Відеотека


Чехи-господарники | Так було

Волинська земля

Історична Волинь –  один із поліетнічних регіонів України у минулому. Українці, поляки,німці, чехи та євреї – найчисленніші громади, що могли як проживати окремо, так і успішно співіснувати в межах одного населеного пункту. Чехи принесли прогресивні технології обробки землі, представили нові напрямки бізнесу, і стимулювали появу перших промислових підприємств.

© Oleksiy Bukhalo

id :202
2022-03-23