Відеотека


Переслідування церкви | Так було

Розділ: Релігія

Перша фаза ревіндикацій припадає на 1918-1924 рр. У цей час на західноукраїнських землях польська влада зачиняла та нищила православні церкви. 

Протягом 20-30-х років церква жила складним і напруженим життям. Вона постійно відчувала тиск, як зовнішній – з боку польської влади та римо-католицької церкви, так і внутрішній – від тих сил, які намагалися зберегти її зросійщення або піддавалися її полонізації.

2022-03-16