Читальна зала


Наукові записки. Вип. 17. Краєзнавчі та музеєзнавчі дослідження Волині: минуле, сучасне, майбутнє

Розділ: Наукові записки РОКМ , Музейна справа

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХVII : Зб. наук. праць. Матеріали історико-краєзнавчої конференції «Краєзнавчі та музеєзнавчі дослідження Волині: минуле, сучасне, майбутнє» 4 жовтня 2019 р. – Рівне : видавець Олег Зень, 2019. – 244 с. ; 157 іл.

У науковому збірнику: «Наукові записки. Випуск XVII» опубліковані матеріали науковців, які відобраı жають сучасний стан досліджень Волині а також музейні та краєзнавчі дослідження України. Низка досліı джень проілюстровані фотографіями, таблицями, опублікованими вперше.

Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів, магістрів, істориків, археологів, культуроı логів, етнологів, фольклористів, етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників, біологів, учителів, краєзнавців, художників, а також молодих дослідників, які роблять перші кроки у створенні нових знань.

 Зміст:

Бейдик О., Сірук В. Класичні та незвичайні музейні проекти України та світу С. 6

Бояр Н. Регіональні культурні практики в діяльності музеїв Рівненщини С. 8

Булига О. Використання засобів кіномистецтва в музейному середовищі. Досвід Рівненського обласного краєзнавчого музею С. 13

Деревінська О. Музейництво Кременеччини: історія, колекції, особистості С. 16

Довгаль М. Національний заповідник «Замки Тернопілля» – провідний науковий та туристичний заклад Тернопільщини С. 22

Дударчук Л. Діяльність Волинського краєзнавчого музею в умовах німецької окупації (1941-1944 рр.) С. 29

Каук Т. Серпневі наради як форма співпраці між Рівненським обласним краєзнавчим музеєм та навчальними закладами міста С. 32

Лозяк О. Йозеф Менціна Кжеш «Битва під Оршею»: історія створення та побутування С. 37

Наумов Д. Ентомологічні дослідження в Рівненському обласному краєзнавчому музеї С. 41

Пасюк І. Діяльність музею в сфері військово-патріотичного виховання в 2018-2019 рр. С. 43

Петрович В. Культурно-освітня діяльність Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України С. 52

Поліщук О. Презентація нового музейного проекту в Збаразькому замку як метод популяризації діяльності Національного заповідника «Замки Тернопілля» С. 57

Романчук О. Стереофотограмметричний метод електронного обліку музейних предметів С. 59

Слєсаренко І. Інтерв’ю як метод вивчення усної історії (на прикладі спогадів мешканки Шепетівки Лінник М. В.) С. 65

Терешкович Ю. Дослідження покладів бурштину на території України С. 68

Філіпович Є., Філіпович Ю. Дослідження становлення і розвитку музейної справи в Національному університеті водного господарства та природокористування . - С. 72

Юзлова М. Проектна діяльність музею: виклики та нові можливості. З досвіду обласного літературно-меморіального музею М. Островського С. 76

Шлапак Л. Рівненський обласний краєзнавчий музей у 1975-1990 роках. - С. 79

Юрчук О. Актуальність культурно-освітньої діяльності Рівненського обласного краєзнавчого музею. Рік 2018-ий. - С. 84

Бегларян К. Зміна образу Німеччини в радянській пресі під час війни з Польщею 1939 р. - С. 98

Войтюк О. Житлові та господарські комплекси козацької доби в с. Хрінники на Рівненщині . - С. 102

Гавриш Н. Бойові дії між Червоною і польською арміями на Рівненщині у вересні 1939 р. - С. 107

Данілічева В. Біженці з окупованої Польщі на Рівненщині. 1939 р. . - С. 115

Дмитренко А. Традиції збирання ягід у системі нематеріальної культурної спадщини (за матеріалами Березнівського району) . - С. 118

Кожушко Н. Рівненське реальне училище. 1918-1919 рр. Хроніка подій . - С. 123

Корчак А. Історичні пам’ятки південних мікрорайонів м. Броди: Старих Бродів та Швабів (Туристичний маршрут) . - С. 127

Линник Л. Спогади Клопотовського Пилипа як джерело для дослідження революційних подій на Шепетівщині у 1917-1921 рр. . - С. 145

Нагорнюк О., Черницький О. Етнографічна реконструкція бортницького пристрою для підйому на дерево (лезиво/жень). - С. 147

Нахратова Т. Репресії радянської влади проти членів КПЗУ 1939-1941 рр. . - С. 154

Нікольченко Ю., Головко О. Нове дослідження з археології та давньої історії Волині. - С. 163

Нікольченко Ю., Нікольченко Т. «Волинь» у «Хроніці з літописів стародавніх» Феодосія Софоновича. - С. 167

Пархоменко Т. Етнографічний спадок українців – переселенців (до питання депортації українців з Польщі у 1944-1946 рр.). - С. 173

Пилипів Л. Берестечко та його околиці у праці О. Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» . - С. 178

Сикліцька О. Свято-Троїцький Дерманський жіночий монастир – пам’ятка архітектури національного значення . - С. 183

Стоколос Н. Трансформації Православної церкви у західноукраїнському регіоні (вересень 1939 – червень 1941 рр.): чинники, перебіг та соціокультурні наслідки . - С. 187

Гарбарук О. «А може згадувать не треба? Щоб не ятрилася душа?…» (Василь Галета) . - С. 196

Кулибчук В. Олександр Лукашенко – визначний краєзнавець Шепетівщини . - С. 202

Марчук І., Марчук Н. Діяльність отамана Тараса Бульби-Боровця у 1939-1941 рр. . - С. 204

Марчук Н. Особистість та діяльність командувача Дієвої Армії УНР Василя Тютюнника через призму спогадів Євгена Маланюка . - С. 209

Міненко Т. Митці Рівненщини – члени гуртка «Спокій». - С. 214

Павловець В. Володимир Рожко – дослідник історії Волині та Полісся . - С. 216

Семенович О. Теодозія Бриж – відомий скульптор з Волині. - С. 219

Семчишина О. На перехресті рівненських доріг. Улас Самчук у долі Юрія Горліс-Горського . - С. 224

Стрільчук В. Діяльність українського політичного і громадського діяча Олександра Вислоцького (1896-1941) на Волині у 20-30-х роках ХХ століття. - С. 230

Яремчук О. Тарас Більчук – кавалер ордена Героїв Небесної Сотні . - С. 238

2022-07-22
Переглянути документ
Завантажити