Читальна зала


Труды Волынского губернского статистического комитета на 1867 год. Исторический очерк Волынь

Розділ: Історія, історичні науки , Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1867

Труды Волынского губернского статистического комитета на 1867 год. Вып. 1 : Исторический очерк Волынь / Крушинский Л. — Житомир : Тип. Шадова и Санкевича, 1867. – 352 с.

Анотація: Представлено краєзнавчий нарис Л. Крушинського, що висвітлює історію Волині з часів розселення східнослов'янських племен до середини ХІХ століття, автор широко використав літописні дані та іноземні джерела. Вміщено дослідження польського геолога, археолога і краєзнавця Волині Готфрида Оссовського, в якому вперше здійснено цілісний огляд усієї сукупності кристалічних і осадових гірських порід і мінералів Волині.

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого

Зміст:

Историческій очеркъ Волыни Л. Крушинскаго

Геологическо-геогностическій очеркъ Волынской губерніи

Джерело: Електронна бібліотека «Культура України»

2022-05-24
Переглянути документ
Завантажити