Читальна зала


Качараба С. П. Еміграційна політика Польщі та її реалізація у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.)

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2013

Качараба С. П. Еміграційна політика Польщі та її реалізація у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) / С. П. Качараба // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19–20 черв. 2013 р. / уклад. А. Шваб. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 128–138.

Анотація: Досліджено еміграційну політику Польщі на Волині, яка була покликана сприяти зміцненню становища поляків у регіоні. Для досягнення поставленої мети тут було створено надзвичайно розгалужений еміграційний апарат. Висвітлено, що у 30-х роках було санкціоновано появу низки проектів стимуляції заокеанської еміграції українців, євреїв, німців та інших народів. Розкрито, що польські власті чинили перешкоди сезонній еміграції населення західноукраїнських воєводств у Францію, Німеччину та інші європейські країни. Відверто антиукраїнського та антиєврейського характеру еміграційна політика Варшави на Волині набрала в період світової економічної кризи, коли емігруючі заздалегідь були приречені на поневіряння і визиск.

Джерело: Волинський національний університет імені Лесі Українки

2024-06-07
Переглянути документ
Завантажити