Читальна зала


Наукові записки. Вип. 19. Нова та новітня історія Волині

Розділ: Наукові записки РОКМ

Мова документу: українська

Рік видання: 2021

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Вип. XІХ.: Матеріали історико-краєзнавчої конференції «Нова та новітня історія Волині». - Рівне, 2021. - 186 с. 

У науковому збірнику «Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХІХ» представлені матеріали наукової конференції «Нова та новіт- ня історія Волині». Публікуються нові дослідження з проблем історичного краєз- навства, музеєзнавства. Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів, магістрів, істориків, культурологів, етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників, учи- телів, краєзнавців, а також молодих дослідників.

Зміст:

Історико-краєзнавчі дослідження Волині

Морозова О. До питання першої писемної згадки м. Рівного 5

Борис Т. Маловідомі факти про землевласників с. Пузів Володимирського повіту другої половини XVI – кінця XIX ст. 8

Крішан А. Початок доби Лєщинських у Ковелі: очільники міських самоврядних структур у 1660 – 1670 рр. 12

Деліман В. Волинський компонент українського початкового кириличного друкарства 16

Корчак А. Статистичні та історіографічні матеріали до вивчення містобудівельної історії Радивилова 21

Дмитренко А. Атрибутивні ознаки ставних рибальських пристосувань Березнівщини (за експедиційними матеріалами) 34

Кожушко Н. Сторінки історії Рівненської чоловічої гімназії/училища. Математики навчального закладу (1839 – 1922 рр.) 39

Руккас А. Офіцери Російської імператорської армії, поховані на рівненських цвинтарях: біографічні нариси 44

Булига О. Вплив політично-релігійної ідеології Почаївського монастиря на жителів Волині (1906–1917 рр.) 51

Юхимчук М. Релігійний часопис «Почаївський листок» як джерело дослідження історії «Козацьких Могил» 57

Цецик Я. Роль чорносотенців у загостренні міжнаціональних взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст. 62

Філіпович Є., Філіпович Ю. Топографічне обстеження сучасного стану відкритих земляних фортів кінця ХІХ – початку ХХ ст. навколо м. Рівне та м. Луцьк 65

Петрик Д. Волинський експеримент Генріка Юзевського в історичних дослідженнях Тімоті Снайдера 74

Скакальська І. Наукові дослідження вчених Волині у першій третині ХХ ст 80

Гумінська О. Модні тенденції у повсякденному житті рівнян та жителів Рівненського повіту 1920 - кінця 1930-х років ХХ ст.  84

Марценюк Р. «Звинувачені у зв’язках з польськими розвідувальними органами»: трагічна доля одної рівненської родини (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) 90

Лукашук О. Повстання селян на Шепетівщині. Лютий-березень 1930 р. 94

Мазур П. Береза картузький концтабір у долі уродженців та жителів Рівненщини 100

Доброчинська В. Радянізація шкільної освіти у Рівному (1939–1941 рр.) 104

Букало І. Заселення села Чорний Ліс у міжвоєнний період 108

Савченко Т. Доля забузьких голєндрів напередодні Другої світової війни 113

Марчук І. Оптація чехів з Рівненщини у світлі документів радянських карально-репресивних органів 115

Коритнянська В. Томашпольський Лейб. Ще одне ім’я радянського військовополоненого, який загинув в німецькому таборі «Шталаг №360» в місті Рівне 118

Савченко С. Діяльність Українського Червоного Хреста на території Рівненщини у 1941-1944 рр. 121

Нікольченко Т., Нікольченко М. Пісні неволі українського Полісся періоду Другої світової війни 124

Соловей О. Листи Михайла Мриги із Кременецької тюрми як одне з джерел історії краю доби сталінського тоталітаризму періоду Другої світової війни 128

Черницька І. Уродженці Рівненщини – оборонці Донецького аеропорту 132

Сабадаш Ю., Нікольченко Ю. Культурний простір Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. у монографії Олени Прищепи 137

Видатні постаті Волині

Бейдик О., Руднєва А. Мистецька та військова історія Волині (дві постаті з тисячі славних імен) 143

Семчишина О. Улас Самчук – видатна постать Волині (рівненський період) 147

Шпакович Н., Данилюк М. Український митець з Острожчини Андрій Поліщук 154

Невесенко Т. Анатолій Сулік – наш земляк і краєзнавець 158

Семенович О. Олександр Лаворик: від сержанта міліції до іконописця (до 40-річчя творчості митця) 160

Кукурудза А. Постать Миколи Капіноса та рівненські розвідники на Сході України 2014-2020 рр. 165

Музейна справа

Майба І. Особливості галицької і волинської вишивки ХІХ-ХХ ст. (на основі фондових колекцій Національного заповідника «Замки Тернопілля») 171

Цвях Н. Колекція вишиваних і живописних хоругв у Національному заповіднику «Замки Тернопілля» 177

Надольська В. Фестиваль у діяльності музеїв Волині 179

Список авторів 184

2022-11-04
Переглянути документ
Завантажити