Читальна зала


Атаманенко В. Б. Описи Острожчини кінця XVI – початку XVII ст. як історичне джерело

Розділ: Край в цілому, міста, села та райони краю , Соціально-економічний розвиток

Мова документу: українська

Рік видання: 2004

Атаманенко В. Б. Описи Острожчини кінця XVI – початку XVII ст. як історичне джерело / В. Б. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2004. – С. 106–115. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 4)

Анотація: Розглянуто описи Острозької волості, що розширюють джерельну базу з вивчення соціально-економічних проблем історії Волині на прикладі одного з найбільших господарських комплексів, який на рубежі XVI–XVII ст. ще залишався одним з головних джерел реалізації культурницьких програм кн. Острозьких.

Джерело: Центр дослідження спадщини кн. Острозьких

2024-03-11
Переглянути документ
Завантажити