Читальна зала


Наукові записки. Вип. 11. Присвячується розвитку музейної справи та краєзнавства Волині

Розділ: Наукові записки РОКМ , Музейна справа

Мова документу: українська

Рік видання: 2013

Наукові записки. Вип. ХІ. Присвячується розвитку музейної справи та краєзнавства Волині / КЗ "Рівнен. обл. краєзн. музей" РОР. - Рівне: [б. и.], 2013. - 284 с.

У науковому збірнику опубліковано матеріали наукових досліджень присвячених розвитку музейної справи та краєзнавства Волині. Ряд статей проілюстровано фотографіями, таблицями які опубліковані вперше.

Зміст:

Булига, О. Поєднання Волині посередництвом краєзнавства, музею та туризму / О. Булига. - С. 8-11

Бачинська, А. Релігійно-церковне життя періоду Другої світової війни в пам'ятках Рівненського обласного краєзнавчого музею / А. Бачинська. - С. 16-19

Бейдик, О. Рекреаційно-туристичні ресурси Волині в таблицях / О. Бейдик. - С. 20-26

Бендюк, М. Атрибуція портрету графа Альфреда Войцеха Потоцького / М. Бендюк. - С. 27-28

Борисюк, О. Козацькі шаблі / О. Борисюк. - С. 29-32

Величко, О. Суспільно-політичний розвиток Волині у першій половині 1920-х рр. та консолідаційно-об'єднавчі процеси в українському національному політичному таборі / О. Величко, Д. Цецик. - С. 33-35

Павловська, К. Кобзарі - еліта українського народу / К. Павловська. - С. 36-38

Данілічева, В. До історії Рівного 20-30-х рр. ХХ ст. / В. Данілічева. - С. 39-42

Дмитренко, А. Олекса Ошуркевич - музейний діяч Волині: участь в науковому комплектуванні фондів Волинського краєзнавчого музею / А. Дмитренко. - С. 43-46

Доброчинська, В. Професійна та громадська праця українських лікарів у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) / В. Доброчинська, Н. Переходько. - С. 47-50

Дуда, А. Владика Варлаам Шишацький - перший поунійний єпископ Волинської єпархії в дослідженнях історика-архівіста Володимира Рожка / А. Дуда, Н. Дуда. - С. 51--53

Жураковський, Б. Зародження землеробства на Волині та Поліссі / Б. Жураковський, О. Сауш. - С. 54-55

Захарчук, Н. О.С. Блажкун - організатор музейної спрви в Бердичеві / Н. Захарчук. - С. 56-58

Карпінська, Т. Електронна бібліотека "Історична Волинь" як складова бібліотечного краєзнавства / Т. Карпінська. - С. 62-65

Каук, Т. Відвідування виставки "Наша духовна спадщина" від часу створення : [іконографічні роботи Волині] / Т. Каук. - С. 66-70

Климчук, А. Архів Рівненського реального училища (гімназії) / А. Климчук. - С. 71-72

Корчак, А. Дублювання назв окремих населених пунктів колишньої Пліснеської землі на території Бранічевського округу в Центральній Сербії та інших регіонах цієї країни / А. Корчак. - С. 73-79

Кошмак, Л. Весняна обрядовість с. Велике Вербче Сарненського району Рівненської області / Л. Кошмак. - С. 80-86

Кузьмич, М. Волинське село Кортеліси: збереження пам'яті про трагедію 1942 р. / М. Кузьмич. - С. 87-90

Кукурудза, А. Сципіон руський - великий український полководець Костянтин Острозький / А. Кукурудза. - С. 91-95

Кукурудза, Ю. Питання функціонування Рівненської міської лікарні N 3 на Двірці 1941-1943 рр. / Ю. Кукурудза. - С. 96-99

Лісова, Л. Бібліотечне краєзнавство для дітей / Л. Лісова. - С. 100-103

Мазурчук, Ю. Богданова каплиця в селі Підлісці : [про каплицю в с. Підлісках Кременецького району Тернопільської області. За переказами, улітку 1651 року козаки Богдана Хмельницького освятили біля неї бойові знамена та зброю перед звитяжною битвою із поляками під Берестечком]/ Ю. Мазурчук. - С. 104-105

Михайлова, О. Краєзнавчі бібліографічні серії - приклад послідовного висвітлення інформації про край / О. Михайлова. - С. 106-110

Місюра, В. Мистецьке утвердження рідного краю : [Про кафедру образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету] / В. Місюра. - С. 111-113

Мушировський, В. Дослідник, музеєзнавець, експозиційник : [до ювілею Пономарьової Т. О. - завідувачки сектору давньої історії Рівненського обласного краєзнавчого музею]/ В. Мушировський. - С. 114-117

Нагорна, І. "Антін Нивинський та Галина Журба. Воскреслі імена" / І. Нагорна. - С. 118-120

Одолінська, І. Видові листівки міста Рівного з колекції РОКМ: історичний зріз / І. Одолінська. - С. 125-135

Патрикей, С. Бібліографічне забезпечення досліджень історичної Волині: історія та сучасний стан / С. Патрикей. - С. 141-145

Пономарьова, Т. До історії створення колекції "В. Г. Короленко на Рівненщині" в обласному музеї / Т. Пономарьова. - С. 150-158

Прищепа, Б. Нові надходження до відділу археології Рівненського обласного краєзнавчого музею у 2011-2012 роках / Б. Прищепа, Л. Бабінчук. - С. 159-161

Прищепа, Б. Проблема локалізації Пересопницького монастиря Різдва Пресвятої Богородиці в світлі писемних та археологічних джерел / Б. Прищепа. - С. 162-170

Рожко, В. Але матиме світло життя : [Про силу вогню і світла воскової свічки в Божих храмах та їх виготовлення на теренах історичної Волині] / В. Рожко. - С. 177-180

Романчук, О. Особливості становлення еволюційної системи державного управління музейної галузі в Україні / О. Романчук. - С. 181-184

Рябчикова, Ф. Формування етнографічної збірки Волинського науково-дослідного музею (20-ті рр. ХХ ст.) / Ф. Рябчикова, В. Петрович. - С. 191-195

Савчук, П. Підборецька Вознесенська помонастирська церква і село у другій половині ХІХ ст. : [З історії села Піборці (м. Дубно Рівненська область) та Підборецьку Вознесенську Церкву]/ П. Савчук. - С. 196-201

Семенович, О. Ікона "Тим, хто врятував світ" / О. Семенович. - С. 202-206

Семенюк, Л. "Бережу у своїй пам'яті" / Л. Семенюк. - С. 207-211

Трусік, Н. Роль Української соціалістично-радикальної партії у суспільно-політичному житті Волині у 1926-1928 рр. / Н. Трусік, О. Конончук. - С. 226-228

Українець, А. Розвиток традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва Рівненщини в наш час / А. Українець. - С. 229-232

Федоришин, М. Пересопнцьке Євангеліє і Заслав. Про локалізацію Заславського монастиря Св. Трійці XYI ст. в контексті помилки, що закралася у наукові тексти, пов'язані із селом Двірець / М. Федоришин. - С. 233-235

Федорчук, С. Рівненський пивоварний завод в умовах радянської (1939-1941 рр.) та німецької окупаційної влади (1941-1944 рр.) / С. Федорчук, В. Доброчинська. - С. 236-239

Цецик, Я. Початкова освіта на Волині наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. / Я. Цецик. - С. 244-247

Чибирак, С. Етнографічні дослідження Волині у 60-х рр. ХІХ ст. / С. Чибирак. - С. 248-251

Шабаровський, В. Караїми на Рівненщині. Хто такі караїми / В. Шабаровський. - С. 252-256

Шеретюк, Р. Римо-католицький вектор місіонерської діяльності Російської Православної Церкви на Правобережній Україні в середині - другій половині ХІХ ст. / Р. Шеретюк. - С. 257-261

Шлапак, Л. Західна експедиція по осушенню боліт на Волинському Поліссі / Л. Шлапак. - С. 262-265

Юхимчук, М. Ігор Кирилович Свєшніков - видатний дослідник козацтва / М. Юхимчук. - С. 266-269

Якобчук, І. Допологові звичаї українців ХХ - початку ХХІ століття, записані в селах Демидівського та Радивилівського району Рівненської області / І. Якобчук. - С. 270-272

Ясінський, М. Історичний образ як питання теорії історичного краєзнавства / М. Ясінський. - С. 273-276

Яцечко-Блаженко, Т. Село Лисин та його мешканці (на основі спогадів про родину Шатковських) / Т. Яцечко-Блаженко, С. Яцечко. - С. 277-281

2022-07-19
Переглянути документ
Завантажити