Читальна зала


Атаманенко В. Первинні поборові реєстри як історичне джерело (на прикладі міст Волині середини XVI ст.)

Розділ: Історія, історичні науки , Соціально-економічний розвиток

Мова документу: українська

Рік видання: 2020

Атаманенко В. Первинні поборові реєстри як історичне джерело (на прикладі міст Волині середини XVI ст.) / В. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – 2020. – С. 67–77. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 30)

Анотація: У статті розглянуто окремі джерелознавчі характеристики первинних поборових реєстрів 1569–1570 рр. на прикладі міст Волині. Дана категорія джерел служила основою для створення узагальнюючих податкових документів для окремих адміністративних одиниць Речі Посполитої, через що вони найчастіше використовуються для дослідження соціально-економічної проблематики. Це стало однією з підстав невисокого рівня збереження первинних матеріалів, що збільшує їх важливість як історичного джерела.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2024-03-12
Переглянути документ
Завантажити