Читальна зала


Ткачук В. Роль національно-церковного руху православних українців Західної Волині міжвоєнного періоду (1920–1930-ті pp.) у формуванні модерної української нації

Розділ: Релігія

Мова документу: українська

Рік видання: 2010

Ткачук В. Роль національно-церковного руху православних українців Західної Волині міжвоєнного періоду (1920–1930-ті pp.) у формуванні модерної української нації / В. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 91–100.

Анотація: У статті висвітлюється питання розгортання національно-церковного руху в православній церкві міжвоєнної Польщі. Зокрема, проаналізовано основні його етапи, що ілюструють поступові якісні зміни у ствердженні національної ідентичності православних волинян та дають можливість простежити тенденції консолідації представників української нації у межах міжвоєнної Польської держави.

Джерело: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

2024-03-18
Переглянути документ
Завантажити