Читальна зала


Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині 19 - на початку 20 ст.

Розділ: Демографія , Архітектура Волині , Освіта та наукове життя краю , Історія, історичні науки , Господарство Волинського краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2010

Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. / О. П. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 287 с.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню міст Волинської губернії у складі царської Росії другої половини XIX - початку XX ст., які пов’язані з важливими трансформаціями, викликаними проведенням реформування у межах царської Росії та початковим етапом модернізації суспільства на шляху переходу від традиційного аграрного до сучасного урбанізованого. Простежені темпи урбанізаційних процесів та з’ясовані причини їх відставання у порівнянні з іншими регіонами підросійської України. Головну увагу приділено соціальній та національній структурі міського населення, ролі соціально-економічних процесів пореформеної доби у формуванні центрів ділового життя на Волині. Доводиться дієвість органів самоврядування в організації міського господарства, плануванні і забудові міст, а також зусиль громадських структур та підприємницького класу у формуванні соціального та культурного середовища міст.

Зміст

Вступ. – С.3 

Розділ 1. Iсторiографiя та джерела. – С.7

Розділ 2. Соцiальна i нацiональна структура мiського населення. – С.39 

Динаміка чисельності міського населення. – С.39

Станова, соціальна і професійна характеристика міського населення. – С.57 

Національний склад міського населення. – С.77 

Розділ 3. Розвиток промисловостi та торгiвлi в мiстах. – С.97 

Розвиток промисловості. – С.97 

Розвиток торгівлі. – С.112

Банківсько-кредитна система. – С.128

Розділ 4. Мiськi органи управлiння та їх дiяльнiсть – С.141 

Реформування міського самоврядування. – С.141

Міські фінанси та бюджети – С.158 

Міське господарство. – С.167 

Планування і забудова міст. – С.192 

Соціальне забезпечення та культурно-освітнє середовище міст. – С.211

Висновки. – С.245 

Список використаних джерел та лiтератури. – С.249

Покажчики. – С.278 

Географiчний покажчик. – С.278 

Iменний покажчик. – С.282

Джерела:

е-бібліотека «Чтиво»

Інститут історичної урбаністики

2023-01-31
Переглянути документ
Завантажити