Читальна зала


Наукові записки. Вип. 9. Ч. 2. Історія Волинського краю

Розділ: Наукові записки РОКМ

Мова документу: українська

Рік видання: 2011

Наукові записки. Вип. 9. Ч. 2. [Історія Волинського краю] / гол. ред. О. С. Булига; відп. за вип. О. С. Романчук; Рівнен. обл. краєзн. музей. - Луцьк: Волин. старожитності, 2011. - 324 с.

Зміст:

Олександр Бейдик. Рівненська область у книзі рекордів України. - С. 5

Микола Бирук. Острозька волость в кінці ХVII - на початку ХVIIІ ст. - С. 10

Валентин Брухлій. Кореччина в умовах першого періоду Другої світової війни. - С. 14         

Тарас Вихованець. «Останній шлях» в документах останньої волі: аспект свідомості та культури людини XVI - XVII СТ. . - С. 21

Валентин Вітренко. Комітет російської організації червоного хреста в місті Новограді-Волинському й однойменному повіті на початку XX століття. - С. 26    

Наталія Гавриш. До історії будівлі рівненської швейної фабрики - колишньої в’язниці. - С. 34     

Світлана Гривюк. Дві жінки, дві музи, дві історії кохання Уласа Самчука. - С. 43            

Валерій Громик. Богослужбові книги та духовна література храму св. Михаїла в с. Липно (с. Ли́пне, Луцький район Волинської області). - С. 48   

Валентина Данілічева. Рівненщина туристична: історія та сучасність. - С. 50    

Тамара Дмитренко. Історія міста Дубна і краю у візитаційних та храмових книгах костелу Яна Непомука ХVIII - XIX ст. . - С. 59      

Болеслав Жураковський. Зародження покутя у слов’янському житлі. - С. 63   

Теодор Зварич. Спогади про Почаївську лавру. - С. 68

Олексій Златогорський, Андрій Бардецький. Дослідження багатошарового поселення Гнідавська Гірка біля Луцька У 2010 році. - С. 72            

Наталія Кінд-Войтюк. Волинське товариство приятелів науки у дослідженні історії та пам’яток Волинського воєводства (1935-1939 рр.) . - С. 88       

Андрій Климчук. Щоденник Автонома Солтановського – цінне джерело з історії Рівненської гімназії. - С. 91       

Наталія Кожушко. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Вчителі Закону Божого. - С. 96 

Андрій Корчак. Галицько-руські лапідарно-епіграфічні пам’ятки ХУІІІ-ХІХ ст. в селах Білявці, Корсів, Лешнів, Тетильківці, Ясенів та містечку Підкамінь на Брідщині. - С. 102

Андрій Корчак, Людмила Байбула. Великомостівські мацеви юдейського цвинтаря. - С. 122       

Андрій Корчак, Теодор Зварич. Скульптура та епіграфіка цвинтарів в селах Накваша та Тетильківці на Брідщині сер. XIX - поч. XX ст. . - С. 139 

Андрій Кукурудза. Збереження духовенством православних духовних пам’яток та традицій в 20-х рр. XX ст. . - С. 170

Надія Любецька. Prosimetrum о. Віталія - рукописна пам’ятка початку XVII ст. - С. 175

Степан Мохнюк. Музичне мистецтво Волині ХУІ-ХІХ ст. На теренах Рівненської області. – С. 179

Володимир Мушировський. Хранитель слави козацької : [Павло Якубович Лотоцький]. - С. 183   

Інна Нагорна. Антоніна Горохович. Свіча її пам’яті. - С. 190      

Тетяна Пархоменко. Традиційний водний транспорт українців. - С. 193

Наталія Переходько. Єврейська інтелігенція у розвитку медицини м. Рівного (1921-1939 рр.). - С. 203

Валентина Петрович. Пам’ятки культової архітектури Володимира-Волинського кінця XVIII - початку XX ст. в системі джерел історичного краєзнавства. - С. 208

Олександр Провоторов. Легенди і реальність - Анна-Алоїза Острозька (Ходкевич) та її друга і остання волинська резиденція. - С. 212

Олена Прищепа. Провінційна газета «Волынская мысль» як культурне явище повітового міста Рівного початку XX СТ. . - С. 220   

Микола Пшеничний. «Козаки Хмельницького йшли через Дубенщину...». - С. 226

Юрій Пшеничний. Археологічні знахідки з Дубенського городища. - С. 234     

Оксана Рабчун. Юзеф Ігнацій Крашевський та «Biвliotека zаhіnіеска». - С. 243

Володимир Рожко. Давні кам’яні хрести Волині Х-ХУІІІ СТ. - С. 247       

Василь Рудий. Археологічні пам’ятки з Дермані Рівненської області. – С. 252

Фаїна Рябчикова, Валентина Надольська. Проблеми проведення експедицій у науковому доробку В. Кравченка (1920-1931 рр.) . - С. 258

Петро Савчук. У пошуках скарбів на Рівненщині (про наукову діяльність Б. А. Прищепи). - С. 262

Ольга Сауш. Природа навколо Пересопниці. - С. 266

Наталія Скрипюк, Неля Трусик, Дмитро Цецик. Один з багатьох... Життєвий шлях Миколи Сильвестровича Негребецького. - С. 269

Олег Тищенко. Хома Флегер: авіатор-легенда. - С. 273

Лілія Толстуха. Інтернування українських канадців під час Першої світової війни. - С. 280

Анатолій Трембщький. Часопис української діаспори «Свобода» про дослідника історії волинського друкарства Ярослава Ісаєвича (до 75-річчя від дня народження). - С. 286

Ярослав Цецик. Особливості процесу переселення селян Волинської губернії у райони Сибіру та далекого сходу на початку XX століття. - С. 291          

Василь Чекурков. Керамічний посуд XV - першої половини XVII ст. за результатами археологічних розкопок 2007 року в місті Рівному площі Короленка. - С. 295

Марія Чирська. І. К. Свєшніков - дослідник поля берестецької битви. - С. 302

Ольга Юрчук. Відвідувач у маркетинговій діяльності музею. - С. 306   

Оксана Яремчук. Рівненський транспорт у другій половині XIX - на початку XX століття. - С. 312

Відомості про авторів. - С. 320

2022-07-15
Переглянути документ
Завантажити