Читальна зала


Терський С. В. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині

Розділ: Археологія , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2010

Терський С. В. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. В. Терський. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 380 с.

Анотація: Висвітлено історію археологічних досліджень та історичного краєзнавства на Волині від найдавніших часів до наших днів на територіях в межах корінної частини давньої волинської землі, що у XIX – на початку XX cт. становили західні повіти Волинської губернії Російської імперії (тепер Волинська, Рівненська, північні райони Тернопільської та Хмельницької областей України). Показано, як за різних політичних систем і умов формувалася суспільна потреба в історичних та пам’ятко-охоронних дослідженнях, наукові уявлення про найдавніше минуле краю, організовувалась система охорони пам’яток та археологічних досліджень.

Зміст

Вступ. – С. 5.

Список скорочень. – С. 9.

Розділ I. Археологічні дослідження та історичне краєзнавство на Волині до Першої світової війни. – С. 11.

1.1. Донауковий період. – С. 11.

1.2. Перехідний період. – С. 20.

1.3. Початки наукового вивчення старожитностей Волині. – С. 28.

Розділ II. Розвиток археології та історичного краєзнавства Волині у міжвоєнний період (1919–1945 рр.). – С. 50.

2.1. Етап формування джерельної бази археології Волині та організація краєзнавчої роботи (1920-ті рр.). – С. 55.

2.2. Археологія Волині у діяльності позаволинських наукових осередків. – С. 58.

2.3. Організація наукових досліджень та їх узагальнення у 1930-і рр. – С. 62.

2.4. Початки міської археології Волині. – С. 66.

2.5. Організаційно-краєзнавча робота та музейне будівництво у 1930-х рр. – С. 73.

2.6. Фундатори історичного краєзнавства Волині. – С. 80.

2.7. Археологія та історичне краєзнавство Волині у роки Другої світової війни. – С. 86.

Розділ III. Археологія та історичне краєзнавство Волині періоду 1946–1991 рр. – С. 92.

3.1. Післявоєнний період (1946–1970 рр.). Стан суспільства.. – С. 92.

3.2. Польові дослідження. Складання уявлень про культурогенез. – С. 95.

3.2.1. Дослідження пам’яток кам’яної доби. – С. 100.

3.2.2. Дослідження пам’яток доби бронзи-заліза. – С. 102.

3.2.3. Початки міської археології. – С. 106.

3.3. Початок систематичного дослідження княжих міст Волині у 1970-х рр. – С. 114.

3.4. Стан краєзнавства та пам’ятко-охоронної роботи на Волині (1980-ті рр.). – С. 117.

3.5. Археологічні дослідження і краєзнавство 1981–1991 рр. – С. 120.

3.6. Дослідження княжих міст Волині 1981–1991 рр. – С. 124.

Розділ IV. Археологія та історичне краєзнавство Волині у незалежній Україні (1991–2008 рр.). – С. 131.

4.1. Суспільство та пам’ятки археології: на зламі тисячоліть. – С. 131.

4.2. Польові дослідження. – С. 138.

4.2.1. Дослідження пам’яток доби каменю-бронзи. – С. 138.

4.2.2. Археологічне дослідження княжих міст Волині. – С. 139.

4.3. Стан розробки наукових проблем археології Волині. – С. 143.

4.4. Археологічні дослідження у суспільному перерізі. – С. 146.

4.5. Стан пам’ятко-охоронної роботи. – С. 149.

4.5.1. Княжі міста Волині. Мартиролог знищення археологічних пам’яток. – С. 149.

4.6. Проблеми музеєфікації археологічних пам’яток. – С. 154.

Висновки. Етапи розвитку археології Волині. – С. 157.

Додатки. – С. 159.

Список скорочень. – С. 160.

Додаток 1. Короткі біографії дослідників Волині. –С. 161.

1. Період до Першої світової війни. –С. 161.

2. Міжвоєнний період. –С. 183.

3. Радянський період. –С. 209.

4. Сучасні дослідники Волині. –С. 244.

Додаток 2. Фрагменти звітів із досліджень М. І. Островського за 1945-1951 рр. –С. 257.

Джерела та література. –С. 262.

Джерела. –С. 262.

Література. –С. 292.

Summary. –С. 351.

Іменний покажчик. –С. 354.

Топографічно-географічний покажчик. –С. 367.

Джерела:

е-бібліотека «Чтиво»

Спілка археологів України

2023-01-30
Переглянути документ
Завантажити