Читальна зала


Дяченко В. Громадсько-просвітницька діяльність Олександра Цинкаловського

Розділ: Видатні діячі Волині

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Дяченко В. Громадсько-просвітницька діяльність Олександра Цинкаловського / В. Дяченко // Літопис Волині. – 2018. - Вип. 19. – С. 139-142

Анотація: Стаття присвячена дослідженню життєвого та наукового шляху видатного дослідника Волині – Олександра Миколайовича Цинкаловського (1898-1983). Подано біографічну довідку в якій головну увагу зосереджено на окресленні життєвого шляху вченого, процес його становлення як науковця та формування світогляду як дослідника волинського краю. Визначено головні напрямки наукової спадщини історика у галузі археології, етнографії, фольклористики, топоніміки, історичного краєзнавства Волині. Розкрито громадсько- просвітницьку, культурно-освітню роботу вченого. Висвітлено його участь у діяльності товариства «Просвіта» та просвітянському русі за утвердження та збереження духовної, релігійної, національної самобутності волинян. Зроблено спробу продемонструвати роль краєзнавчих досліджень Олександра Цинкаловського для наукової еліти та інтелегенції Волині для збереження власної самоідентифікації та національної приналежності. Проаналізовано значення досліджень науковця які він ввів до наукового обігу та популяризував на сторінках друкованого науково-популярного видання товариства «Просвіта» – «Життя і Знання». Олександр Цинкаловський розумів усю важливість підтримки й розвитку досліджень історії та культурного життя рідного краю навіть у еміграції, саме тому, його просвітницька діяльність стала важливою складовою культурно-просвітницької роботи вченого. Постать науковця є прикладом справжнього патріота для молодих поколінь, а його науковий доробок слугує першоджерелом для сучасного дослідника.

Джерело: Журнал «Літопис Волині» 

2024-04-12
Переглянути документ
Завантажити