Фотоколекції


Typus generalis Ukrainæ sive Palatinatuum Podoliæ, Kioviensis et Braczlaviensis terras nova delineatione exhibens

Розділ: Мапи Волині

Typus generalis Ukrainæ sive Palatinatuum Podoliæ, Kioviensis et Braczlaviensis terras nova delineatione exhibens//Atlantis Cosmographici Variorum Autorum a Machnizkiis collecti Tomus VI. - 1737

Description/опис:

Перевидання «Спеціальної карти України» Боплана 1680 р. Крім географічних назв, вона містить посилання на відомі битви. Автор також вказує три Великі татарські переправи через Дніпро [Wielka Przeprawa Tatarska].

Mdz. kolor., 42 x 53,8 cm, skala ok. 1:1 900 000. Mapę ogranicza ramka stopniowa oznaczona co 15' i opisana co 1° (długość geograficzna) oraz oznaczona co 15' i opisana co 30' (szerokość geograficzna). W lewym górnym rogu zdobiony kartusz tytułowy. U góry po prawej sześć podziałek liniowych. Po ich lewej stronie łaciński napis wskazujący na powstanie kozackie w 1649. W lewym dolnym rogu kartusz z legendą. U dołu nota: Ex officina Janssonio-Waesbergiana, et Mosis Pitt.

Publisher/Видавець: Joannes Janssonius van Waesbergen,  Moses Pitt

Location of original object: BUWr Oddział Zbiorów Kartograficznych

Source/Джерело:  Digital Library of University of Wroclaw , is created by Wroclaw University Library

 

 

2024-03-07