Читальна зала


Доброчинська В. А. Рівненська українська гімназія (1923-1939 рр.)

Розділ: Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2016

Доброчинська В. А. Рівненська українська гімназія (1923-1939 рр.) : культур.-освіт. феномен на тлі доби : монографія / В. А. Доброчинська. - Рівне : Дятлик М. С., 2016. - 224 с. 

Анотація:  У монографії досліджено етапи створення і діяльність Рівненської украінської приватної гімназії в умовах Другої Речі Посполитої. Відтворено атмосферу національно-духовного піднесення в суспільно політичному житті волинського краю, показано активізацію інтелігенції в боротьбі за українізацію шкільництва та самоорганізацію української спільноти. Висвітлено засади навчально-виховного процесу освітнього закладу та проаналізовано діяльність педагогічної еліти. Розкрито участь учителів гімназії в роботі культурно-просвітницьких товариств, простежено життеві шляхи вчи телів і проаналізовано їх внесок у закладення фундаменту знань та духовності, формування моральних цінностей і патріотичних переконань учнівської молоді. Показано постаті окремих вихованців гімназіі, які зберегли и крізь життя гідно пронесли дух національного відродження Для науковців, студентів, учителів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історію

               Зміст:

               Вступ

               Розділ 1. Культурно-освітні процеси на Західній Волині у міжвоєнний період

               1.1. Запровадження польської освітньої моделі у волинському шкільництві

               1.2. Боротьба української інтелегенції за національну школу

               Розділ 2. Рівненська українська приватна гімназія у 1920-х роках

               2.1. Відкриття шкільного закладу

               2.2. Організація навчально-виховного процесу

               2.3. Участь гімназистів у пластовому русі

               Розділ 3. Діяльність навчального закладу в 1930-х роках

               3.1. Шевченківський вечір та зміна керівництва гімназії

               3.2. Функціонування шкільного осередку

               3.3. Будівництво приміщення гімназії й відкриття православної церкви

               3.4. Учнівське самоврядування

               3.5. Розвиток творчих здібностей та культурне дозвілля гімназистів

               3.6. Національно-патріотичне виховання

               3.7. Реорганізація української гімназії

               Розділ 4. Педагогічний колектив

               4.1. Учительська інтелігенція в суспільно-політичному житті та культурно-просвітницьких товариствах

               4.2. Життєписи вчителів та лікарів гімназії

               Висновки

               Список джерел та літератури

               Додатки

               Іменний покажчик

Джерела: 

Бібліотека творів авторів Рівненщини

Електронна бібліотека «Культура України»  

2023-01-23
Переглянути документ
Завантажити