Читальна зала


Собчук В. Д. Історична Волинь

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2017

Собчук В. Д. Історична Волинь : північний захід України в регіональному та локальному вимірах минулого / В. Д. Собчук; Кременецько-Почаїв. держ. іст.-архіт. заповідник. – Кременець, 2017. – 316, [1] с., іл.

Анотація: Книжка становить спробу подивитися на Волинь у регіональному та локальному вимірах минулого. У ній ідеться про формування території цього історичного краю Центрально-Східної Європи, наймогутнішу з розташованих тут середньовічних твердинь, витоки, склад і долі володінь низки аристократичних родів, окремі аспекти функціонування двох крупних осередків культурного життя, одну з помітних свого часу етноконфесійних спільнот та поміщиків і селян групи взаємопов’язаних поселень.

Зміст

Передмова. – С.9

І. Історична Волинь: динаміка території. – С.11

1. Територія краю в IX – першій половині XIV століття. – С.12

2. Край у середині XIV – другій третині XVI століття. – С.19

3. Середньовічні назви краю та його частин. – С.24

4. Край в останній третині XVI – на початку XX століття. – С.30

5. Історична Волинь у XX столітті. – С.39

ІІ. Кременецький замок: забудова та функціонування. – С.51

1. Джерела з історії замку. – С.52

2. Вивчення замку. – С.54

3. Оборонні споруди літописного Кременця. – С.61

4. Город литовських князів. – С.63

5. Загальна характеристика замку. – С.66

6. Споруди поза мурами замку. – С.67

7. Оборонні споруди замку. – С.71

8. Забудова замкового подвір’я. – С.78

9. Забезпечення замку зброєю, боєприпасами та інвентарем. – С.82

10. Обслуга замку. – С.86

11. Доходи та витрати замку. – С.87

ІІІ. З історії поземельних відносин на півдні Волині в XV – середині XVII ст.: маєтки знаті з князівськими титулами. – С.91

1. Курцевичі. – С.92

2. Буремські. – С.96

3. Санґушки. –С.99

4. Гольшанські. – С.102

5. Четвертенські. – С.104

6. Корецькі. – С.106

7. Чорторийські. – С.106

8. Ружинські. – С.108

9. Масальськ. – С.109

10. Пузини. – С.111

11. Пронськ. – С.112

12. Подгорські. – С.113

13. Радивили. – С.115

IV. Архів князів Острозьких: найдавніші реєстри документів. – С.121

V. Почаївський монастир і народна освіта (кінець XVI – перша чверть XX ст.). – С.142

1. Містечко Почаїв. – С.144

2. Православний монастир та його школа. – С.146

3. Освітня діяльність унійного василіянського монастиря. – С.147

4. Навчальні заклади православної лаври. – С.154

5. Лавра та світські навчальні заклади. – С.171

VI. Єврейські громади Південно-Західної Волині в останній третині XVIII і на початку XIX ст.: розміщення, чисельність, соціально-професійні групи. – С.185

VII. Місто Кременець в останній третині XVIII та першій третині XIX ст.: спроба соціокультурної топографії. – С.195

1. Місто на зламі епох. – С.197

2. Вулична мережа поселення. – С.201

3. Осередки релігійного життя. – С.205

4. Головні навчальні заклади. – С.216

5. Житла осіб, причетних до інтелектуального життя міста. – С.224

VIII. Село Лідихів та його присілки від кінця XVIII ст. до скасування кріпацтва. – С.243

Додатки. – С.263

Джерело:

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

 

2023-01-24
Переглянути документ