 67.

3.1. Формування території Волинської землі в добу Київської Русі. – С. 69.

3.2. Волинь у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. – С. 78.

3.3. Волинська губернія у складі Російської імперії (1793–1917). – С. 87.

3. 4. Волинське воєводство у 20–30-х роках ХХ ст. – С. 108.

Запитання для самоконтролю. – С. 118.

Література. – С. 119.

Розділ 4. Давня історія Волині за археологічними джерелами. – С. 121.

4.1. Археологічні джерела в історико-краєзнавчих дослідженнях. – С. 123.

4.2. Кам’яний вік. – С. 126.

4.3. Енеоліт і бронзовий вік. – С. 132.

4.4. Ранній залізний вік. – С. 145.

4.5. Давні слов’яни та їх сусіди. – С. 148.

4.6. Археологічні пам’ятки Волині доби Київської Русі. – С. 158.

Запитання для самоконтролю. – С. 176.

Література. – С. 177.

Розділ 5. Волинське пам’яткознавство. – С. 179.

5.1. Класифікація пам’яток історії та культури. – С. 181.

5.2. Архітектурні пам’ятки Волині доби середньовіччя. – С. 186.

5.3. Пам’ятки, пов’язані з історією козацтва. – С. 226.

5.4. Пам’ятки, що розповідають про культурно-освітнє життя краю, увічнюють визначних діячів науки та культури. – С. 246.

5.5. Пам’ятки Волині, пов’язані з державотворенням України у ХХ ст. – С. 277.

Запитання для самоконтролю. – С. 296.

Література. – С. 298.

Розділ 6. Нумізматика Волині. – С. 301.

6.1. Нумізматичні джерела в історико-краєзнавчих дослідженнях Волині. – С. 303.

6.2. Антична монета на Волині. – С. 306.

6.3. Грошовий обіг на Волині у середньовіччі. – С. 312.

6.4. Російська імперська фінансово-грошова система. – С. 323.

6.5. Нумізматичні джерела Волині доби Української національнодемократичної революції 1917–1920 рр. – С. 330.

Запитання для самоконтролю. – С. 336.

Література. – С. 337.

Покажчики. – С. 338.

Іменний покажчик. – С. 338.

Покажчик географічних назв і топонімів. – С. 343.

Джерело:

Інститут історичної урбаністики

2023-02-01
Переглянути документ
Завантажити