Читальна зала


Труды Общества исследователей Волыни. Т. 13, вып. 1

Розділ: Демографія , Археологія , Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1915

Труды Общества исследователей Волыни. Т. 13, вып. 1 / О-во исследователей Волыни. — Киев : Тип. 2-й Артели, 1915. — [2], 128 с., [2] л. черт. : табл.

Анотація:

У збірці три краєзнавчих дослідження Волинської губернії. Історик, археограф і архівіст Павло Федоренко проаналізував розкопки поблизу с. Городка (нині – Рівненська область), описав віднайдений могильник. У праці географа і геолога Павла Тутковського наведено географічний та геологічний опис узбережжя річки Льва (у пониззі – Моства), дослідження доповнює список літератури і покажчик місцевостей. У другій науковій розвідці професора представлено унікальні антропогеографічні дані та розрахунки щільності населення Волині, розмірів поселень та ін.

Труды Общества Изследователей Волыни  — неперіодичний збірник, який видавався в Житомирі Товариством дослідників Волині 1902—20. Видано 15 випусків. Друкувалися розвідки, матеріали та документи, присвячені Волин. регіону, у т. ч. на історико-краєзнавчі, археол., топографічні, економічно-стат., етногр., геогр., природничі, демографічні та ін. теми. Домінувала природнича та етногр. проблематика, істор. тематика представлена відносно невеликою кількістю розвідок, у т. ч. статтями про побут монастирських селян на Волині в 17—18 ст., скаргами унійного духовенства наприкінці 18 ст., а також історико-краєзнавчими описами окремих місцевостей і населених пунктів Волині. На сторінках "Трудов..." вміщувалися студії та матеріали відомих учених і публіцистів М.Авенаріуса, М.Коробки, В.Г.Кравченка, П.Тутковського, О.Фотинського, Я.Яроцького та ін.

 

Зміст:

Могильникъ с. Городка Ровенскаго уезда, Волынской губерніи. П. К. Федоренко

Побережье реки Львы. (Географические и геологическое описаніе). Профессора П. А. Тутковскаго

Литература

Указатель местностей

Антропогеографическіе этюды по Волыни

 

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого

 

Джерело:

Електронна бібліотека «Культура України»

2022-05-30
Переглянути документ
Завантажити