Читальна зала


Труды Общества исследователей Волыни. Т. 10

Розділ: Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1912

Труды Общества исследователей Волыни. Т. 10 / О-во исследователей Волыни. — Житомир : Электр. тип. М. Дененмана, 1912. — 281, [1] с., [10] л. ил.

Анотація:

Товариство дослідників Волині відіграло значну роль в розвитку краєзнавства не лише у Волинські губернії, а й у Російській імперії загалом, воно сприяло підняттю на науковий рівень досліджень історії краю. Представлена збірка містить працю відомого українського географа і геолога Павла Тутковського про геологію Волинської губернії, зокрема досліджено післятретинні озера.

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого

 

Зміст:

            Послетретичныя озера въ северной полосе Волынской губерніи. Доктора географіи, доктора минералогіи и геологіи П. А. Тутковскаго

            I. Введеніе

            II. Доледниковыя озера въ Волынской губерніи

            III. Послеледниковыя озера въ Волынской губерніи

            IV. Общее заключеніе

            V. Литература

            VI. Указатель местностей

            VII. Объясненіе таблицъ

            Оглавленіе

 

Джерело: 

Електронна бібліотека «Культура України»

2022-05-30
Переглянути документ
Завантажити