Читальна зала


Рівненська гімназія, 1839–1921 : історія, спогади, документи

Розділ: Освіта та наукове життя краю , Історія, історичні науки

Мова документу: російська, українська

Рік видання: 2014

Рівненська гімназія, 1839–1921 : історія, спогади, документи / Рівнен. обл. краєзн. музей ; [упоряд.: В. Луц, О. Морозова]. – Рівне : Дятлик М., 2014. – 340 с.

Анотація: Книгу присвячено історії Рівненської гімназії в 1839–1921 роках. До видання ввійшли маловідомі історичні дослідження, уривки спогадів учнів і вчителів, документальні матеріали, що характеризують особливості розвитку освіти та суспільного життя в Рівному ХІХ – початку ХХ сторіччя. Текст доповнено фотографіями, малюнками, планами та статистичними даними. Видання призначене для краєзнавців, музейних працівників, вчителів та усіх, хто цікавиться історією краю.

Зміст:

Передмова 7

Анципо-Чикунский А. А. Историческая записка о Ровенском реальном училище 1832–1882 11

Попов А. И. Римско-католический костел, называемый каплицею, при Ровенском реальном училище в связи с польским вопросом в Юго-Западном крае 105

Солтановский А. А. Отрывки из записок 163

Спогади учнів-поляків про Рівненську гімназію 237

Щепковский М.  Спогади       237

Михальський С. Спогади про школу (1874/5–1881/2) 241

Моркевич Б. Спогади про шкільні роки. 1890–1900. 244

Римвід-Міцкевич В. Спогади зі шкільних років у Рівному. 1900–1906 248

Додатки 259

Кулжинский И. Г. Воспоминания о Волыни 260

Сбитнев И. М. Записки Ивана Матвеевича Сбитнева (Из времени учреждения на Волыни и Подолии, после восстания 1831 г., русских школ, взамен польских) 269

Левицкий О. И. Из жизни учебных заведений Юго-Западного края в 1840-х годах 290

Попов А. И. Н. И. Костомаров – преподаватель Ровенской гимназии (По архивным данным Ровенского реального училища) 300

Документи 311

Коментарі 326

Іменний покажчик 330

2022-05-25
Переглянути документ
Завантажити