Читальна зала


Яковенко Г. Г. Діловодні документи Дирекції народних училищ Волинської губернії як історичне джерело для вивчення історії домашньої освіти

Розділ: Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2011

Яковенко Г. Г. Діловодні документи Дирекції народних училищ Волинської губернії як історичне джерело для вивчення історії домашньої освіти / Г. Г. Яковенко // Матеріали ІV Волинської міжнар. іст.-краєзнавч. конф., присвяч. 10-річчю заснув. іст. фак-ту Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, м. Житомир, 18–19 листоп. 2011 р. : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ, 2011. – С. 295–298.

Анотація: В статті висвітлено тему діловодних документів дирекції народних училищ Волинської губернії як джерело для вивчення історії домашньої освіти.

Джерело: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

2024-05-07
Переглянути документ
Завантажити